Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních oborů

10584.jpg Měsíc červen byl ve znamení Státních závěrečných zkoušek, kdy studenti závěrečných ročníků ve všech oborech obhajovali své bakalářské či diplomové práce a odpovídali na vylosované dotazy.

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio - pro-moveo - postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké - rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!!

Promoce bakalářských studijních oborů

Ve čtvrtek 6. 7. 2017 proběhnou v Aule UTB na Mostní ulici promoce bakalářských oborů studijního programu Inženýrská informatika. Zde je seznam promočních skupin spolu s obory, které v těchto skupinách promují:

1. promoční skupina  -  promováni budou absolventi studijního oboru:
    Informační technologie v administrativě – prezenční studium
    Bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční studium
   
    sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek v 9:30 h.

2. promoční skupina  -  promováni budou absolventi studijního oboru:
    Informační a řídicí technologie – prezenční studium a kombinované studium
    Bezpečnostní technologie, systémy a management – kombinované studium

    sraz  promujících a nácvik v 11:00 h., začátek v 12:30 h.


Promoce magisterských studijních oborů

V pátek 7. 7. 2017 proběhnou v Aule UTB na Mostní ulici promoce magisterských oborů studijního programu Inženýrská informatika. Zde je seznam promočních skupin spolu s obory, které v těchto skupinách promují:

1. promoční skupina  -  promováni budou absolventi studijního oboru:
    Bezpečnostní technologie systémy a management – prezenční studium
    Učitelství informatiky pro střední školy – prezenční studium
    Počítačové a komunikační systémy – prezenční studium

    sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek v 9:30 h.

2. promoční skupina  -  promováni budou absolventi studijních oborů:
    Bezpečnostní technologie systémy a management – kombinované studium

    sraz promujících a nácvik v 11:00 h., začátek v 12:30 h.           

3. promoční skupina  -  promováni budou absolventi studijních oborů:
    Automatické řízení a informatika – prezenční a kombinované studium
    Informační technologie – prezenční studium a kombinované studium
    Integrované systémy v budovách – prezenční studium
   
    sraz promujících a nácvik v 14:00 h., začátek v 15:30 h.

Pro všechny absolventy je připraven i nácvik, aby samotné promoce proběhly bez potíží.
Účast na nácviku není povinná, ale studentům ji rozhodně doporučujeme.

Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/10/17 a RD/11/17.