Předzápis na letní semestr 2017/2018

Předzápis kombinovaného studia se koná 12. - 18. 1. 2018 a kroužkový předzápis prezenčního studia 19. - 22. 1. 2018. Bližší informace naleznete v Rozhodnutí děkana RD/07/17.