Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

"Kybernetická bezpečnost - řízení procesů a aplikace moderních technologií"- konference a odborné setkání profesionálů pořádané v roce 11. výročí založení Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (http://e-konference.utb.cz/).

Cílem konference konané ve dnech 22.-23.11.2017 je na řadě případových studií a praktických ukázek představit současnou úroveň bezpečnosti a odolnosti informačních systémů a mobilních technologií v souladu s vizemi Internetu věcí (IoT) a Průmyslu 4.0.

Odbornými garanty konference jsou pracoviště a laboratoře "Laboratoř penetračních testů" a "Testování mobilních technologií" Ústavu informatiky a umělé inteligence.

letak_f2.jpg