doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

E-mail: chramcov@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5186, 5215
Mobil: +420 724-646-731
Místnost: U51/511, U51/609
 fai1716

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1993-1998 - VUT, Fakulta technologická ve Zlíně, automatizace řídicí techniky, Ing.
 • 2003-2006 - UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, pedagogické studium - učitelství odborných předmětů, Bc.
 • 1998-2006 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla, PhD.
 • 2015 - UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Habilitace v oboru Řízení strojů a procesů, docent

Průběh zaměstnání:

 • 2002-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky, asistent
 • 2006-2016 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, (od roku 2011 Ústav informatiky a umělé inteligence), odborný asistent
 • 2016-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, docent

Výuka:

 • Základy informatiky
  • Přednášky
  • Cvičení
 • Informatika
  • Přednášky
 • Simulace systémů
  • Cvičení
 • Digitální fotografie
  • Přednášky

Vydaná skripta a monografie:

 • Chramcov, B.: Základy práce v prostředí Mathematica. FT UTB ve Zlíně, 2006, Zlín. ISBN 80-7318-268-8.

Odborné zájmy:

 • Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla - předpověď denních diagramů dodávky tepla
 • Simulace diskrétních systémů – simulační studie výrobních a logistických systémů

Významné publikační aktivity:

Kapitola v knize

 1. BUCKI, Robert, Bronislav CHRAMCOV a Roman JAŠEK. Modelling the Complex Logistic System with Regeneration Plants. In: Mathematical Modelling in Logistics: Decision Making Processes. Prešov: Faculty of Management, University of Prešov in Prešov, 2013, s. 36–69. ISBN 978-80-555-0824-5.
 2. CHRAMCOV Bronislav a Robert BUCKI. Lean Manufacturing System Design Based on Computer Simulation: Case Study for Manufacturing of Automotive Engine Control Units. In: Vladimír MODRÁK a Pavol SEMANČO, ed. Handbook of Research on Design and Management of Lean Production Systems [online]. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2014, s. 89–114. ISBN 9781466650398. Dostupné z: http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-4666-5039-8.ch005

Časopisy

 1. CHRAMCOV, Bronislav. Heat Demand Forecasting for Concrete District Heating System. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2010, roč. 4, č. 4. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/journals/m3as/
 2. CHRAMCOV, Bronislav. Utilization of Mathematica environment for designing the forecast model of heat demand. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer. 2011, roč. 6, č. 1, s. 21–30. ISSN 1790-5044.
 3. BUCKI, Robert a Bronislav CHRAMCOV. Modelling and Simulation of the Order Realization in the Serial Production System. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2011, roč. 5, č. 7, s. 1233–1240. ISSN 1998-0140.
 4. CHRAMCOV, Bronislav, Petr BERAN, Ladislav DANÍČEK a Roman JAŠEK. A Simulation approach to achieving more efficient production systems. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation [online]. 2011, roč. 5, č. 4. ISSN 1998-0159. Dostupné z: http://www.naun.org/journals/mcs/
 5. CHRAMCOV, Bronislav a Robert BUCKI. Information Control of the Autonomous Production System. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2012, roč. 6, č. 2, s. 298–305. ISSN 1998-0159.
 6. CHRAMCOV, Bronislav. Využití počítačové simulace v oblasti zefektivňování výrobních procesů. Automa. 2012, roč. 18, č. 8-9, s. 55–59. ISSN 1210-9592.
 7. BUCKI, Robert, Bronislav CHRAMCOV a Roman JAŠEK. Algoritmization of the information concept of the complex logistic system. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2012, roč. 6, č. 1, s. 127–135. ISSN 1998-0159.
 8. BUCKI, Robert a Bronislav CHRAMCOV. Information support for logistics of manufacturing tasks. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2013, roč. 7, č. 3, s. 193–203. ISSN 19980140.
 9. BUCKI, Robert, Petr SUCHÁNEK a Bronislav CHRAMCOV. Logistic optimization of the complex manufacturing system with parallel production lines. Journal of Applied Economic Sciences. 2013, roč. 8, č. 3, s. 270–285. ISSN 1843-6110.
 10. CHRAMCOV, Bronislav. The optimization of production system using simulation optimization tools in witness. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2013, roč. 7, č. 2, s. 95–105. ISSN 19980159.
 11. CHRAMCOV, Bronislav, Robert BUCKI, Saku KUKKONEN a Azra KORJENIC. Heuristic control of the logistic manufacturing system with regeneration of tools: The simulation case study. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2014, roč. 8, č. 1, s. 9–18.
 12. ŠENKEŘÍK, Roman, Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Ivan ZELINKA, Bronislav CHRAMCOV, D.D. DAVENDRA a Michal PLUHÁČEK. Utilization of analytic programming for the evolutionary synthesis of the robust multi-chaotic controller for selected sets of discrete chaotic systems. Soft Computing. 2014, roč. 18, č. 4, s. 651–668.
 13. BUCKI, Robert, Bronislav CHRAMCOV a Petr SUCHÁNEK. Heuristic algorithms for manufacturing and replacement strategies of the production system. Journal of Universal Computer Science. 2015, roč. 21, č. 4, s. 503–525. ISSN 0948-695X.

Konference

 1. CHRAMCOV, Bronislav a Jaroslav BALÁTĚ. Time series analysis of heat demand. In: Proceedings of the 22nd European Conference on Modelling and Simulation. Clermont-Ferrand: European Council for Modelling and Simulation, 2008, s. 213–218. ISBN 978-0-9553018-5-8.
 2. CHRAMCOV, Bronislav a Ladislav DANÍČEK. Simulation study of the short barrel of the gun manufacture. In: 23rd European Conference on Modelling and Simulation: Proceedings of 23rd European Conference on Modelling and Simulation. Madrid: European Council for Modelling and Simulation, 2009, s. 275–280. ISBN 978-0-9553018-8-9.
 3. CHRAMCOV, Bronislav, Petr DOSTÁL a Jaroslav BALÁTĚ. Forecast model of heat demand. In: Proceedings of the 29th International Symposium on Forecasting. Hong Kong: International Institute of Forecasters, 2009, s. 79–80. ISBN ISSN 1997-4116.
 4. CHRAMCOV, Bronislav. Evaluation of Heat Demand Forecast for Specific Localities. In: Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions". Vienna: DAAAM International Vienna, 2010, s. 267–268. ISBN 978-3-901509-73-5.
 5. BUCKI, Robert a Bronislav CHRAMCOV. Conceptual modeling of the serial logistic system. In: Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, 2011, s. 205–206. ISBN 978-3-901509-83-4.
 6. BUCKI, Robert a Bronislav CHRAMCOV. Information modelling of transport issues in the logistic manufacturing system. In: IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI): Proceedings of the IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI) [online]. Herl’any, Slovakia: IEEE, 2013, s. 77–82. ISBN 978-1-4673-5928-3. Dostupné z: doi:10.1109/SAMI.2013.6480948
 7. CHRAMCOV, Bronislav, Robert BUCKI a Sabina MARUSZA. Simulation Analysis of the Complex Production System with Interoperation Buffer Stores. In: Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems. Ostrava, Czech Republic: Springer International Publishing, 2013, s. 423–434. ISBN 978-3-319-00541-6, 978-3-319-00542-3. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-00542-3_42
 8. CHRAMCOV, Bronislav a Robert BUCKI. Logistic Modelling Of Order Realization in the Complex Parallel Manufacturing System. In: European Conference on Modelling and Simulation 2013: Proceedings of 27rd European Conference on Modelling and Simulation. Alesund, Norway: European Council for Modelling and Simulation, 2013, s. 657–663. ISBN 978-0-9564944-6-7.
 9. VAŘACHA, Pavel a Bronislav CHRAMCOV. Usage of the Evolutionary Designed Neural Network for Heat Demand Forecast. In: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems [online]. Ostrava, Czech Republic: Springer Berlin Heidelberg, 2013, s. 103–112. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-642-33227-2. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33227-2_13
 10. CHRAMCOV, Bronislav, Franciszek MARECKI a Robert BUCKI. Heuristic Control of the Assembly Line. In: The 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015): Proceedings of the 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), Vol 2: Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Theory [online]. Springer International Publishing, 2015, s. 189–198. ISBN 978-3-319-18502-6, 978-3-319-18503-3. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-18503-3_19

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • GAČR č. 101/01/0345 Řídicí algoritmy vyšší úrovně pro řízení rozlehlých teplárenských soustav s vlivem na snižování cen energií a zlepšování životního prostředí (spoluřešitel, 2001 - 2003)
 • Výzkumný záměr MSM 281100001 Automatizace výrobních strojů a technologií (spoluřešitel, 2001 - 2004)
 • Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů - dílčí část Instrumentace a senzorika technologických procesů (spoluřešitel, 2005 - trvá)
 • GAČR č. 101/06/0920 Vývoj a využití řídicích algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav jako nástroje pro snižování cen energií a zlepšování životního prostředí (spoluřešitel, 2006 - 2008)
 • Národní program výzkumu II č. 2C06007- Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace (spoluřešitel, 2006 - 2011)
 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace - ED2.1.00/03.0089 - Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) (spoluřešitel 2011 – 2014)
 • Inovační voucher Olomouckého kraje - Inovace procesu výroby nástaveb pro přepravu koní - PARAGAN s.r.o. (řešitel 2013-2014)
 • Inovační voucher Zlínského kraje - Inovace modulu elektronické učebnice pro cvičení typu "ANO-NE" - Nakladatelství Fraus, s.r.o. (spoluřešitel 2013)
 • Smluvní výzkum
  • Modul elektronické učebnice pro vytváření cvičení typu "KVÍZ" - Nakladatelství Fraus, s.r.o. (spoluřešitel 2013)
  • Modul elektronické učebnice pro vytváření cvičení typu "PEXESO" - Nakladatelství Fraus, s.r.o. (spoluřešitel 2013)
  • Modul elektronické učebnice pro vytváření cvičení typu "KŘÍŽOVKA" - Nakladatelství Fraus, s.r.o. (spoluřešitel 2013)