doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

E-mail: gazdos@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5199
Mobil: +420 724 646 717
Místnost:
U51/513
Ing. František Gazdoš, Ph.D.

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1994-1999 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická, Obor Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu, Ing.
 • 1999-2004 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Obor Technická kybernetika, Ph.D. (2001-2003: náhradní vojenská služba tamtéž)
 • 2012 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Habilitace v oboru Řízení strojů a procesů, docent.

Průběh zaměstnání:

 • 2004-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent a tajemník ústavu
 • 2006-2012 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent a tajemník ústavu
 • 2012-2016 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, docent a tajemník ústavu
 • 2017-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, docent a ředitel ústavu

Stáže a studijní pobyty:

 • 2003 - Politecnico di Milano, Itálie - studijní pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2004 - Politecnico di Milano, Itálie - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2005 - Ruhr-Universität Bochum, Německo - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2005 - University of Strathclyde Glasgow, UK - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2006 - Universidade Técnica de Lisboa, Portugalsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2014 - University of Algarve, Institute of Engineering, Faro, Portugalsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus.

Výuka:

 • Řízení technologických procesů
 • Matlab a Simulink
 • Analýza a simulace technologických procesů
 • Stavová a algebraická teorie řízení
 • Řízení reálných procesů
 • Sportovní aktivity – Tai Ji Quan

Vydaná skripta a monografie:

 • Gazdoš, F.: Adaptive Control of Nonlinear Multivariable Systems: Plant-parametrization Approach. English Doctoral Thesis. FT UTB ve Zlíně, 2005, Zlín. ISBN 80-7318-279-3, 132p.
 • Dostál, P., Gazdoš, F.: Řízení technologických procesů. Učební texty vysokých škol. FAI UTB ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-465-6, 98p.

Odborné zájmy:

 • Adaptivní řídicí systémy
 • Iterační metody identifikace a řízení
 • Přímé i nepřímé metody návrhu a ladění regulátorů
 • Modelování a simulace technologických procesů
 • Nestabilní systémy

Publikační aktivity:

 1. GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P. Learning a Controller for a Coupled Drives Apparatus using VRFT Strategy. In FRADKOV, A. L. Proceedings of 9th IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP '07. St. Petersburg: IFAC, 2007, vol. 9, p. 1-6. Saint Petersburg, Russia.
 2. GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P., PELIKÁN, R. Optimizing Settling-time and Overshoot by a Direct Method. International Review of Automatic Control. 2008, vol.1, no. 3, p. 287-293. ISSN 1974-6059.
 3. GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P. Direct Controller Design and Iterative Tuning Applied to the Coupled Drives Apparatus. Journal of Electrical Engineering. 2009, vol. 60, no. 2, p. 106-111. ISSN 1335-3632.
 4. GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P., PELIKÁN, R. Polynomial Approach to Control System Design for a Magnetic Levitation System. Cybernetic Letters. 2009, p. 1-19. ISSN 1802-3525.
 5. GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P., MARHOLT, J. Robust control of unstable systems: algebraic approach using sensitivity functions. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied sciences. 2011, vol. 5, no. 7, p. 1189-1196. ISSN 1998-0140.
 6. GAZDOŠ, F. Modelling and Robust Control Design of a Semi-batch Reactor. In BRUZZONE, A., BUCK, W., CAYIRCI, E., LONGO, F. Proceedings of the IEEE International Workshop on Applied Modeling and Simulation (WAMS ‘2012). Rende: Bruzzone, Buck, Cayirci, Longo, Eds., 2012, p. 60-69. Rome, Italy. ISBN 978-88-97999-07-2.
 7. GAZDOŠ, F., KOLAŘÍK, J. Database of Unstable Systems: A New Site for Models of Unstable Processes. In REKDALSBAKKEN, W., BYE, R.T., ZHANG, H. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS ‘2013). Nottingham: European Council for Modelling and Simulation, 2013, p. 422-427. Ålesund, Norway. ISBN 978-0-9564944-6-7.(May, 27th-30th, IEEE co-society)
 8. GAZDOŠ, F., MARHOLT, J. Robust Process Control with Saturated Control Input. In SQUAZZONI, F., BARONIO, F., ARCHETTI, C, CASTELLANI, M. Proceedings 28th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS ‘2014). Nottingham: European Council for Modelling and Simulation, 2014, p. 285-291. Brescia, Italy. ISBN 978-0-9564944-8-1.(May, 27th-30th, IEEE co-society)
 9. GAZDOŠ, F., MARHOLT, J. Simulation Approach to Robust Constrained Control. International Review of Automatic Control. 2014, vol.7, no. 5, p. 467-475. ISSN 1974-6059. DOI: http://dx.doi.org/10.15866/ireaco.v7i5.3495
 10. GAZDOŠ, F. Introducing a New Tool for Studying Unstable Systems. International Journal of Automation and Computing. 2014, vol.11, no. 6, p. 580-587. ISSN 1476-8186. DOI: 10.1007/s11633-014-0844-z

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Aplikace moderních metod řízení (GAČR č. 102/03/0070 - spoluřešitel, 2003 - 2005)
 • Přímé metody návrhu a ladění regulátorů (GAČR č. 102/07/P148 - řešitel, 2007-2009)
 • Pokročilé metody řízení technologických procesů (Excelentní projekt UTB ve Zlíně - řešitel, 2014, 2015)