Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.

Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.

E-mail: reznickova@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5107
Místnost: U51/308

fai1754

 

Aktivity:

Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1993-1998 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, obor matematika-fyzika učitelství pro střední školy, Mgr.
 • 2000-2004 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, obor matematická analýza, zaměření na pololineární diferenciální rovnice, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

 • 1998-2000 - Základní škola Uherský Brod, učitelka matematiky a fyziky
 • 2004-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, odborný asistent na Ústavu matematiky

Výuka:

 • Matematika II 
  • Přednášky
  • Semináře
 • Diferenciální rovnice 
  • Přednášky
  • Semináře

Odborné zájmy:

 • Pololineární diferenciální a diferenční rovnice

Publikační aktivity:

 1. Řezníčková, J.: Half-linear Hartman-Wintner theorems, Studies of the University of Žilina 15 (2002), 57-66.
 2. Došlý, O., Řezníčková, J.: Regular half-linear second order differential equations, Arch. Math. 39 (2003), 233-245.
 3. Řezníčková, J.: An oscillation criterion for half-linear second order differential equations, Miskolc Math. Notes 5 (2004), 203-212.
 4. Řezníčková, J.: Hille-Nehari Nonoscillation Criteria for Half-Linear Differential Equations, Stud. Univ. Žilina Math. Ser. 20(2006), 55-62.
 5. Řezníčková, J. : Hille-Nehari Type Oscillation Criteria for Half-Linear Differential Equations, Folia FSN Universitatis Masarykianae Brunensis, Mathematica 16 (2007), 139-147.
 6. Došlý, O., Řezníčková, J.: Oscillation and nonoscillation of perturbed half-linear Euler differential equations, Publ. Math. Debrecen 71/3-4 (2007), 479-488.
 7. Došlý, O., Řezníčková, J.: Principal and nonprincipal solutions in the oscillation theory of half-linear differential equations, Stud. Univ. Žilina Math. Ser. 23 (2009), 29-36. ISSN 1336-149X.
 8. Došlý, O., Řezníčková, J.: A remark on an oscillation constant in the half-linear oscillation theory, Elsevier, Pergamon Press, Applied Mathematics Letters, Boston, (2010), 971-974, ISSN 0893-9659.
 9. Došlý, O., Řezníčková, J.: Nonprincipal solutions in oscillation criteria for half-linear differential equations, Akadémia Kiadó, Studia Sci. Math. Hungar, Budapešť,(2010), 127-137, ISSN 0081-6906.
 10. Řezníčková, J.: Oscillation properties of the half-linear differential equations, Masarykova univerzita v Brně, Abstract Book of CDEIT 2010, Brno,(2010), 72-73, ISBN-ISSN 978-80-210-5289-5.
 11. Došlý, O., Řezníčková, J.: An asymptotic formula for solutions of nonoscillatory half-linear differential equations, Arch. Math. Brno 47 (2011), 69-75, ISSN 0044-8753.
 12. Došlý, O., Řezníčková, J.: Conjugacy and principal solution of generalized half-linear second order differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Proc. 9th Coll. QTDE, 2012, No. 5 1-13. ISSN: 1417-3875.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Postdoktorský grant GAČR 201/07/P297 (řešitel, 2007-2009)