Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

E-mail: kperutka@utb_cz
Telefon: +420 57 603 5202
Místnost: U51/518

perutka_karel.jpg


Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1995-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu, Ing.
 • 2000-2007 – UTB ve Zlíně, Fakulta technologická a Fakulta aplikované informatiky, Technická kybernetika, Doktorské studium - Ph.D.

Průběh zaměstnání:

 • 2003-2005 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky, asistent
 • 2006-2007 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, asistent
 • 2007-dosud - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent

Stáže a studijní pobyty:

 • 2004 - Technische Hochschule Köln, Kolín nad Rýnem, Německo - Socrates/Erasmus
 • 2010 - Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Klagenfurt, Rakousko – Erasmus
 • 2010 - Technická a hospodářská univerzita v Budapešti, Budapešť, Maďarsko – Erasmus
 • 2010 - Politécnico do Porto, Porto, Portugalsko - Erasmus
 • 2011-2015, 2017 - ISEP, Porto, Portugalsko – Erasmus, Erasmus+
 • 2015 - ISE, Universidade do Algarve, Faro, Portugalsko – Erasmus+

Výuka:

 • MATLAB a SIMULINK
  • Přednášky
  • Cvičení
 • MATLAB a SIMULINK (in English)
  • Lectures
  • Practices
 • Softwarová podpora inženýrských výpočtů
  • Cvičení
 • Kancelářský software I
  • Cvičení
 • Kancelářský software II
  • Cvičení
 • Informační systémy
  • Cvičení
 • Elektrické obvody
  • Cvičení
 • Elektrotechnika a průmyslová elektronika
  • Cvičení
 • Mikroelektronika
  • Cvičení
 • Diagnostika číslicových systémů
  • Cvičení

Odborné zájmy:

 • Decentralizované řízení
 • Adaptivní řízení
 • Samočinně se nastavující regulátory
 • Didaktika informatiky na ZŠ a SŠ
 • Elektrotechnika
 • Mikroelektronika
 • Informační systémy
 • Elektronické zabezpečovací systémy
 • Inteligentní systémy
 • Programování

Vydaná skripta a monografie:

 • Perůtka, Karel. MATLAB - Základy pro studenty automatizace a informačních technologií. Vydání první, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 303s. ISBN 80-7318-355-2.
 • MATLAB for Engineers – Applications in Control, Electrical Engineering, IT and Robotics. Vydání první, Rijeka: InTech, 2011. 524s. ISBN 978-953-307-914-1, Ed. Karel Perůtka