prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

E-mail: vlcek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5273
Místnost: U51/810
Prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1971 - Ing. FE VUT Brno
 • 1989 - CSc. (PhD), VÚMS a ČVUT Praha
 • 1993 - Docent v oboru telekomunikace, ČVUT Praha
 • 2002 - Profesor v oboru informatika, VŠB-TU Ostrava

Průběh zaměstnání:

 • 1971-1982 - Vývojový pracovník v podniku TESLA Rožnov ve skupině Testování integrovaných obvodů, autor dvou patentů
 • 1982-1990 - Samostatný vývojový pracovník v podniku TESLA Valašské Meziříčí, ve skupině Aplikace Mikroprocesorů. Autor asi dvaceti technických článků z oboru Biomedicínská technika,
 • 1990-1992 - Odborný učitel na SPŠE v Rožnově pod Radhoštěm, autor inovovaných studijních plánů ve specialisaci Telekomunikace,
 • 1992-1997 - Docent na katedře Elektroniky, FEI, VŠB-TU Ostrava-Poruba, garant oboru Elektronika a Telekomunikace - vedoucí katedry
 • 1997-2002 - Docent na katedře of Měřicí a řídicí technika, tutor specialisace Biomedicínské inženýrství.
 • 2002-2004 - Profesor na katedře informatiky, FEI VŠB-TU Ostrava
 • 2004-dosud - Profesor na Ústavu aplikované informatiky a Ústavu počítačových a komunikačních systémů, FAI, UTB ve Zlíně

Stáže a studijní pobyty:

 • 1994 - BME Hogeschool Gent, Belgium (4 týdny)
 • 1995 - Dortmund, SRN (1 týden)
 • 1996 - University of Bournemouth, Great Britain (4 týdny)
 • 1996 - BME Hogeschool Gent, Belgium (4 týdny)
 • 1997 - Metropolitan University of Leeds, Great Britain (4 týdny)
 • 1998 - University of Hull, Great Britain (4 týdny)
 • 2002 - University of Helsinki, Finland, (1 týden)
 • 2005 - Technical University of Milan, Italy (1 týden)

Výuka:

 • Hradlová pole
  • Přednášky
 • Telekomunikační systémy
  • Přednášky
 • Pokročilé architektury procesorů
  • Přednášky
 • Digitální komunikace
  • Přednášky

Nejvýznamnější publikace:

 1. Vlček, K.: The FPGA Design and Test with VHDL Support. Proceedings of International Conf. MUG (Oct.11-12, 1998, Stuttgart, SRN), CD B25007B 980928 IFIP LF31
 2. Vlček, K.: Gate Array Design Advantages of Error-Correcting Turbo-Code Systems, In: Proc. of IFAC PDS, (Programmable Device and Systems Workshop, Elsevier Sci., ltd., London, February 14th - 16th 2006
 3. Vlček, K.: Turbo Code Paradigm and SISO Implementations, In: Proc. of IFAC PDS, (Programmable Device and Systems Workshop, Elsevier Sci., ltd., London, February 11th - 13th 2003), pp. 408 -; 415
 4. Vlček, K.: Compression and Error-Control Coding in Multimedia Communication. BEN Technical Literature Prague (2004), ISBN 80-7300-134-9, (2nd Edition)
 5. Havel V., Vlcek K., Mitrych J.: Neural Network Architectures for Image Compression. In IFAC PDS 2004, Nov. 18-19, 2004, Cracow, Poland, Gliwice, Poland: Silesian Univ. of Tech., 2004, 389-394, 83-908409-8-7
 6. Havel, V., Martinovič, J., Snášel V., Vlček, K.: Creating of Conceptual Lattices using Multilayer Perceptron, CLA 2005, Olomouc, Czech Republic, Sept. 7-9), http://cla2005.inf.upol.cz/
 7. Olejník, R., Matyáš, J., Slobodian, P., Vlček, K.: Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par, Česká republika. Patent, 304850. Uděleno 22.10.2014.


Výzkumné aktivity:

 • Zpracování číslicových signálů, Teorie informace a kódování, Návrh electronických
  obvodů s podporou VHDL, Diagnostika a spolehlivost elektronických obvodů, Návrh komunikačních sítí a jejich kódová zabezpečení. Autor více než 50 odborných článků, editor sborníků zahraničních konferencí: ISBN 80-901751-9-8, ISBN 80-85988-12-7, obhajoba projektů a vysokoškolské učebnice: Teorie informace a kódování, ISBN 80-7078-494-6, ISBN 80-7078-614-0, Návrh číslicových integrovaných obvodů – VHDL, ISBN 80-214-1750-1, Diagnostika elektronických obvodů, TEMPUS Equator S_JEP-09468-95

Řešené grantové projekty:

 • TEMPUS: Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL). BME Gent, Belgium (1994). Installed Licences for VHDL, Education of the course „Design of Hardware structures with support VHDL“
 • TEMPUS: VHDL Retraining, and VHDL-A, BME Gent, Belgium (1996), Preparing of the CAD laboratory for design ASIC-FPGA on workstations
 • TEMPUS: EQUATOR Quality in Electrical and Electronic Circuits, Co-operating Universities: CTU in Prague (Contractor), VUT Tech. Univ. of Brno, VŠB Tech. Univ. of Ostrava, Czech Republic, Univ. of Hull, Univ. of Leeds, Univ. of Bournemouth, Great Britain, Univ. of Grenoble, France. Contribution for FEI, VŠB-TU: 25 persons mobility + equipment of laboratory: 4,5 mil. Kč.
 • FRVŠ - MŠMT (1996): Vybavení laboratoře přenosové techniky: 860 000 Kč.
 • TEMPUS TETLLIS „International Relations of Universities of West and Middle Europe“, GAČR (1998-2000), Solver: TU Liberec, Co-solvers: ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, GAČR (2004-2006), Solver: TU Brno, Co-solvers: ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava