Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

E-mail: macku [at] utb.cz (macku@utb_cz)
Telefon: +420 57-603-5010
Místnost: U51/517
Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1991-1996 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická, Obor Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu, Ing.
 • 1995-1996 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická, doplňující pedagogické studium
 • 1996-2004 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Obor Technická kybernetika, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

 • 1990 - Moravské cukerní sdružení, a.s., mechanik automatizační techniky
 • 2002-2003 - náhradní vojenská služba
 • 2004-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření, odborný asistent.
 • 2006-2009 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření, odborný asistent
 • 2010-2015 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektroniky a měření, odborný asistent
 • 2015-2017 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, odborný asistent
 • 2017-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent

Stáže a studijní pobyty:

 • 1998 - Colorado Mountain College, Aspen, Colorado, USA - English As Second Language
 • 2001 - The Little Nell, Aspen, Colorado, USA - Engineering Department.
 • 2014 - Middle East Technical University, Department of Computer Engineering, Ankara, Turecko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus.

Výuka:

 • Elektrotechnika a průmyslová elektronika
 • Mikroelektronika

Odborné zájmy:

 • Modelování
 • Simulace a řízení zpracovatelských procesů
 • Měření technologických veličin

Publikační aktivity:

 1. Novosad, David; Macků, Lubomír; Navrátil, Milan. Optimization of a batch reactor dimensions. In Latest Trends on Systems. Volume I. Rhodes : Europment, 2014, s. 330-333. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-243-9.BC - Teorie a systémy řízení
 2. Macků, Lubomír; Sámek, David. Multilayer feed-forward neural networks in prediction and predictive control of semi-batch reactor. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2013, roč. 7, č. 1, s. 33-41. ISSN 1998-0159.BC - Teorie a systémy řízení
 3. Macků, Lubomír; Novosad, David. Nonlinear semi-batch process control with online identification. In Recent Advances in Systems Science Proceedings of the 17th International Conference on Systems (part of CSCC´13). Rhodes : WSEAS Press (GR), 2013, s. 304-309. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-314-8.BC - Teorie a systémy řízení
 4. Macků, Lubomír; Novosad, David; Sámek, David. Modeling and model predictive control of semi-batch chemical reactor. In Advanced Materials Research. Zurich : Trans Tech Publications Ltd., 2013, s. 822-825. ISSN 1022-6680. ISBN 9783037858363.BC - Teorie a systémy řízení
 5. Macků, Lubomír. The accuracy of chemical reactors models - a case study. In Recent Researches in Circuits and Systems. Kos : WSEAS Press (GR), 2012, s. 447-452. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-108-1.
 6. Macků, Lubomír; Sámek, David. Prediction of Semi-Batch Reactor Using Multilayered Feed-Forward Neural Networks. In Recent Researches in Circuits and Systems. Kos : WSEAS Press (GR), 2012, s. 453-458. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-108-1.
 7. Macků, Lubomír; Sámek, David. Model predictive control using artificial neural network applied on semi-batch reactor. Strojárstvo extra, 2011, roč. 15, č. 5, s. 24/1-24/7. ISSN 1335-2938.
 8. Macků, Lubomír. Experimental identification of Arrhenius equation parameters for control purposes. WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2011, roč. 6, č. 1, s. 41-50. ISSN 1790-5044.
 9. Macků, Lubomír; Sámek, David. MODEL PREDICTIVE CONTROL USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLIED ON SEMI-BATCH REACTOR. In Automatizácia a Riadenie v teórii a praxi 2011. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, ISBN 978-80-553-0606-3.
 10. Macků, Lubomír. Arrhenius equation parameters identification from temperature profiles. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : DAAAM International Vienna, 2011, ISBN 978-3-901509-83-4.
 11. Macků, Lubomír; Sámek, David. Predictive Control Using Neural Network Applied on Semi-batch Reactor. In 18th International Conference on Process Control ´11. Bratislava : STU, 2011, ISBN 978-80-227-3517-9.
 12. Macků, Lubomír. Identification of Arrhenius equation parameters for control purposes. In Recent Researches in Automatic Control. Montreux : WSEAS Press, 2011, ISBN 978-1-61804-004-6.
 13. MACKŮ, Lubomír; NOVOSAD, David. FEASIBILITY OF A SEMI-BATCH AND BATCH PROCESS USING. In Proceedings the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s. C119a-1-C119a-4. ISBN 978-80-7399-951-3.
 14. MACKŮ, Lubomír; NOVOSAD, David. BATCH AND SEMI-BATCH PROCESS EFFICIENCY COMPARISION. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice, SR : Technická univerzita v Košiciach, 2010. s. 08/1-08/6. ISBN 978-80-553-0347-5.
 15. MACKŮ, Lubomír; NOVOSAD, David. Study of a semi-batch to batch process conversion. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium. Vienna, Austria : DAAAM International, 2010. s. 509-511. ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679.
 16. MACKŮ, Lubomír; SÁMEK, David. Two step, PID and model predictive control applied on fed batch process. In LATEST TRENDS on SYSTEMS : 14th WSEAS International Conference on SYSTEMS (Part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference). Corfu Island, Greece : WSEAS Press, 2010. s. 470-473. ISBN 978-960-474-214-1, ISSN 1792-4235.
 17. MACKŮ, Lubomír; NOVOSAD, David. Batch and semi-batch process efficiency comparision. Strojárstvo extra. 5/2010, 5, s. 5/1. ISSN 1335-2938.
 18. MACKŮ, Lubomír; SÁMEK, David. Two step, PID and model predictive control using artificial neural network applied on semi-batch reactor. WSEAS Transactions on Systems [online]. October 2010, Volume 9, Issue 10, [cit. 2010-12-09]. Dostupný z WWW: <http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2010/88-386.pdf>. ISSN 1109-2777.
 19. Macků, L., Gazdoš, F.: SUPPORT ANALYSIS FOR A SEMI-BATCH REACTOR CONTROL, DAAAM International Vienna, Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Theory, Practice and Education, Vienna, 2009, 913-914, ISBN-ISSN 1726-9679
 20. Macků, L., Novosad, D., Adámek, M.: BATCH AND SEMI-BATCH PROCESS EFFICIENCY COMPARISION, Faculty of Mechanical Engineering, TMT 2009 Proceedings, Zenica, 2009, 405-408, ISBN-ISSN 1840-4944
 21. Macků, L., Gazdoš, F.: SEMI-BATCH REACTOR FROM THE CONTROL THEORY VIEW, STU v Bratislavě, 17th International Conference on Process Control ´09, Bratislava, 2009, 226-233, ISBN-ISSN 978-80-227-3081-5
 22. Macků, L., Gazdoš, F.: BATCH REACTOR ANALYSIS IN VIEW OF CONTROL THEORY, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, 10th International Carpathian Control Conference, Cracow, 2009, 133-136, ISBN-ISSN 8389772-51-5
 23. Macků, L., Gazdoš, F.: ANALYSIS OF A SEMI-BATCH REACTOR, Technická univerzita v Košiciach, Automatizácia a readenie v teórii a praxi ARTEP 2009, Košice, 2009, 39.1-39.6, ISBN-ISSN 978-80-8073-981-2
 24. Macků, L., Gazdoš, F.: ANALYSIS OF A SEMI-BATCH REACTOR, MED/A/ST, Strojárstvo extra, Žilina, 2009, 30/1-30/3, ISSN 1335-2938
 25. Macků, L., Sámek, D.: POSSIBILITIES OF CHEMICAL EXOTHERMIC BATCH REACTOR CONTROL, University of Craiova, Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference, Craiova, 2008, 384-387, ISBN-ISSN 978-973-746-897-0
 26. Macků, L., Sámek, D., Novosad, D.: Possible ways of exothermic batch reactor control, Technická univerzita v Košiciach, Automatizáca a riadenie v teórii a praxi 2008, Košice, 2008, 27-1-27-6, ISBN-ISSN 978-80-8073-981-2
 27. Macků, L., Adámek, M.: INFLUENCE OF ARRHENIUS COEFFICIENT ON BATCH REACTOR CONTROL, Univerzita Pardubice, Proceedings the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, Pardubice, 2008, C102a-1-C102a-4, ISBN-ISSN 978-80-7395-077-4
 28. Macků, L., Gazdoš, F.: Batch reactor analysis in view of control theory, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, TMT 2008 Proceedings 12th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology", Zenica, 2008, 593 – 596
 29. Macků, L., Sámek, D., Novosad, D.: Possible ways of exothermic batch reactor control, Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach, Acta Mechanica Slovaca, Košice, 2008, 207-212, ISSN 1335-2393
 30. Macků, L., Adámek, M.: The influence of reaction kinetics on the process control safety, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Perspektiva vysokoškolsého vzdělávání v oboru bezpečnosti, Pragoalarm 2007, Zlín, 2007, 3, ISBN-ISSN 978-80-7318-555-8
 31. Macků, L., Adámek, M.: Influence of reaction kinetics on the chemical batch reactor control, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Proceedings of the16th International Conference on Process Control 2007, Bratislava, 2007, 74, ISBN-ISSN 978-80-227-2677-1
 32. Macků, L., Adámek, M.: Reaction kinetics and chemical batch reactor control, Technická univerzita v Košiciach, Proceedings of ICCC 2007, Košice, 2007, 430-433, ISBN-ISSN 978-80-8073-805-1
 33. Macků, L., Sámek, D., Novosad, D.: Different approaches to chemical exothermic batch reactor control, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Proceedings of TMT 2007, Zenica, 2007, 1175-1178, ISBN-ISSN 9958-617-34-X
 34. Macků, L., Adámek, M.: Influence of reaction kinetics on the chemical batch process safety, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Proceedings of TMT 2007, Zenica, 2007, 1171-1174, ISBN-ISSN 9958-617-34-X
 35. Macků, L., Adámek, M.: Batch reactor control problems caused by the reaction speed, DAAAM International Vienna, Proceedings of DAAAM 2007, Vienna, 2007, 431-432, ISBN-ISSN 3-901509-58-5
 36. Macků, L., Adámek, M.: Modelování procesu recyklace chromitých produktů enzymatické hydrolýzy. Sborník konference Principia Cybernetica 2006, Zlín, 2006, 14-18.
 37. Macků, L., Adámek, M.: Modelling and control of chemical batch reaktor. In: Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings of the 17th International DAAAM Symposium, Vídeň, Rakousko, 2006, 227-228.
 38. Macků, L., Adámek, M.: Chemical batch reactor modelling and control. In: TMT 2006 Proceedings, Barcelona-Lloret de Mar, Spain, 2006, 1131-1134.
 39. Macků, L., Adámek, M.: Chromium salts regeneration process modelling and control. In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference ICCC'06, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 2006, 353-356.
 40. Macků, L., Adámek, M.: Model of chromium salts regeneration process, Proceeding of the 8th DAAAM Symposium, Opatia, Croatia, 2005, 231-232, ISBN 3 901509 461.
 41. Macků, L.: Chromium salts regeneration process modelling, 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005.
 42. Macků, L.: Modelling of tanning salts regeneration process, Proceedings of the 15th International Conference Process Control 2005, June 7-10, 2005, Štrbské Pleso, Slovakia, p. 107, ISBN 80-227-2235-9.Sysel, Martin; Pomykacz, Ivan. REMOTE PROCESS CONTROL USING MATLAB. In 9th IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Saint Petersburg, Russia : IFAC, 2007, s.4.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Spoluřešitel vědeckovýzkumného záměru Ministerstva školství č. MSM 7088352101.