Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

E-mail: lsedlacek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5006
Místnost: U51/308

fai1753


Aktivity:

 • Předseda zlínské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků
 • Autorizovaný školitel programů dynamické geometrie
 • Člen Krajské komise matematické olympiády Zlínského kraje 


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1979-1985 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, Matematika-chemie učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Mgr.
 • 2003-2007- UP Olomouc, Fakulta pedagogická, Pedagogika se zaměřením na matematiku, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

 • 1985-1989 - 16. ZŠ Zlín, učitel
 • 1989-1991 - ZŠ Velký Ořechov, učitel
 • 1991-1995 - 12. ZŠ Zlín, učitel
 • 1995-1999 - SPŠ kožařská Zlín, učitel
 • 1999-2003 - Gymnázium T.G. Masaryka Zlín, učitel
 • 2003-2005 - Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, asistent
 • 2006-dosud - Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav matematiky, odborný asistent

Výuka:

 • Matematika 1, 2
 • Logika, množiny, relace
 • Rozvoj počátečních matematických představ

Odborné zájmy:

 • Didaktika matematiky
 • Užití kognitivních technologií v matematice
 • Interaktivní počítačové simulace v dynamických geometrických systémech s využitím ve výuce

Publikační aktivity:

 • Sedláček, L. The Effects of Using Cognitive Technologies in Teaching Mathematics. In 2nd International Conference. The Education of Future Teachers´ Candidates Theory - Practice. Poland, Kielce. 2005.
 • Sedláček, L. Zefektivnění výuky matematiky využitím programu Cabri Geometrie. In Trendy technického vzdělávání 2005. Sborník mezinárodní konference. Pedagogická fakulta Olomouc, 2005, s. 363 - 366, ISBN 80-7220-0227-8.
 • Sedláček, L. Online podpora výuky geometrie s využitím interaktivních Java appletů. In Trendy technického vzdělávání 2006. Sborník mezinárodní konference. Pedagogická fakulta Olomouc, 2006. ISBN: 80-7220-260-X.
 • Sedláček, L. A Study of the Influence of Using Dynamic Geometric Systems in Mathematical Education on the Level of Knowledge and Skills of Students. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, Issue 9, Comenius University in Bratislava, 2009, p. 81 - 108, ISSN 978-80-223-2697-1.
 • Polášek, V., Sedláček, L. Tvorba výukových prezentací z matematiky v typografickém systému LaTeX. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 2012, 4, č. 1, s. 97-102. ISSN 1803-537X.
 • Polášek, V., Sedláček, L. Grafické nástroje LaTeXu. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 2012, 4, č. 2, s. 84-89. ISSN 1803-537X.
 • Polášek, V., Sedláček, L. New Possibilities of Analysis of Experimental Data in Pedagogical Research. e-Pedagogium (on-line), 2014, roč. 2014, č. 4, s. 7-17. ISSN 1213-7499.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Spoluřešitel projektů dle metodického pokynu MŠMT č.j. 28 885/2004-551 v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání:
  • Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím Cabri Geometrie, Ev. č. 0250P2005 (2005–2006).
  • Dynamické vizualizace postupů řešení úloh středoškolské matematiky s využitím interaktivních animací. Ev. č. 0015P2006 (2006–2007).
  • Databáze testových úloh a software pro generování testů v on-line systému. Ev. č. 1164P2006, (2006–2007).
 • Spoluřešitel projektu ESF v ČR, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
  • "Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně", registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/01.0048 (2008–2011).
  • "Laboratorium přírodních věd", registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/02.0027 (2012–2015).