doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

E-mail: kubalcik@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5198
Mobil: +420 734-862-989
Místnost: U51/516
Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Aktivity:

Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1988-1993 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Automatizace a řídicí technika
 • 1993-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Technická kybernetika, Doktorské studium - Ph.D.
 • 2008 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Řízení strojů a procesů, Habilitace - doc.

Průběh zaměstnání:

 • 1993-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, odborný asistent
 • 2000-2007 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent
 • 2008-dosud - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, docent

Stáže a studijní pobyty:

 • 1995, 1996 - Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko - studijní pobyty
 • 2002 - Politecnico di Milano, Milán, Itálie - odborná stáž v rámci Evropského programu Adaptive and Nonlinear Control
 • 2004 - Strathclyde University, Glasgow, UK - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2009 - Superior Tecnico de Lisboa, Portugalsko - výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2010 - Universita Degli Studi di Catania, Itálie - výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2011 - University of Malta, Malta - výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2012 - Polytechnic Institute of Beja, Portugalsko - výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2013 - University of Algarve, Portugalsko - výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2014 – University of Peloponnese, Řecko - výukový pobyt v rámci programu Erasmus

Výuka:

 • Řízení technologických procesů 
  • Přednášky
  • Semináře
 • Modelování a identifikace náhodných procesů 
  • Přednášky
  • Laboratorní cvičení
 • Zpracování signálů
  • Přednášky

Vydaná skripta a monografie:

 • Cvičení z předmětu identifikace systémů

Odborné zájmy:

 • Mnoharozměrové řízení
 • Adaptivní řízení
 • Samočinně se nastavující regulátory
 • Prediktivní řízení
 • Identifikace systémů

Publikační aktivity:

 • Významné publikace v odborných časopisech:
  1. Kubalčík, M., Bobál, V.: Adaptive Control of Coupled Drives Apparatus Based on Polynomial Theory. Proc. IMechE Vol. 220 Part I: J. Systems and Control Engineering, 2006, 220(I7), 641-654.
  2. Bobál, V., Kubalčík, M., Dostál, P., Matějíček, J.: Adaptive predictive control of time-delay systems. Computers & Mathematics with Applications, Vol. 66, No. 2, 2013, 165-176.
  3. Bobál V., Chalupa P., Kubalčík M., Dostál P.: Self-Tuning Predictive Control of Nonlinear Servo-Motor, Journal of Electrical Engineering, Vol. 61, No. 6, 2010, 365-372.
  4. Kubalčík, M., Bobál, V.: Continuous-time and discrete multivariable decoupling controllers. WSEAS Transactions on Systems and Control, 2014, Vol. 9, 327-335.
  5. Kubalčík, M., Bobál, V.: Adaptive predictive control of three-tank-system. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2013, Vol. 7, No. 2, 157-165.
 • Významné zahraniční konferenční příspěvky:
  1. Kubalčík M., Bobál V.: Applied Continuous-Time Self-Tuning Control, Proc. 20th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED, 259-264, Barcelona 2012.
  2. Kubalčík, M., Bobál, V.: Adaptive Control of Three - Tank - System: Comparison of Two Methods, Nancy-Université, Faculté des Sciences et Techniques, Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, Nancy, 2008, 1041-1046, ISBN-ISSN 978-1-4244-2505-1
  3. Kubalčík, M., Bobál, V.: Adaptive Control of Three - Tank - System Using Polynomial Methods, International Federation of Automatic Control, Proceedings of the 17th IFAC World Congress, Soul, 2008, 5762-5767, ISBN-ISSN 978-1-1234-7890-2
  4. Kubalčík, M., Bobál, V.: Self - Tuning Control of Continuous - Time Two - Input Two -Output System. In: Proc. IFAC Symposium on System, Structure and Control, SSSC 2007, Foz Iguacu, Brazil, 2007.
  5. Kubalčík, M., Bobál, V., Maca, M.: Environment for CAD and Verification of Self - Tuning Controllers. In: Proc. IFAC Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, ALCOSP 2007, Petrohrad, Russia, 2007.
  6. Kubalčík, M., Bobál, V.: Adaptive control of three - tank- system: polynomial approach. In: Proc. IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, ADCHEM 2006, Gramado, Brazil, 2006, 367-372.
  7. Kubalčík, M., Bobál, V., Chalupa P.: Adaptive Control of Twin Rotor MIMO System: Polynomial Approach. In: Proc. 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 2005, Paper Code: FR-A22-TO/4.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Odpovědný řešitel grantů GAČR:
  • 102/01/P013 Vícerozměrové adaptivní řízení
  • 102/04/P244 Počítačová podpora návrhu mnoharozměrových adaptivních řídicích systémů
 • Spoluřešitel dalších projektů GAČR a MŠMT