doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

E-mail: adamek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5251, 5220
Mobil: +420 724-646-729
Místnost: U51/611
Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1985-1990 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, obor Experimentální fyzika, Mgr.
 • 1992-1993 - UP Olomouc, Fakulta pedagogická, doplňkové pedagogické studium
 • 1993-1996 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, rozšiřující studium informatiky
 • 1998-2002 - UTB, Fakulta technologická, postgraduální studium v oboru Technická kybernetika, Ph.D.
 • 2008 - UTB, Fakulta aplikované informatiky, habilitační řízení v oboru Řízení strojů a procesů, doc.

Průběh zaměstnání:

 • 1993-1997 - Gymnázium Holešov, učitel fyziky a informatiky
 • 1997-2000 - Vysoké učení technické Brno, Fakulta technologická, Ústav automatizace a řídicí techniky, odborný asistent
 • 2001-2004 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, odborný asistent
 • 2004-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologické, Ústav elektrotechniky a měření, zástupce ředitele ústavu
 • 2006-2008 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření, zástupce ředitele ústavu, proděkan pro propagaci a rozvoj
 • 2008-2009 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření, zástupce ředitele ústavu, proděkan pro tvůrčí činnosti a propagaci
 • 2010-2014 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, ředitel ústavu, proděkan pro tvůrčí činnosti a propagaci
 • 2014 – dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, zástupce ředitele ústavu, děkan.

Stáže a studijní pobyty:

 • 2004 - University of Applied Science Cologne, Faculty of Process Engineering, Energy and Mechanical Systems, Germany - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Socrates/Erasmus
 • 2005 - University of Strathclyde, Department of Electronic and Electrical engineering, Glasgow, Scotland - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Socrates/Erasmus
 • 2009 - Universidade Tecnica de Lisboa, Department of Electronic and Electrical engineering, Portugal - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus
 • 2010 - University of Catania, Department of Systems and Control Group Components, Italy - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus
 • 2011 - University of Malta, Department of Electronic Systems Engineering, Malta - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus
 • 2012 - Polytechnic Institute of Beja, Department of Electronic Systems Engineering, Portugalsko - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus
 • 2013 – Univesity of Algarve, Department of Electronic Engineering and  Telecommunications, Portugalsko - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus
 • 2014 – Erciyes University, Department Electrical and Electronics Enginnering, Turecko - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus
 • 2015 – T. C. Beykent University, Department of Mathematics and Computing, Turecko - týdenní výukový pobyt v rámci studijního programu Erasmus

Výuka:

 • Elektrotechnika a průmyslová elektronika
 • Mikroelektronika
 • Vybrané partie techniky budov
 • Kamerové systémy
 • Technické prostředky bezpečnostního průmyslu

Vydaná skripta a monografie:

 • Adámek, M.: Měření v elektrotechnice. FT UTB ve Zlíně, 2005, Zlín. ISBN 80-7318-362-5.
 • Adámek, M., Matýsek, M.: Úvod do elektrotechniky. FAI UTB ve Zlíně, 2006, Zlín. ISBN 80-7318-411-7.

Odborné zájmy:

 • Měření technologických veličin
 • Vzdálené monitorování a řízení technologických procesů
 • Simulace fyzikálních dějů
 • Technické prostředky pro zabezpečení budov
 • Biometrie a kamerové systémy

Publikační aktivity:

Publikace v odborných časopisech:

 1. Sulovská, K., Adámek, M.: Výzkum biometrických systémů založených na rozpoznávání lidské chůze. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 10, s. 273-276. ISSN 0447-6441.
 2. Ivanka, J.; Adámek, M.: Spectral differentiation of spectometers and their application in mechatronic systems. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 2014, č. 611, s. 478-483. ISSN 1660-9336.
 3. Pospíšilík, M.; Neumann, P.; Adámek, M.: Dual oscilloscope interface with a galvanic isolation. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2014, roč. 8, č. 1, s. 464-471. ISSN 1998-4464.
 4. Sulovská, K.; Bělašková, S.; Adámek, M.: Study of Face Recognition Using Statistical Analysis. International Journal of Video&Image Processing and Network Security, 2013, roč. 13, č. 01, s. 15-20. ISSN 2227-2739.
 5. Kolomaznik, K., Adamek, M., Andel, I., Uhlirova, M.: Leather Waste- Potential Threat to Human Health, and a New Technology of its Treatment, Elsevier Science B.V., Journal of Hazardous Materials, Amsterdam, 2008, 514-520, ISSN 0304-3894.

Zahraniční konferenční příspěvky:

 1. Adamek, M.; Lapkova, D.; Neumann, P.; Matýsek, M.; Chovanec, R.: Electrical Brackets for IP Cameras. In Proceedings of the 2014 International conference on Applied Mathematics, Computational Science and Engineering. Craiova: Europment, 2014, s. 25-32. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-246-0.
 2. Lapkova, D.; Pluhacek, M.; Adamek, M.: Using Artificial Neural Network for Force Profile Analysis in Professional Defence. In Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI 2014). New Jersey, Piscataway : IEEE, 2014, s. 0-5. ISBN 978-1-4799-4744-7.
 3. Lapkova, D.; Pluhacek, M.; Adamek, M.: Computer Aided Analysis of Direct Punch Force Using the Tensometric Sensor. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 285. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 507-514. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-06739-1.
 4. Pospisilik, M.; Adamek, M.: Optimised Power Supply Unit Design An approach to elimination of input pulse currents causing disruptive interfereces. In Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Boston: IEEE, 2012, s. 195-196. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 5. Adamek, M., Martinec, P.: Remote control of electrical Appliances via power line 203V, International Measurement Confederation (IMEKO), Proceedings of the XIX IMEKO World Congress, Lisabon, 2009, 2289-2291, ISBN-ISSN 978-963-88410-0-1
 6. Adamek, M., Matysek, M., Neumann, P., Kodrikova, K.: Modelling and Design of Microflow Sensors Based on Measuring of Temperature Field. In: Proc. 8th International Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Cancún, Mexico, 2007, 159-163.
 7. Adamek, M., Matysek, M., Sysala, T.: Modelling of Microflow Senzor Based on Measuring of Temperature Fields, In: Proceedings of the 18th IMEKO World Congress, September 17 - 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil, section TC9.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • NPU I LO 1303 – Národní program udržitelnosti Cebia – Tech ++ (spoluředitel, 2014 – 2019)
 • OP VK EE2.3.30.0035 - Rozvoj personálního zabezpečení vědecko-výzkumných činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (spoluředitel, 2011 – 2015)
 • OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0089 – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Cebia – Tech (spoluředitel, 2011 – 2014)
 • OP VK CZ.1.07/2.4.00/12.0024 Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje (spoluředitel, 2009-2012)
 • Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů - dílčí část Instrumentace a senzorika technologických procesů (spoluřešitel, 2005 - 2011)
 • GAČR č. 102/02/D019 Měření malých průtoků plynů - postdoktorský projekt (hlavní řešitel, 2002 - 2005)