Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

E-mail: matysek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5205
Mobil: +420 733-599-971
Místnost: U51/806
FAI_Matysek_Miroslav.jpg

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1977-1982 - VUT Brno, Fakulta technologická ve Zlíně, Technologie plastů
 • 1996-2002 - UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Technická kybernetika, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

 • 1982-1984 - Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně, asistent
 • 1984-1987 - VUT Brno, Fakulta technologická ve Zlíně, Katedra kožedělné technologie, pracovník VaV
 • 1987-2000 - VUT Brno, Fakulta technologická ve Zlíně, Katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů, odborný asistent, tajemník katedry do 1996
 • 2001-2005 - UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, kabinet informačních technologií, odborný asistent
 • 2006-2009 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, odborný asistent
 • 2009-2014 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů, odborný asistent, zástupce ředitele
 • 2015-doposud - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů, odborný asistent, ředitel ústavu

Stáže a studijní pobyty:

 • 1997 - Chalmers University Göteborg, Švédsko - odborná stáž

Výuka:

 • Počítačové sítě
  • Přednášky
 • Provoz počítačových sítí 
  • Přednášky
 • CCNA1 R&S Úvod do sítí
  • Přednášky
 • CCNA2 R&S Základy směrování a přepínání 
  • Přednášky

Vydaná skripta a monografie:

 • Adámek, M., Matýsek, M.: Úvod do elektrotechniky. Skripta, Zlín, UTB FAI, 2006.

Odborné zájmy:

 • Počítačové sítě
 • Mobilní sítě
 • Operační systémy
 • Elektrotechnika

Publikační aktivity:

 1. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P.: The monitoring and control network system of the enzymatic processor via the TCP/IP protocol under OS Linux. In: Proc. 4th IEEE International Conference on Control and Automation, Montreal, Canada, June 2003, p. 486-490.
 2. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P.: The monitoring and control network system of the enzymatic processor via the TCP/IP protocol under OS Linux. In: Proc. XVII IMEKO World Congress Metrology in the 3rd Millennium, Dubrovnik, Croatia, June 2003, p. 2189-2192.
 3. Matýsek, M., Neumann, P., Adámek, M.: The modified monitoring and control of fermentor system via the network. In: Proc. 5th Portuguese Conference on Automatic Control Controlo ´02, Aveiro, Portugal, August 2002, p. 36-39.
 4. Matysek, M., Adamek, M., Neumann, P.: Utilization of TCP/IP protocol for monitoring and control of technological processes via computer network. In.: Proc. 8th International research/expert Conference TMT 2004, Neum, Bosnia and Herzegovina, September 2004, p. 559 - 562.
 5. Matýsek, M., Adámek, M.: Utilization of OS Linux for Monitoring and Control of Technological Processes, In: Proceedings of the 2005 IEEE InternationalSymposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation, Limassol, Cyprus, June 2005, p. 1109 - 1112.
 6. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P.: The monitoring and control network system of the enzymatic processor via the TCP/IP protocol under OS Linux. In: Proc. XVIII IMEKO World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology, Rio de Janiero, Brazil, September 2006, p. 181.
 7. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P., Hamrlíček, J.: The remote monitoring and controlling via the gsm network gprs data transfer. In: Proc. 11th International Researct/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 2007, p. 1411-1414.
 8. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P. and Matulík, T.: New implementation of the mobile ordering system. In: Proc. 19th International DAAAM Symposium Vienna, Vienna, Austria, 2008, p. 833-844.
 9. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P., Matulík, T.: New implementation of the mobile ordering system, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 09, Bratislava, 2009, p. 238-240.
 10. Adámek, M., Neumann, P., Matýsek, M.: Control of Solar Power Systems. In Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions". Vienna : DAAAM International Vienna, 2010, p. 233-234.
 11. Matýsek, M., Adámek, M., Neumann, P., Karafiát, T.: The mobile monitoring and controlling of real systems via the UMTS. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : DAAAM International Vienna, 2011, p. 237-238.
 12. Matýsek, M., Adámek, M., Kubalčík, M., Pokorný, P., Mihok, M.: The Servers’ Monitoring. In Recent Advances in computer Science and Networking. Istanbul : WSEAS, 2013, p. 146-151.
 13. Matýsek, M., Adámek, M., Mihok, M.: Monitoring of Active Devices in Computer Networks. In Annals of DAAAM International 2014. Vienna : DAAAM International Vienna, 2014, p. no paging.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Spoluřešitel vědeckovýzkumného záměru Ministerstva školství č. MSM 7088352102.