Oddělení tvůrčích činností

Oddělení tvůrčích činností:

Oddělení tvůrčích činností
Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Česká republika


Proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium:

fai6153

doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

E-mail: chramcov@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5215
Mobil: +420 724 646 731
Místnost: U51/609

Referentka oddělení tvůrčích činností:

fai1744

Eva Žipajová

E-mail: zipajova@utb_cz
Telefon: +420 576 035 210
Místnost: U51/603