Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

E-mail: p1navratil@utb_cz
Telefon: +420 57 603 5200
Místnost: U51/518

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.


Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1996-2001 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická (od 1.1.2001 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Obor Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu, Ing.
 • 2001-2007 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, Obor Technická kybernetika, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

 • 2004-2007 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů (do 31.12.2005 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky), asistent
 • 2007-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent

Stáže a studijní pobyty:

 • 2003 - University of Applied Science Cologne, Germany. Faculty of Process Engineering, Energy and Mechanical Systems - tříměsíční studium v rámci studijního programu Socrates/Erasmus

Výuka:

 • Systemizace bezpečnostního průmyslu 
  • Semináře
 • Mechanické zábranné systémy
  • Laboratorní cvičení
 • Robotika
  • Laboratorní cvičení
 • Základy počítačové techniky
  • Laboratorní cvičení

Odborné zájmy:

 • Rekurzivní metody identifikace
 • Adaptivní řízení
 • Robotika

Publikační aktivity:

 1. Navrátil, P., Bobál V.: Multiestimation Scheme for Adaptive Control of Three Tank System. In: 9th IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP'07, August 29-31, Saint Petersburg, Russia, 2007.
 2. Navrátil, P.: Multisetimation Scheme for Self-Tuning LQ Controller. In Proc. 12th International Workshop on computer Aided Systems Theory, Las Palmas de Gran Canaria, February 14-21, 2009. s. 212-213. ISBN 978-84-691-8502-5.
 3. Navrátil, P., Ivanka, J.: Recursive Identification Algorithms Library. In Technical Computing Bratislava 2010: 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava : Zephiros, 2010. s. 72. ISBN 978-80-970519-0-7.
 4. Navratil, P. & Ivanka, J. (2010). Recursive Identification Algorithms Library in Matlab & Simulink (2010). 0477-0479, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679, pp 0239, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2010.
 5. Ivanka, J., Navrátil P.: Theory of near-zone measurement with transformation to aerial surface. In JALOVECKY, R. and STEFEK, A. (ed.) Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011, ICMT'11, Brno : University of Defence, 2011, p. 1205-1210. ISBN 978-80-7231-787-5.
 6. Navrátil, P. Laboratory Mobile Double Track Robot. Procedia Engineering [online]. 2012, vol. 48, s. 463-468 [cit. 2012-12-20]. ISSN 18777058. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.09.540. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705812046036
 7. Navrátil Petr, “A Multivariable Adaptive Control Design with Applications to Air-heat Tunnel Using Delta Models.” American Journal of Mechanical Engineering 1, no. 7 (2013): 293-299. doi:10.12691/ajme-1-7-28. (ISSN (online): 2328-4110, ISSN (print): 2328-4102)
 8. Navrátil, Petr. Identification and control of nonlinear laboratory model Amira DR 300. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 611, č. Neuveden, s. 284-293. ISSN 1660-9336.
 9. Navrátil, Petr; Ivanka, Ján. Recursive Estimation Algorithms in Matlab & Simulink Development Environment. WSEAS Transactions on Computers, 2014, roč. 13, č. Neuveden, s. 691-702. ISSN 1109-2750.
 10. Navrátil, Petr; Ivanka, Ján. Laboratory Robotic Systems for the Security Industry. In Proceedings of teh 2014 International conference on Applied Mathematics, Computational Science and Engineering. Craiova : Europment, 2014, s. 213-220. ISBN 978-1-61804-246-0.