prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

E-mail: jasek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5376
mobil: +420 606 777 234
Místnost: U51/512

doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.


Aktivity:

Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 2016 - Univerzita Hradec Králové,  Fakulta informatiky a managementu, obor „Systémové inženýrství a informatika“, (prof.)
 • 2006 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Management a  ekonomika podniku (doc.)

  Název habilitační práce: Proces implementace poznatků informační bezpečnosti do informační bezpečnosti podniku a vysokoškolské výuky

 • 1995-2000 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, interní specializace na informační a vzdělávací technologie  (Ph.D.)

  Název dizertační práce: Zavádění nových informačních a komunikačních technologií do ZŠ na regionální úrovni.

  Dizertační práce se zabývala řešením experimentálního plošného zavedení internetu a internetových technologií do školských zařízení v okrese Kroměříž v letech 1995 – 1999, v uvedené době šlo o v ČR unikátní řešení. V práci jsem navazoval na úspěšnou integraci ICT a využití multimediálních systémů, které bylo oceněno 1.místem na celostátní výstavě a veletrhu SCHOLA NOVA v Praze v roce 1995. Za výše uvedené a následné aktivity jsem obdržel ocenění generálního ředitele společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou republiku v roce 2005.

 • 1988-1993 - Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Výpočetní technika (Mgr.)
 • 1983-1988 - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 5.-12, studijní obor „matematika – základy techniky“ (interní specializace studijního oboru na elektrotechniku a výpočetní techniku, Mgr.)

Průběh zaměstnání:

 • 2016-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, profesor, ředitel ústavu
 • 2010-2016 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, docent, ředitel ústavu
 • 2008-2009 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, docent.
 • 2005-2007 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky, docent, zástupce ředitele ústavu
 • 2001-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky, odborný asistent
 • 1989-2000 - Paralelní působení na základních, středních a vysokých školách v ČR (např. Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
 • 1988-1989 - Základní vojenská služba.

Stáže a studijní pobyty:

 • 2016 - European University of Cyprus, Department of Computer Science and Engineering, Kypr, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2016 - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku, Bielsko-Biala, Polsko, stanowisko profesora wizytujacego (“hostující profesor”)
 • 2015 - Vyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, Katedra Telekomunikacji i Bezpieczenstwa Informacji, Bielsko-Biala, Polsko, stanowisko profesora wizytujacego (“hostující profesor”)
 • 2014 - University of Texas at El Paso, USA – Texas, odborná stáž a 10 denní výukový pobyt, zvaný cyklus přednášek na katedrách Computer Science a Social Engineering v rámci vzájemné odborné spolupráce
 • 2012-dosud - Vyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, Katedra Telekomunikacji i Bezpieczenstwa Informacji, Bielsko-Biala, Polsko, stanowisko profesora wizytujacego (“hostující profesor na vysoké škole informatiky a managementu”)
 • 2009 - Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2006 - Instituto Superior De Contabilida e Administracao do Porto, Portugalsko, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2005 - Instituto Superior D. Alfonso III., Loulee, Portugalsko, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2003 - Savonia university of Applied Sciences Varkaus, Kuopio Polytechnic, Finsko, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 1998 - Umea University, Institute of Technology, Švédsko, odborná stáž v rámci projektu TEMPUS

Výuka:

 • Bezpečnostní technologie ochrany informačních systémů CZ/EN (přednášející, volitelný předmět doktorského studia)
 • Pokročilé řízení softwarových projektů CZ/EN (přednášející, volitelný předmět doktorského studia)
 • Bezpečnost informačních systémů CZ/EN (přednášející)
 • Bezpečnost informací CZ/EN (přednášející)
 • Informační systémy ve veřejné správě (přednášející)
 • Softwarová podpora výuky (přednášející)

Vydaná skripta a monografie:

 • VAŘACHA, Pavel, Jana VAŘACHOVÁ a Roman JAŠEK. Sociální a výchovné procesy [online]. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-80-7454-626-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/39369
 • JAŠEK, Roman a Michal SEDLÁČEK. Laboratoř oboru - učitelství informatiky pro střední školy [online]. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016 [cit. 2017-01-08]. ISBN 978-80-7454-624-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/39366
 • KRAYEM, Said a Roman JAŠEK. Security of Information Systems [online]. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-80-7454-565-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/18617
 • Jašek R.; Rosman P.: Vybrané kapitoly z informačních technologií (studijní program Ošetřovatelství). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 140 s. ISBN 80-7318-466-4.
 • Jašek R.; Dolejšová M.; Rosman P.: Informační technologie ve veřejné správě. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 183 s. ISBN 978-80-7318-607-4.
 • Jašek R. et al.: Informatika pro ekonomy. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 240 s. ISBN 978-80-7318-629-6.
 • Jašek R.: Využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s imobilním pacientem. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 130 s. ISBN 978-80-7318-629-6.
 • JAŠEK, Roman a David MALANÍK. Bezpečnost informačních systémů. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 1 online zdroj. ISBN 9788074543128. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/25821

Odborné zájmy:

 • Systémové inženýrství
 • Aplikace umělé inteligence
 • Kybernetická bezpečnost

Publikační aktivity:

 1. Kolek J.; Jasek R.: A time performance evaluation o. The SOMA asynchronous parallel distribution in Java and C#. In Energy Procedia, 100 (C), 2015, p. 1672-1677, ISSN: 18766102. (SJR=0,394)
 2. Jasek R.: SHA-1and MD5 Cryptographic Hash Functions: Security Overview. In Komunikacie, 17 (1), 2015, p. 73-80, ISSN: 13354205. (SJR=0,208)
 3. Gerza M.; Schauer F.; Jasek R.: Security of ISES Measureserver® Module for Remote Experiments Against Malign Attacks. International Journal of Online Engineering, 10 (3), 2014, p. 4-10., ISSN 1868-1646. (SJR=0,294)
 4. Krbecek M.; Schauer F.; Jasek R.: Security Aspects of Remote e-Laboratories. International Journal of Online Engineering, 9 (3), 2013, p. 34-39, ISBN 1868-1646. (SJR=0,294)
 5. Bucki R.; Chramcov B.; Jasek R.: Algoritmization of the Information concept of the Complex Logistic System. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 6 (1), 2012, p. 127-135, ISSN 1998-0159. (SJR=0,153)
 6. Kouril L.; Pospisilik M.; Adamek M.; Jasek R.: Flat Coil Optimizer in the Meaning to Coil Optimization. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 6 (4), 2012, p. 241-248, ISSN 1998-4464. (SJR=0,195)
 7. Kouril L.; Pospisilik M.; Adamek M.; Jasek R.: Application of Differential Evolution for Audio Transformers Optimization. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 6 (3), 2012, p. 231-240, ISSN 1998-4464. (SJR=0,195)
 8. Nguyen T. D.; Dieu Phan T. T.; Jasek R.: Parameter Estimation in Five Dimensions Chaotic Synchronization Systems by Self-Organizing Migrating Algorithm. WSEAS Transactions on Systems, 11 (4), 2012, p. 117-128, ISSN 1109-2777. (SJR=0,321)
 9. Chramcov B.; Beran P.; Danicek L.; Jasek R.: A Simulation Approach to Achieving More Efficient Production Systems. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 5 (4), 2011, p. 299-309, ISSN 1998-0159. (SJR=0,177)
 10. Jasek R.: The Information Security of Enterprises and Citizens' Security Context. Komunikacie, 7 (3), 2005, p. 45-48, ISSN 1335-4205. (SJR=0,1)
 11. Jasek R.; Kralik L.: Differences Between ITILv2 and ITILv3 in Key Publications Applied Mathematics & Information Sciences (AMIS), An International Journal, New York, Natural Sciences Publishing USA. ISSN 1935-009 (print), ISSN 2325-0399 (online), ISI (Impact Factor 2013: (IF=1,232) Článek prochází recenzním řízením.
 12. Zelinka I.; Chadli M.; Davendra D.; Senkerik R.; Jasek R.: An investigation on evolutionary reconstruction of continuous chaotic systems. Mathematical and Computer Modelling 57 (1- 2), 2013, p. 2-15, ISSN 0895-7177. (IF=2,020)
 13. Davendra D.; Zelinka I.; Bialic-Davendra M.; Senkerik R.; Jasek R.: Discrete Self- Organising Migrating Algorithm for flow-shop scheduling with no-wait makespan. Mathematical and Computer Modelling 57 (1-2), 2013, p. 100-110, ISSN 0895-7177. (IF=2,020)
 14. Davendra D.; Zelinka I.; Bialic-Davendra M.; Senkerik R.; Jasek R.: Clustered enhanced differential evolution for the blocking flow shop scheduling problem. Central European Journal of Operations Research 20 (4), 2012, p. 679-717, ISSN 1435-246X. (IF=0,629)
 15. Senkerik R.; Davendra D.; Zelinka I.; Oplatkova Z.; Jasek R.: Performance Comparison of Differential Evolution and Soma on Chaos Control Optimization Problems. International Journal of Bifurcation and Chaos 22 (8), 2012, ISSN 0218-1274. (IF=0,921)

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Project Company Based e-portal of Security and Safety Engineering – eSEC, 502092-LLP-1- 2009-1-SK-ERASMUS-EMHE, (hlavní řešitel, cílem projektu byla podpora a spolupráce ve vědě v oblasti bezpečnostního inženýrství, ČR, 2009 – 2012, další účastníci: Itálie, Francie, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, web. projektu: http://esec2012.blogspot.cz, http://esec.utb.cz/archive/schedule )
 • Project Contact MEB051024 Information logistics of transport, production and storing systems (hlavní řešitel, 2010 – 2012, účastníci: ČR, Polsko; projekt se se zabýval matematickým modelováním voblasti logistiky spublikačními výstupy ze 4 odborných mezinárodních workshopů – s názvy Information Logistics, Methods and Applications of Artificial Intelligence)
 • The critical infrastructure for the protection of national security in the countries of Central European region – příprava NATO projektu, (spoluřešitel, národní koordinátor projektu, 2002 – 2004, ve spolupráci s řešitelem FŠI Žilina (projek byl orientován na země Visegrádské čtyřky – Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika) – potvrzení o účasti vystaveno řešitelem.
 • Projekt ČR/SR/ŽU/04/2 „Nové prístupy k vzdelávaniu a výcviku pre sféru bezpečnostného priemyslu“ (spoluřešitel, projekt mezinárodní vědecké spolupráce, 2004, účastníci projektu: ČR a SR, potvrzení vystaveno řešitelem)

Odkaz na osobní stránku: