prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

E-mail: prokop@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5257
Mobil: +420 606-777-276
Místnost: U51/209

fai1718


Aktivity:

Absolvované vzdělání a profesní růst:

 • 1971-1976 - ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, vysokoškolské vzdělání, Ing.
 • 1978-1983 - SVŠT Bratislava, Fakulta elektrotechnická, vědecká aspirantura, CSc.
 • 1996 - VUT Brno, Fakulta technologická ve Zlíně, habilitační řízení pro jmenování docentem pro obor Technická kybernetika
 • 2004 - VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, řízení pro jmenování profesorem v oboru Technická kybernetika

Průběh zaměstnání:

 • 1976-1995 - SVŠT Bratislava, Chemickotechnologická fakulta, Katedra automatizace, asistent odborný asistent, zástupce vedoucího katedry.
 • 1995-2000 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně, Katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů, odborný asistent, docent, proděkan.
 • 2001-2004 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, Ústav řízení technologických procesů, docent, proděkan.
 • 2004-2009 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, profesor, prorektor pro pedagogickou činnost.
 • 2006-2014 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, profesor, proděkan pro strategický rozvoj a vnější vztahy.
 • 2015 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, ředitel.

Stáže a studijní pobyty:

 • 1992-1993 - University of Birmingham, U.K., 6 měsíců
 • 1994 - Uppsala University, Uppsala, Sweden, 1 týden
 • 1995, 1998 - ENSIC - INPL Nancy, France, 3 měsíce
 • 1997 - University of Strathclyde, Glasgow, U.K., 2 týdny
 • 1999 - LAAS CNRS Toulouse, France, 1 týden
 • 2001 - Universidade de Aveiro, Portugal, 2 týdny
 • 2011 - Yasar University, Izmir, Turecko - 1 týden
 • 2012 – University of Catania, Italy – 1 týden
 • 2012 – University of Peloponese,. Greece – 1 týden

Výuka - přehled:

 • Teorie automatického řízení (1985 - dosud)
 • Optimalizace (1983-1995), od 2004 - dosud
 • Identifikace (1990-1995)
 • Programování Matlab + Simulink (1993-1997)
 • Základy automatizace (1996-2002)
 • Řízení technologických procesů (2002-2004)
 • Teorie systémů (2009 - dosud )

Odborné zájmy:

 • Lineární systémy, Systémy se zpožděním
 • Adaptivní a robustní systémy
 • Optimální systémy
 • Identifikace systémů, Autotuning

Spolupráce s průmyslem

 • Řešení výzkumných úkolů pro s.p. Břidličná (1985 - 1990).
 • Řešení státních výzkumných úkolů, později projektů grantových agentur

Publikační činnost

Vydaná skripta a monografie:

 • Monografie: 2
 • Skripta, učební texty: 5
 • Časopisecké příspěvky ve světovém jazyce: 34
 • Časopisecké příspěvky v českém a slovenském jazyce: 26
 • Konferenční příspěvky ve světovém jazyce: 131
 • Konferenční příspěvky v českém a slovenském jazyce: 82

Ohlasy publikační činnosti:

 • V databázi SCOPUS 106 záznamů, v databázi Web of Science 56 záznamů.
 • Citace dle databáze SCOPUS za období 1983-2015(304citací), bez autocitací 151, h-index 9, bez autocitací 7.
 • V databázi Web of Science je počet citací 67, bez autocitací 35.

Významné publikace po r. 2010

Časopisecké příspěvky ve světovém jazyce

 1. Prokop, R.,Korbel, J.,Matušů, R.: Analysis, Settings and Simulations of Relay SISO Autotuners. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2014, roč. 8, č. 10, s. 228-235.
 2. Prokop, R.,Korbel, J.,Matušů, R.: Autotuning principles for time-delay systems. WSEAS Transactions on Systems, 2012, roč. 11, č. 10, s. 561-570. ISSN 1109-2777.
 3. Prokop, R., Pekař, L., Matušů, R., Korbel, J.: Autotuning principles for delayed systems. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2012, roč. 6, č. 2, s. 273-280. ISSN 1998-0140.
 4. Prokop, R., Korbel, J., Líška, O.: A novel principle for relay-based autotuning. Int. Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2011, roč. 5, č. 7, s. 1180-1188. ISSN 1998-0140.
 5. Prokop, R., Volkova, N., Prokopová, Z.: Unstable systems-tracking and disturbance attenuation. WSEAS Transactions on Systems and Control, 2011, roč. 6, č. 3, s. 69-78. ISSN 1991-8763.
 6. Matušů, R.,Prokop, R.: Single-parameter tuning of PI controllers: Theory and application. J of the Franklin Inst 348 (2011), p.2059-2071.
 7. Pekař, L., Prokop, R.: Algebraic optimal control in RMS ring: A case study. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2013, roč. 7, č. 1, s. 59-68. ISSN 1998-0159.
 8. Prokop, R.,Korbel, J.,Matušů, R.: Autotuners based on the Smith predictor structures. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2013, roč. 7, č. 3, s. 295-302. ISSN 1998-0140.
 9. Matušů, R.,Prokop, R.: Graphical analysis of robust stability for systems with parametric uncertainty: an overview. Trans. Of the Inst. Of Measurement and Control 33, 2 (2011)pp.274-290.
 10. Matušů, R., Prokop, R.: Experimental Verification of Design Methods for Conventional PI/PID Controllers. WSEAS Transactions on Systems and Control. 2010, Issue 5, No. 5, pp. 269- 280. ISSN 1991-8763.
 11. Matušů, R., Prokop, R.: Control of Periodically Time-Varying Systems with Delay: An Algebraic Approach vs. Modified Smith Predictors. WSEAS Transactions on Systems. 2010, Issue 9, No. 6, s. 689-702. ISSN 1109-2777.
 12. Matušů, R., Prokop, R., Matejicková, K., Bakošová, M.: Robust Stabilization of Interval Plants using Kronecker Summation Method. WSEAS Transactions on Systems. 2010, Issue 9, No. 9, s. 917-926. ISSN 1109-2777.
 13. Matušů, R., Vaneková, K., Prokop, R., Bakošová, M.: Design of Robust PI Controllers and their Application to a Nonlinear Electronic System, Slovak Centre of IEE, Journal of Electrical Engineering, Bratislava, 2010, 44-51, ISSN 1335-3632
 14. Prokop, R., Pekař, L.: Control of Delay Systems - A Meromorphic Function Approach, Slovenská spoločnos't pre kybernetiku a informatiku pri SAV, Journal of Cybernetics and Informatics, Bratislava, 2010, 41-49, ISSN 1336-4774

Konferenční příspěvky ve světovém jazyce

 1. Prokop, R., Korbel, J.: Matrix Equations in Multivariable Control. In Advances in Robotics, Mechatronics and Circuits. Santorini : Santorini Island, 2014, s. 438-442. ISBN 978-1-61804-245-3.
 2. Prokop, R., Pekař, L., Korbel, J.: Autotuning for Delay Sytems: A Meromorphic Function Approach. In Kybernetika a informatika ´14 Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 1-6. ISBN 978-80-227-4122-4.
 3. Prokop, R., Korbel, J., Matušů, R.: Autotuning for Delay Systems - An Algebraic Approach. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). New Jersey, Piscataway : IEEE, 2014, s. 463-468. ISBN 978-1-4799-3527-7.
 4. Prokop, R., Korbel, J., Matušů, R.: Relay Feedback Identification of Dynamical SISO Systems - Analysis and Settings. In Advances in Robotics, Mechatronics and Circuits. Santorini : Santorini Island, 2014, s. 450-454. ISBN 978-1-61804-245-3.
 5. Korbel, J., Prokop, R., Dostálek, P.: Algebraic Tools in Autotuning Principles: Relay-based Autotuners. In Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control, PC 2013. New York : IEEE, 2013, s. 268-273. ISBN 978-1-4799-0927-8.
 6. Prokop, R., Korbel, J., Matušů, R.: A Class of PID Controllers Tuned in Fractional Representation. In Proc¨. of IFAC Conf. on Advances in PID Control. Brescia : IFAC, 2012, s. 22-27.
 7. Prokop, R., Korbel, J., Matušů, R.: A Class of PID Controllers Tuned in Fractional Representation. In Proc.of IFAC Conference on Advances in PID Control. Brescia : IFAC, 2012, s. 22-27. ISBN 978-3-902661-45-6.
 8. Prokop, R., Korbel, J., Matýsek, M.: Autotuning Principles Based on Algebraic Methods. In Proc. Of ARTEP conference: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 04-01 - 04-10. ISBN 978-80-553-0835-7.
 9. Prokop, R., Korbel, J., Prokopová, Z.: Relay Feedback Autotuning - A Polynomial Design Approach. In: Proceedings of the 24th European Conference on Modelling and Simulation. 1. vyd. Kuala Lumpur, Malaysia: European Council for Modelling and Simulation, 2010. s. 290-295. ISBN 978-0-9564944-0-5.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Řešitel výzkumných úkolů - od r. 1985.
 • Spoluřešitel 2 grantů od Grantové Agentury ČR.
 • TEMPUS Joint Europian Project 1092-92/93
 • INCO Copernicus CP 97 - Europoly (1998-2001)
 • Spoluřešitel vědeckovýzkumného záměru Ministerstva školství č. MSM 281100001.
 • Spoluřešitel vědeckovýzkumného záměru Ministerstva školství č. MSM 7088352101.
 • Senior researcher v projektu CEBIA - Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089 od 2011.