doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

E-mail: senkerik@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5189
Mobil: +420 777-621-792
Místnost: U51/509

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.


Aktivity:

Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1999-2004 - UTB, Fakulta technologická, studijní program Chemické a procesní inženýrství, obor Automatizace a řídící technika ve spotřebním průmyslu, Ing.
 • 2004-2008 - UTB, Fakulta aplikované informatiky, obor Technická kybernetika, doktorské studium, Ph.D.
 • 2013 - VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Informatika, habilitační práce, docent

Průběh zaměstnání:

 • 2007-2008 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, lektor
 • 2008-2009 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, odborný asistent
 • 2009-2013 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, odborný asistent
 • 2011-2014 - Junior (od 2014 Senior) Researcher - výzkumné centrum CEBIA-TECH.
 • 2014-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, docent

Stáže a studijní pobyty:

 • 2005 – 3-měsíční studijní stáž na University of Sthrathclyde, Department of Electrical and Electronic Engineering, Glasgow, Skotsko, Velká Británie, v rámci evropského výměnného programu ERASMUS.
 • 2009 – dosud - výukové pobyty v rámci programu Erasmus/Erasmus+ na následujících institucích:
 • Polytechnico do Porto, Porto, Portugalsko
 • Universidade de Vigo, Vigo, Španělsko
 • Université de Picardie, Amiens, Francie
 • University of Malta, Malta
 • Middle East Technical University, Turecko
 • University of Bielsko-Biala, Polsko
 • European Universtity of Cyprus, Nicosia, Kypr
 • YASAR Universitesi Izmir, Turecko
 • University of Vaasa, Finsko
 • University of Algarve, Portugalsko
 • University of Maribor, Slovinsko

Výuka:

 • Teorie programu
 • Kryptologie
 • Základy informatiky
 • Matematická informatika
 • Softcomputing
 • Evoluční výpočetní techniky

Vydaná skripta a monografie:

 • Zelinka I., Oplatková Z., Šenkeřík R.: Aplikace umělé inteligence (aneb vybrané statě z evolučních algoritmů), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, ISBN 978-80-7318-898-6

Odborné zájmy:

 • Evoluční výpočetní techniky
 • Výpočetní inteligence
 • Umělá inteligence
 • Operační výzkum
 • Aplikace evolučních technik
 • Komplexní sítě
 • Vývoj a modifikace evolučních algoritmů
 • Data mining a BigData
 • Kryptologie
 • Optimalizace

Publikační aktivity:

Vybrané časopisecké publikace:

 1. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, OPLATKOVÁ, Zuzana. Utilization of SOMA and Differential Evolution for Robust Stabilization of Chaotic Logistic Equation. Computers & Mathematics with Applications, 2010, roč. 60, č. 4, s. 1026-1037. ISSN 0898-1221.
 2. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, OPLATKOVÁ, Zuzana. Evolutionary Techniques for Control of Discrete Chaotic Logistic Equation. Journal of Communication and Computer, 2010, roč. 7, č. 2, s. 70-77. ISSN 1548-7709.
 3. DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, ŠENKEŘÍK, Roman. Chaos driven evolutionary algorithms for the task of PID control. Computers & Mathematics with Applications, 2010, roč. 60, č. 4, s. 1088-1104. ISSN 0898-1221.
 4. ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. Do Evolutionary Algorithm Dynamics Create Complex Network Structures?. Complex Systems, 2011, roč. 20, č. 2, s. 127-140. ISSN 0891-2513.
 5. ŠENKEŘÍK, Roman, DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, OPLATKOVÁ, Zuzana, JAŠEK, Roman. Performance comparison of differential evolution and soma on chaos control optimization problems. International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, 2012, roč. 22, č. 8, s. 1-16. ISSN 0218-1274.
 6. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, OPLATKOVÁ, Zuzana. Evolutionary optimisation of Hénon map control: A black box approach. International Journal of Operational Research, 2012, roč. 13, č. 2, s. 129-146. ISSN 1745-7645.
 7. DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, BIALIC-DAVENDRA, Magdalena Lucyna, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. Clustered enhanced differential evolution for the blocking flow shop scheduling problem. Central European Journal of Operation Research, 2012, roč. 20, č. 4, s. 679-717. ISSN 1435-246X.
 8. DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, BIALIC-DAVENDRA, Magdalena Lucyna, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. Discrete Self-Organising Migrating Algorithm for Flow Shop Scheduling with No Wait Makespan. Mathematical and Computer Modelling, 2013, roč. 57, č. 1-2, s. 100-110. ISSN 0895-7177.
 9. ŠENKEŘÍK, Roman, OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald. Evolutionary Chaos Controller Synthesis for Stabilizing Chaotic Hénon Maps. Complex Systems, 2012, roč. 20, č. 3, s. 205-214. ISSN 0891-2513.
 10. ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, JAŠEK, Roman, ŠENKEŘÍK, Roman. Investigation on Visualization, Analysis, and Control of Complex Networks Dynamics. International Journal of Energy Optimization and Engineering, 2012, roč. 1, č. 3, s. 48-73. ISSN 2160-9500.
 11. ZELINKA, Ivan, CHADLI, Mohammed, DAVENDRA, Donald, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. An investigation on evolutionary reconstruction of continuous chaotic systems. Mathematical and Computer Modelling, 2013, roč. 57, č. 1-2, s. 2-15. ISSN 0895-7177.
 12. ŠENKEŘÍK, Roman, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald. Synthesis of feedback controller for three selected chaotic systems by means of evolutionary techniques: Analytic programming. Mathematical and Computer Modelling, 2013, roč. 57, č. 1-2, s. 57-67. ISSN 0895-7177.
 13. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, HOLOŠKA, Jiří, ŠENKEŘÍK, Roman. Steganography content detection by means of feedforward neural network. International Journal of Innovative Computing and Applications, 2013, roč. 5, č. 3, s. 184-190. ISSN 1751-648X.
 14. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal. Analytic programming in the task of evolutionary synthesis of a controller for high order oscillations stabilization of discrete chaotic systems. Computers & Mathematics with Applications, 2013, roč. 66, č. 2, s. 177-189. ISSN 0898-1221.
 15. PLUHÁČEK, Michal, ŠENKEŘÍK, Roman, DAVENDRA, Donald, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan. On the behavior and performance of chaos driven PSO algorithm with inertia weight. Computers & Mathematics with Applications, 2013, roč. 66, č. 2, s. 122-134. ISSN 0898-1221.
 16. ŠENKEŘÍK, Roman, PLUHÁČEK, Michal, DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Chaos driven evolutionary algorithm: A new approach for evolutionary optimization. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2013, roč. 7, č. 4, s. 363-368. ISSN 1998-0159.
 17. PLUHÁČEK, Michal, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan. Particle swarm optimization algorithm driven by multichaotic number generator. Soft computing, 2014, roč. 18, č. 4, s. 631-639. ISSN 1432-7643.
 18. DAVENDRA, Donald, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal, BIALIC-DAVENDRA, Magdalena Lucyna. Utilising the chaos-induced discrete self organising migrating algorithm to solve the lot-streaming flowshop scheduling problem with setup time. Soft computing, 2014, roč. 18, č. 4, s. 669-681. ISSN 1432-7643.
 19. ŠENKEŘÍK, Roman, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, CHRAMCOV, Bronislav, DONALD, Davendra, PLUHÁČEK, Michal. Utilization of analytic programming for the evolutionary synthesis of the robust multi-chaotic controller for selected sets of discrete chaotic systems. Soft computing, 2014, roč. 18, č. 4, s. 651-668. ISSN 1432-7643.
 20. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal, DAVENDRA, Donald, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Chaos Enhanced Differential Evolution in the Task of Evolutionary Control of Selected Set of Discrete Chaotic Systems. The Scintific World Journal, 2014, roč. 2014, č. 836484, s. 1-13. ISSN 2356-6140.
 21. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Evolutionary Control of Chaotic Burgers Map by means of Chaos Enhanced Differential Evolution. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 39-45. ISSN 1998-0159.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • Grantová agentura ČR, číslo grantu: GACR 102/09/1680 Téma: Evoluční návrh řídicích algoritmů, Období: 1.1. 2009 – 31.12.2011 Role: Člen řešitelského týmu.
 • European Union 7th Framework Project, název projektu: Promoveo, číslo projektu: FP7-222165 Téma: Independent living for today’s society: understanding the elderly and disabled for tomorrows inclusive smart home solution, Období: 1.11.2008 – 31.10.2010, Role: Člen řešitelského týmu.
 • Senior Researcher v rámci Regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech. Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0089 Výzkumný program 1 : Aplikace inženýrské informatiky, Člen výzkumné skupiny: Evoluční výpočty, období: Leden 2011 – září 2014.
 • Grantová agentura ČR, číslo grantu: GACR 15-06700S, Téma: Nekonvenční metody řízení komplexních systémů, Období: 1.1. 2015 – 31.12.2017 Role: Spoluřešitel projektu – hlavní řešitel za UTB Zlín.