Výuka

Ústav automatizace a řídicí techniky garantuje bakalářských studijní program „Informační a řídicí technologie“ a navazující magisterské studijní programy „ Automatické řízení a informatika“ a „Integrované systémy v budovách“. Na výuce v dalších studijních oborech se spolupodílí s ostatními ústavy FAI.

V současné době zajišťuje výuku následujících předmětů v prezenční i kombinované formě studia:

-       Automatizace

-       Procesní inženýrství

-       Diskrétní řízení

-       Procesní inženýrství II

-       Elektromechanické akční členy

-       Procesy v technice budov

-       Geografické informační systémy

-       Programování mikropočítačů

-       Mechatronické systémy

-       Programovatelné automaty

-       Mikropočítače a PLC

-       Simulace systémů

-       Modelování dynamických systémů

-       Systémy techniky prostředí

-       Multimédia

-       Technická měření v technice prostředí

-       Optimalizace

-       Technik prostředí budov

-       Počítačová podpora správních a organizačnícg systémů

-       Technologie budov

-       Počítačová podpora výrobních činností

-       Vybrané statě z procesního inženýrství

Vedle výše uvedené výuky se ústav podílí na výuce obou oborů doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“. Všichni akademičtí pracovníci vedou bakalářské a diplomové práce. Pracovníci ústavu dále zabezpečují pro nadané studenty soutěž „Freescale Technology Application“.