O nás

Ústav bezpečnostního inženýrství byl na Fakultě aplikované informatiky vytvořen k 1. 1. 2010.


Pracovníci ústavu zajišťují výuku předmětů studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management. Obor je koncipován jako mezioborové studium, teoretický a aplikovaný základ studijního oboru tvoří studijní předměty elektrotechnického a informatického zaměření. Studijní plán tohoto oboru umožňuje studentům získat potřebné znalosti i z oblastí bezpečnostních a manažerských. Studium je rozděleno na bakalářský, navazující magisterský a doktorský stupeň.

Pracovníci ústavu zajišťují ve výše zmiňovaném studijním oboru předměty Technologii komerční bezpečnosti, Technické prostředky bezpečnostního průmyslu, Mechanické zábranné systémy, Elektronické bezpečnostní systémy, Projektování bezpečnostních systémů, Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti, Speciální bezpečnostní technologie, Modelování krizových situací, Systemizace bezpečnostního průmyslu, Kriminalistické technologie a systémy, Technologie detektivních činností a Informační systémy.

 V současné době jsou na Fakultě aplikované informatiky pro podporu výuky v oboru BTSM vybudovány laboratoře „Mechanických zabezpečovacích systémů“ a „Laboratoř pokročilých bezpečnostních technologií“, na nichž probíhají cvičení ze studijních předmětů „Mechanické zábranné systémy“, „Technické prostředky bezpečnostního průmyslu“ a částečně i „Elektronické bezpečnostní systémy“. Připravuje se rozšíření možností laboratoří o perspektivní technologie, kamerové systémy, biometrické identifikační prvky a systémy, tyto budou na nově připravované „Laboratoři pokročilých biotechnických systémů“. Uvedené laboratoře také slouží k výzkumným aktivitám pracovníků ústavu.


Vědecká a výzkumná činnost pracovníků ústavu je zaměřena zejména do oblastí:

  • biometrické identifikace,
  • přístupových systémů,
  • pokročilých autentizačních prvků a systémů,
  • psychosomatických vyšetřování osobnosti.