O nás

Ústav elektroniky a měření byl vytvořen v roce 2010 a má v současné době 11 pracovníků, z toho 1 profesora a 2 docenty.

Zabezpečuje výuky technických předmětů studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management v rámci studijního programu Inženýrská informatika a podílí se na výuce elektrotechnických předmětů v bakalářském i magisterském studiu studijních oborů Automatizace a řídicí technika v rámci studijního programu Chemické a procesní inženýrství, Automatické řízení a informatika a Informační technologie ve studijním programu Inženýrská informatika.

Z technických předmětů studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management lze jmenovat například Technické prostředky bezpečnostního průmyslu, Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti.. Pro obory Automatizace a řídicí technika, Automatické řízení a informatika a Informační technologie vyučujeme předměty Instrumentace a měření, Technické prostředky automatizace, Zpracování signálů a Diagnostika číslicových systémů. Ústav také zajišťuje vybrané přednášky pro některé studijní obory Fakulty technologické.

Ústav se současně podílí na doktorském studijním programu Chemické a procesní inženýrství ve studijním oboru 2612V045 Technická kybernetika.

Vědecká a výzkumná činnost pracovníků ústavu je zaměřena zejména do oblastí:

  1. Vývoj měřicích metod pro oblast ochrany elektroniky před rušivými vlivy elektromagnetických polí (EMC).
  2. Charakterizace elektromagnetických vlastností materiálů se zaměřením na leteckou techniku a ochranu avioniky ve složitém elektromagnetickém prostředí a širokém rozsahu frekvencí (mHz - 40 GHz).
  3. Senzorické systémy a jejich užití v průmyslu a bezpečnostních aplikacích.
  4. Využití pokročilých technologií (nanotechnologie) v oblasti molekulární elektroniky a ve vybraných bezpečnostních aplikacích.
  5. Otázky limitů strojů na zpracování informací, což souvisí se základními paradigmaty nově vznikajícího oboru informatické fyziky.
  6. Moderní metody univerzitní výuky.

Pracovní ústavu se významnou měrou podíleli na formování obsahu činnosti nově budovaného vědecko - technologického parku informačních a komunikačních technologií, jehož činnost bude z velké části určovat vědecké směřování jednotlivých pracovišť fakulty a jejich propojení s průmyslovými segmenty EU.

S touto aktivitou úzce souvisí příprava projektu regionálního výzkumného centra CEBIA-TECH, které v případě přijetí podstatným způsobem zvýší úroveň a možnosti vědecké spolupráce v rámci současného globalizovaného světa.