O nás

Ústav informatiky a umělé inteligence byl na Fakultě aplikované informatiky ustaven k 1. 1. 2010. V současné době má 10 zaměstnanců (3 docenti, 5 odborných asistentů s titulem Ph.D., 1 asistent, 1 lektor). Tito pracovníci se podílejí na výuce teoretických předmětů ve všech studijních oborech studijních programů Inženýrská informatika obou stupňů (Bc., Mgr.) a na studijním programu Bezpečnostní technologie, systémy a management

Ústav garantuje dva magisterské studijní obory, kterými jsou Inženýrská informatika a Učitelství informatiky pro střední školy.

Předměty zajišťované ústavem:

 • Základy informatiky
 • Informatika
 • Teorie programů
 • Umělá inteligence
 • Aplikace umělé inteligence
 • Matematická informatika
 • Technologie .NET
 • Tecnologie WWW
 • Technologie JAVA
 • Multiplatformní programování
 • Paralelní procesy a programování
 • Počítačové viry a bezpečnost
 • Kryptologie
 • Bezpečnost informačních systémů
 • Podnikové informační systémy
 • Informační systémy ve státní správě
 • Mobilní technologie
 • Digitální fotografie

V současné době jsou na Fakultě aplikované informatiky pro podporu výuky garantovaných oborů, vědy, výzkumu, smluvního výkumu a vývoje pro praxi vybudovány specializované laboratoře podpořené vysoce výkonnou HW a SW infrastrukturou.

Členové ústavu s vědeckou hodností Ph.D. a vyšší se také podílejí na vědecké přípravě studentů doktorského studia ve studijním programu Inženýrská informatika, zejména pak ve studijním oboru Inženýrská informatika. Docenti a profesoři jsou v rolích školitelů, nositelé titulu Ph.D., jsou ve velké míře v pozicích pomocných školitelů.