O nás

Ústav informatiky a umělé inteligence byl na Fakultě aplikované informatiky ustaven k 1. 1. 2010.  Má personálně vyváženou strukturu, kterou v současné době tvoří 12  zaměstnanců (1 profesor, 3 docenti, 4 odborní asistenti, 2 asistenti, 1 lektor, 1 administrativní pracovník) a 31 interních a externích doktorandů.

Všichni pracovníci  se podílejí na výuce předmětů oborů studijního programu Inženýrská informatika v obou stupních vysokoškolského vzdělávání. Členové ústavu s vědeckou hodností Ph.D. a vyšší se podílejí na vědecké přípravě studentů doktorského studia ve studijních oborech Inženýrská informatika a Automatické řízení a informatika. Docenti a profesor působí v rolích školitelů.

Ústav garantuje jeden bakalářský (Softwarové inženýrství) a dva magisterské studijní obory (Inženýrská informatika, Učitelství informatiky pro střední školy).

Vědecko - výzkumné zaměření pracoviště:
Umělá inteligence
Kybernetická bezpečnost (PTLAB, TESTLAB)
Výzkum využití pokročilých informačních technologií v medicíně (neurologie, kardiologie, rehabilitace)

Specializované laboratoře ústavu:
PTLAB - laboratoř penetračních testů
TESTLAB - laboratoř testování mobilních technologií
EMBLAB - laboratoř embedded systémů
NEUROLAB - laboratoř neuroinformatiky
EDULAB - laboratoř robotických systémů pro školní praxi
AILAB - laboratoř umělé inteligence

Předměty zajišťované ústavem:

 • Základy informatiky
 • Informatika
 • Teorie programů
 • Umělá inteligence
 • Aplikace umělé inteligence
 • Matematická informatika
 • Technologie .NET
 • Tecnologie WWW
 • Technologie JAVA
 • Multiplatformní programování
 • Paralelní procesy a programování
 • Počítačové viry a bezpečnost
 • Kryptologie
 • Bezpečnost informačních systémů
 • Podnikové informační systémy
 • Informační systémy ve státní správě
 • Mobilní technologie
 • Digitální fotografie