O nás

Ústav matematiky

Tel.: +420-57-603-5056

E-mail: prokop@fai_utb_cz, borkova@fai_utb_cz 

Ředitel ústavu: prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
Zástupce ředitele: Jana Řezníčková, Ph.D.
Tajemník ústavu: Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D.
Sekretariát: Eva Borková

 

HISTORIE ÚSTAVU

Historické kořeny dnešního ústavu matematiky sahají až k samým počátkům existence Univerzity Tomáše Bati. V 60. letech stál tehdejší kabinet matematiky a fyziky při vzniku detašovaného pracoviště VUT ve Zlíně a v roce 1969 spolu s ustavením Fakulty technologické oficiálně vznikla i katedra matematiky pod vedením RNDr. Ludvíka Nováka. Postupem let, v závislosti na rozšiřování studijních oborů, se katedra matematiky rozrůstala a zajišťovala výuku matematiky všech technických a později i ekonomických oborů. V době vzniku UTB (2001) ústav matematiky zůstal pod Fakultou technologickou. V roce 2006 se ústav matematiky stal součástí nově vzniklé Fakulty aplikované informatiky a obstarává výuku matematických předmětů na všech fakultách UTB.