O nás

Výzkumné a výukové pracoviště s názvem Ústav počítačových a komunikačních systémů je zaměřeno na technický rozvoj moderních mobilních výpočetních a komunikačních prostředků a na vzájemnou konvergenci obou kdysi samostatných oborů. Konektivita systémů počítačů získává novou kvalitu prostoupením potřebného výpočetního výkonu a schopnosti komunikovat. Nové objevy na bázi digitálních modulací posledního desetiletí a budování bezdrátových přístupových sítí přenosového prostředí Internet byly v mnoha variantách propracovány a dovedeny do podoby standardů. Příští výzkumné projekty sdružují tři oblasti: Grid Computing“, „Reconfigurable Systems“ a „Communication and Information Systems in Medical Care“.

Výzkum v oblasti „Grid Computing“ je zaměřen na dosažení vysoké efektivity výpočtů spoluprací mnoha počítačů. Potřebný paralelismus činnosti s ohledem na nutné řešení datových závislostí úloh je řešitelný prostřednictvím síťového propojení při intenzívní vzájemné komunikaci počítačů spolupracujících na řešení úlohy. Pod oblast Grid Computing je zařazeno i využívání vysoce výkonných grafických procesorů pro výpočty obecného charakteru a programování vysoce paralelních výpočtů.

Do oblasti výzkumu Reconfigurable Systems“ jsou zařazeny specializované výpočetní prostředky používané pro začlenění do reálného prostředí komunikace a přenosy dat a pro multimediální aplikace v průmyslovém prostředí. Architektura těchto výpočetních prostředků je často účelově přizpůsobena určité třídě aplikačních úloh, které mohou být závislé na sběru dat ze snímačů neelektrických veličin. Inspirace pro návrh výpočetních systémů, které jsou navrženy „na míru“ řešené úloze může být zadávána z oblasti dopravy, obchodu, bankovnictví, či jiné oblasti aplikací, která klade specifické nároky na vlastnosti na spolehlivost a bezpečnost činnosti systému.

Oblast výzkumu nazvaná Communication and Information Systems in Medical Care“ je inspirována aplikačními úlohami ve zdravotnictví. Patří sem elektronická komunikace mezi lékařem a pacientem, objednávání vyšetření, plánování terapie, „elektronické“ konzultace, žádosti o předpisy léků. Další oblastí je rozvoj telemedicínských aplikací, sledování chronických pacientů, či domácí péče. Jako vysoce specializovaná činnost je to rovněž počítačová podpora diagnostiky na základě dat z přístrojů, pacientů a predikce z medicínských dat, použití metod umělá inteligence ve zpracování dat (ve spolupráci s UIUI) a konečně analytické a konzultační práce v oblasti informačních systémů, modelování požadavků, návrh řešení. Rozdělení výzkumných oblastí není nijak striktní a omezující, naopak, spolupráce různých oblastí je podle současných zkušeností velmi inspirativní.

Obor Počítačové a komunikační systémy byl akreditovaný před pěti lety pro prezenční magisterské studium, jeho působnost ve výuce zahrnuje studijní předměty i dalších oborů informatiky. Hlavní cíle vzdělávání jsou v oblasti komunikací – spojení telekomunikační techniky a mobilní počítačové komunikace, další – v oblasti integrovaných systémů dopravy, obchodu, zdravotnictví, finančnictví, průmyslových aplikací a interpersonální komunikace se uplatní v nejrůznějších aplikačních oblastech. Část přednášené látky je kompletována tzv. vyzvanými přednáškami, v nichž se studenti setkávají s odborníky z praxe.