Nabídka odborné spolupráce

  • modelování procesů s důrazem na procesy chemické technologie
  • matematické metody pro simulaci ustálených stavů a dynamiky procesů se soustředěnými i rozloženými parametry
  • algebraické metody v řízení spojitých lineárních a nelineárních technologických procesů
  • aplikace polynomiálního přístupu v řízení systémů s dopravním zpožděním
  • decentralizovaný přístup pro řízení mnoharozměrových systémů
  • implementace do programových nástrojů (toolboxů) vytvořených v prostředí MATLAB SIMULINK
  • nestandardní identifikační rekurzivní metody pro návrh adaptivních systémů
  • modifikace samočinně se nastavujících regulátorů pro mnoharozměrové systémy
  • delta reprezentace v adaptivním řízení