O nás

Těžištěm výuky pracovníků ústavu jsou předměty navazujícího magisterského studia ve studijním oboru Automatické řízení a informatika. Ústav se také podílí na výuce části předmětů studijních oborů Informační a řídicí technologie, Bezpečnostní technologie, systémy a management a Informační technologie v administrativě v bakalářském studiu i předmětů studijních oborů Bezpečnostní technologie, systémy a management, Informační technologie, Integrované systémy v budovách a Počítačové a komunikační systémy v navazujícím magisterském studiu. Ústav také zabezpečuje některé předměty pro Fakultu technologickou, Fakultu logistiky a krizového řízení a Ústav tělesné výchovy.

Čtyři z pracovníků fakulty jsou školiteli ve čtyřletém doktorském studijním programu Automatické řízení a informatika, kde jsou též zkoušejícími řady předmětů.

Vědecká a výzkumná činnost pracovníků ústavu je zaměřena zejména do oblastí modelování, identifikace a simulace technologických procesů, adaptivního, nelineárního a prediktivního řízení a aplikací moderních metod syntézy v návrhu řízení technologických procesů.