prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

E-mail: bobal@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5197
Mobil: +420 777-231-942
Místnost: U51/515

CV - česká verze
CV - english version
Prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

English version

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1961-1966 - VUT v Brně, Fakulta strojní, strojní zařízení kožedělného, gumárenského a plastikářského průmyslu.
 • 1970-1972 - ČVUT v Praze, Fakulta strojního inženýrství, PGS Automatizační technika.
 • 1972-1981 - SAV v Bratislavě, Ústav technické kybernetiky, Technická kybernetika, CSc. (v letech 1976 - 1979 studium na zásah OV KSČ Gottwaldov přerušeno z kádrových důvodů).
 • 1991 - VUT v Brně, Fakulta strojní, Technická kybernetika, docent.
 • 2000 - VŠB-TU v Ostravě, Fakulta strojní, Řízení strojů a procesů, profesor.

Průběh zaměstnání:

 • 1959-1961 - Tesla Rožnov, n. p., dělník.
 • 1967-1969 - Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov, výzkumný pracovník.
 • 1969-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, odborný asistent, od r. 1991 docent, od r. 2000 profesor, 1990 - 2000 zástupce vedoucího katedry, 1994 - 1996 proděkan pro vědu a výzkum.
 • 2001-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, od r. 2006 Fakulta aplikované informatiky, Ústav teorie řízení, profesor, zástupce vedoucího ústavu, 2001 - 2004 prorektor pro tvůrčí činnosti.

Stáže a studijní pobyty:

 • 1993 - Catholic University of Louvain, Belgium - pozvaná přednáška.
 • 1994 - Ruhr - University of Bochum, Germany - pozvaná přednáška, interní výzkumná zpráva.
 • 1994 - Chalmers University of Göteborg, Sweden - pozvaná přednáška.
 • 1998 - University of Strathclyde, Glasgow, U. K. - studijní pobyt.
 • 2001, 2002, 2005 - University of Applied Sciences, Cologne, Germany - pozvaná přednáška, řešení mezinárodního projektu EU Socrates/Erasmus ERIC.
 • 2002 - Politecnico di Milano, Italy - studijní pobyt.
 • 2003 - University of Strathclyde, Glasgow, U. K. - pozvaná přednáška.
 • 2003 - University of Applied Sciences, Cologne, Germany - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus.
 • 2003 - Politecnico di Milano, Italy - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus.
 • 2005 - Universidade Técnica de Lisboa, Portugal - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus.

Výuka:

 • Identifikace systémů 
  • Přednášky
  • Semináře
  • Cvičení
 • Adaptivní a prediktivní řízení 
  • Přednášky
  • Cvičení

Vydaná skripta a monografie:

 • Bobál, V., Navrátil, Z., Vašek, V.: Cvičení z předmětu Měření, regulace a automatizace I. l. vyd. Ediční středisko VUT v Brně, 1977 (2. vyd. 1981).
 • Bobál, V., Vašek, V.: Automatizované systémy řízení. 1. vyd., VUT v Brně, 1980.
 • Navrátil, Z., Bobál, V., Vašek, V.: Měření a regulace, 1. vyd., Ediční středisko VUT v Brně, 1982.
 • Bobál, V., Vašek, V .: Teorie automatického řízení I. 1. vyd., Ediční středisko VUT v Brně v Čs. redakci VN MON, 1990. ISBN-80-214-0065-X.
 • Bobál, V.: Identifikace systémů. 1. vyd., Ediční středisko VUT v Brně v Čs. redakci VN MON, 1990. ISBN 80-214-0125-7.
 • Bobál, V.: Teorie automatického řízení III. 1. vyd., Ediční středisko VUT v Brně v Čs. redakci VN MON, 1991. ISBN 80-214-0261-X.
 • Bobál, V. Adaptivní a prediktivní řízení. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum, 2008. ISBN 978-80-7318-662-3.
 • Bobál, V. Identifikace systémů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum, 2009. ISBN 978-80-7318-888-7.

Vydané vědecké monografie:

 • Bobál, V., Böhm, J., Prokop, R., Fessl, J. Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999, ISBN 80-214-1299-2.
 • Bobál, V., Böhm, J., Fessl, J., Macháček, J. Digital Self-tuning Controllers: Algorithms, Implemtation and Applications. Springer-Verlag London, 2005, ISBN 1-852333-980-2.   

Odborné zájmy:

 • Adaptivní řídicí systémy
 • Prediktivní řízení
 • Identifikace procesů
 • Řízení systémů s dopravním zpožděním
 • CAD pro návrh automatických řídicích systémů
 • Aplikace moderních metod řízení v plastikářském a chemickém průmyslu

Publikační aktivity:

Vybrané příspěvky v časopisech ve světovém jazyce:

 1. Bobál, V. Self-tuning Ziegler-Nichols PID controller. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 9, 1995, 213-226.
 2. Bobál, V., Böhm, J., Prokop, R. Practical aspects of self-tuning controllers. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 13, 1999, No. 8, 671-690.
 3. Dostál, P., Bobál, V., Fikar, M. One approach to adaptive control of continuous stired time reactor. Selected Topics in Modelling and Control, 2, 1999, 93-99.
 4. Bobál, V., Macháček, J., Dostál, P. Multivariable adaptive decoupling temperature control of a thermo-analyzer. Journal of Systems and Control Engineering, 215, 2001, 365-374.
 5. Dostál, P., Bobál, V., Prokop, R. A new methodology of simple controller design for time delay systems. Part one - stable systems. Journal of Electrical Engineering, 52, 2001, 134-138.
 6. Bobál, V., Sysel, M., Dostál, P. Self-tuning controllers using delta - model identification. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 16, 2002, 455-471.
 7. Bobál, V., Dostál, P. Continuous-time self-tuning controller. Selected Topics in Modelling and Control, 3, 2002, 80-85.
 8. Macháček, J., Bobál, V. Adaptive PID controller with on-line identification. Journal of Electrical Engeneering, 53, 2002, 233-240.
 9. Dostál, P., Bobál, V., Prokop, R. The simple controller design for unstable and integrating time delay systems using optimal control theory. Selected Topics in Modelling and Control, 3, 2002, 69-73.
 10. Dostál, P., Prokop, R., Bobál, V. Polynomial design of simple controllers for time delay systems. Selected Topics in Modelling and Control, 3, 2002, 74-79.
 11. Perůtka, K., Bobál, V. An approach to decentralized adaptive control. Archives of Control Sciences, 13, 2003, 33-46.
 12. Dostál, P., Bakošová, M., Bobál, V. An approach to adaptive control of a CSTR. Chemical Papers, 58, 2004, 184-190.
 13. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Decentralized control of nonlinear systems using self-tuning controllers. Selected Topics in Modelling and Control, 4, 2004, 160-165.
 14. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Continuous-time adaptive control of MIMO nonlinear process using delta model parameter estimation. Selected Topics in Modelling and Control, 4, 2004, 154-159.
 15. Chalupa, P., Bobál, V., Dostál, P. Decentralized control of three tank system using logical supervisor. Annals of the University Craiova, 29, 2005, 6-11.
 16. Dostál, P., Bobál, V. Design of controllers for stable and unstable systems with time delay. Annals of the University Craiova, 29, 2005, 17-22.
 17. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of coupled drives apparatus based on polynomial theory. Journal of Systems and Control Engineering, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 220, 2006, 641-654.
 18. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Adaptive dual control of three tank system. AT&P journal plus 2, 2007, 99-104.
 19. Dostál, P., Gazdoš, F., Bobál, V. Design of controllers for time delay systems Part II: Integrating and unstable systems. Journal of Electrical Engineering, 59, No. 1, 2008, 3-8.
 20. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Adaptive control of a nonlinear MIMO process using delta model parameter estimation. International Review of Automatic Control (IREACO) - Theory and Applications, 1, No. 3, 2008, 272-279.
 21. Bobál, V., Chalupa, P., Kubalčík, M., Dostál, P. Self-tuning predictive control of nonlinear servo-motor, Journal of Electrical Engineering, 61, No. 6, 2010, 365- 372.
 22. Novák, J., Chalupa, P., Bobál, V. Automatic cost-optimal power balance control. IEEE Transactions on Power Systems. 26, No. 4, 2011, 2450-2459. 
 23. Novák J, Chalupa P., Bobál, V. Optimal Dispatch Of Ancillary Services Via Self-Organizing Migration Algorithm. Journal of Electrical Engineering. 62, No. 6, 2011, 342 – 348. 
 24. Bobál, V., Chalupa, P. , Dostál, P., Kubalčík, M. Design and simulation verification of self-tuning Smith predictors. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2011, 5 No. 4, 2011, 342-351.
 25. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P., Novák, J. Disturbance rejection of nonlinear servo system by self-tuning control. International Journal of Mathematical Models and methods in Applied Sciences, 5 No. 8, 2011, 1431-1438.
 26. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. and M. Brázdil. Digital Self-tuning predictor based on pole assignment approach. ATP Journal Plus, 2/2011, 21-27, 2011.
 27. Bobál, V., Chalupa, P., Kubalčík, M., Dostál, P. Identification and self-tuning control of time-delay systems. WSEAS Transactions on Systems, 11, No. 10, 2012, 596-606.
 28. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P., Kubalčík, M. Self-tuning control of non-linear servomotor: Standard versus dual approach. WSEAS Transactions on Systems, 12, No. 6, 2013, 304 – 313.
 29. Bobál, V., Kubalčík, M., Dostál, P., Matějíček, J. Adaptive predictive control of time-delay systems. Computers & Mathematics with Applications, 66, No. 2, 2013, 165-176.
 30. Bobál, V. Kubalčík, M., Dostál, P., Novák, J. Adaptive predictive control of laboratory heat exchanger. WSEAS Transactions on Systems, 13, 2014 s. 470 – 481.
 31. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P., Kubalčík, M. Digital control of unstable and integrating time-delay processes. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2014, 8, 2014, 424-432.

Příspěvky v časopisech v českém jazyce:

 1. Bobál, V., Vojtášek, J., Lev, V., Richter, J. Řízení procesu vytlačování u vytlačovacích strojů na plasty. Plastikářský bulletin, 1974, listopad/prosinec, 157-162.
 2. Bobál, V., Vašek, V., Tomis, F., Stárková, V. Příspěvek k modelování výstupního pásma vytlačovacího stroje. Plasty a kaučuk, 17, č. 2, 1980, 33-36.
 3. Bobál, V., Vašek, V., Tomis, F. K některým otázkám řízení vytlačovacích strojů. Plasty a kaučuk, 17, č. 8, 1980, 225-229.
 4. Bobál, V., Vašek, V., Trúchlý, M. Experimentální identifikace procesu vytlačování trub z plastů. Spracovanie a aplikacia plastov, 12, č.3, 1986, 8-12.
 5. Bobál, V., Vašek, V., Frkal, L. Program pro experimentální průběžnou identifikaci spojitých zpracovatelských procesů. Plasty a kaučuk, 24, č.4, 1987, 119-123.
 6. Vašek, V., Navrátil, Z., Bobál, V., Vašek, L. Využití mikropočítače SAPI-1 pro řízení výrobních procesů. Automatizace, 30, č.3, 1987, 74-77.
 7. Vašek, V., Navrátil, Z., Bobál, V., Maňas, M. Mobilní měřicí ústředna. Plasty a kaučuk, 24, č.11, 1987, 329-332.
 8. Bobál, V., Vašek, V. Model pro adaptivní řízení příčného profilu vytlačovaných trubek. Plasty a kaučuk, 24, č.1, 1987, 15-20.
 9. Bobál, V., Vašek, V. Samočinně se seřizující PSD regulátor. Automatizace, 30, č.8-9, 1987, 204-207.
 10. Vašek, V., Bobál, V. Monitorování a řízení technologických procesů. Výpočetní technika na vysokých školách - Informační zpravodaj pro uživatele výpočetní techniky ve školství, ČVUT Praha, č.11, 1989, 6-7.
 11. Bobál, V. Adaptivní PSD regulátor pro regulaci soustav vyšších řádů. Automatizace, 33, č. 5, 1990, 124-129.
 12. Bobál, V., Macháček, J. Mnohorozměrová adaptivní regulace teploty v termomechanickém analyzátoru. AT&P Journal, 5, č. 3, 1998, 41-43.
 13. Bobál, V., Dostál, P., Sysel, M. Samočinně se nastavující PID regulátor s využitím * - modelu. AT&P Journal, 6, č. 3, 1999, 60-63.
 14. Dostál, P., Bobál, V., Dvoran, J. Využití polynomiální metody v návrhu jednoduchých regulátorů pro řízení systémů s dopravním zpožděním. AT&P Journal, 6, č. 11, 1999, 60-61.
 15. Sysel, M., Bobál, V. Moderní metody řízení - delta modely. Automa, 7, č. 12, 2001, 17-20.
 16. Sysel, M., Bobál, V. Moderní metody řízení II: identifikace delta modelů a jejich využití pro adaptivní regulaci. Automa, 9, č.5, 2003, 55-58.
 17. Bobál, V., Navrátil, P., Kubalčík, M.: Delta modifikace adaptivního řízení laboratorního modelu CE 108. AT&P Journal plus, 4, 2003, 45-51.
 18. Bobál, V., Chalupa, P. Knihovna samočinně se nastavujících regulátorů pro prostředí Matlab/Simulink (I). Automatizace, 46, č.8, 2003, 502-505.
 19. Bobál, V., Chalupa, P. Knihovna pro samočinně se nastavující regulátory pro prostředí Matlab/Simulink (II). Automatizace, 46, č.9, 2003, 606-612.
 20. Chalupa, P., Bobál, V. Programová podpora pro návrh adaptivního decentralizovaného řízení (1). AT&P Journal, 10, č.9, 2003, 102.
 21. Chalupa, P., Bobál, V. Programová podpora pro návrh adaptivního decentralizovaného řízení (2). AT&P Journal, 10, č.10, 2003, 90-91.
 22. Chalupa, P., Bobál, V. Programová podpora pro návrh adaptivního decentralizovaného řízení (3). AT&P Journal, 10, č.11, 2003, 90-92.
 23. Chalupa, P., Bobál, V. Programová podpora pro návrh adaptivního decentralizovaného řízení (4). AT&P Journal, 10, č.12, 2003, 68-70.
 24. Novák, J., Bobál, V. Modelování a řízení nelineárních systémů pomocí sítí lokálních modelů, Automatizace, 51, č. 5, 2008, 330-334.

Příspěvky na vybraných mezinárodní vědeckých konferencích (od roku 2000):

 1. Bobál, V., Dostál, P., Macháček, J., Vítečková, M. Self-tuning PID controllers based on dynamics inversion method. In: Proc. of the IFAC Workshop on Digital Control - Past, Present and Future of PID Control, University of Catalunya, Terrassa, Spain, 2000, 183-188.
 2. Bobál, V. Dostál, P., Sysel, M. Delta modification of self-tuning pole placement PID Controllers. In: Proc. of the 12th IFAC Symposium on System Identification, University of California, Santa Barbara, 2000, Paper ThMD1 - 3.
 3. Bobál, V., Dostál, P., Kolomazník, K. Continuous-time self-tuning controller. In: Proc. of the 8th IEEE Mediterranean Conference on Control & Automation, University of Patras, Rion, Greece, 2000, Paper TA3-1.
 4. Macháček, J. Bobál, V. Adaptive PID controller with on-line identification. In: Proc. of the IFAC Workshop on Digital Control - Past, Present and Future of PID Control, University of Catalunya, Terrassa, Spain, 2000, 495-500.
 5. Bobál, V., Böhm, J. Matlab - Toolbox for design and verification of self - tuning controllers. Proc. of the IFAC Symposium on Advanced in Control Education, Gold Coast, Australia, 17 - 19 December 2000, Paper 10S - 1.
 6. Dostál, P., Prokop, R. and Bobál, V. Polynomial design of simple controllers for time delay systems. In: Proc. of the 3rd IFAC Symposium on Robust Control Design ROCOND 2000, Prague, June 21-23, 2000, CD ROM, EUR-14.
 7. Bobál, V., Bohm, J., Chalupa, P. MATLAB-toolbox for CAD of simple self-tuning controllers. In: Proc. of the 7th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP 2001, Cernobbio-Como, Italy, 2001, 273-278.
 8. Bobál, V., Perůtka, K., Dostál, P. Decentralized adaptive continuous-time control of coupled drive apparatus. In: Proc. of the 7th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP 2001, Cernobbio-Commo, Italy, 2001, 57-62.
 9. Bobál, V., Sysel, M., Dostál, P. Some approaches to design of self-tuning controllers: algorithms and comparison. In: Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Control Theory and Applications ICCTA'01, Pretoria, South Africa, 2001, 514-518.
 10. Bobál, V., Sysel, M., Dostál, P. Continuous-time self-tuning controllers using delta model identification. In: Proc. of the European Control Conference ECC'01, Porto, Portugal, 2001, 1798-1802.
 11. Dostál, P., Bobál, V., Blaha, M. One approach to adaptive control of nonlinear processes. In: Proc. of the IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP 2001, Cernobbio-Como, Italy, 2001, 407-412.
 12. Dostál, P., Bobál, V., Prokop, R. The design of simple controllers for unstable time delay systems using LQ control theory. In: Proc. of the European Control Conference ECC'01, Porto, Portugal, 2001, 3026-3031.
 13. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. One method of adaptive control of nonlinear processes. In: Proc. of the 3rd International Conference on Control Theory and Applications ICCTA'01, Pretoria, South Africa, 2001, 509-513.
 14. Dostál, P., Bobál, V., Prokop, R. One approach to control of integrating and unstable time delay systems. In: Proc. of the 3rd International Conference on Control Theory and Applications ICCTA'01, Pretoria, South Africa, 2001, 499-503.
 15. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of a two input - two output system. In: Proc. of the 7th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP 2001, Cernobbio-Como, Italy, 2001, 163-168.
 16. Bobál, V., Navrátil, P., Dostál, P. Adaptive control of a two input - two output system using delta models. In: Proc. of the 10th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2002, Lisboa, Portugal, 2002, Paper No. TUP4-5.
 17. Bobál, V., Chalupa, P., Kubalčík, M., Dostál, P. Verification of decentralized control using simple self-tuning controllers in real time conditions. In: Proc. of the 4th Asian Control Conference, Singapore, 2002, 1418-1423.
 18. Chalupa, P., Bobál, V., Dostál, P. Application of simple self-tuning controllers in decentralized control. In: Proc. of the IEEE International Conference on Control Applications, Glasgow, Scotland, 2002, 1276 - 1281.
 19. Sysel, M., Bobál, V., Dostál, P. Delta adaptive control. In: Proc. of the 4th Asian Control Conference, Singapore, 2002, 111-116.
 20. Dostál, P., Bobál, V., Sysel, M. Design of controllers for integrating and unstable time delay systems using polynomial method. In: Proc. of the 2002 American Control Conference, Anchorage, Alaska, USA, 2002, 2773-2778.
 21. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Adaptive control of nonlinear processes using polynomial approach and LQ control technique. In: Proc. of the 10th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2002, Lisboa, Portugal, 2002, Paper No. 232.
 22. Dostál, P., Bobál, V., Sysel, M. Design of proper controllers for unstable time delay systems. In: Proc. of the 4th Asian Control Conference, Singapore, 2002, 735-740.
 23. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of coupled drives apparatus based on polynomial theory. In: Proc. of the IEEE International Conference on Control Applications, Glasgow, Scotland, 2002, 594 - 599.
 24. Kubalčík, M., Bobál, V. Polynomial design of controllers for two - variable systems - practical implementation. In: Proc. of the 15th Triennial IFAC World Congress, Barcelona, Spain, 2002, Paper No. 210.
 25. Navrátil, P., Dostál, P., Bobál, V. Adaptive control of TITO system using delta model. In: Proc. of the 5th Portuguese Conference on Automatic Control, Aveiro, Portugal, 2002, 114-119.
 26. Perůtka, K., Bobál, V. Decentralized adaptive control toolbox for Matlab: Alpha version. In: Proc. of the 5th Portuguese Conference on Automatic Control, Controlo 2002, Universidade de Aveiro, Averio, Portugal, 2002, 446-451.
 27. Bobál, V., Navrátil, P., Dostál, P., Sysel, M. Self-tuning control of MIMO systems: comparison 1DOF and 2DOF configurations. In: Proc. of the IAESTED International Conference on Circuits, Signals and Systems, Cancun, Mexico, 2003, 5 - 10.
 28. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Usage of Self-Tuning Simulink Library for rel-time control. In: Proc. of the 1st African Control Conference AFCON 2003, University of Cape Town, South Africa, 2003, 196 - 201.
 29. Bobál, V., Chalupa, P., Kubalčík, M., Dostál, P. Self-tuning control: laboratory real-time education. In: Proc. of the 6th IFAC Symposium on Advances in Control Education, University of Oulu, Finland, 2003, 217-222.
 30. Sysel, M.; Bobál, V. Recursive system identification using delta models. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Circuits, Signals and Systems, Cancun, Mexiko, 2003, 264-268.
 31. Sysel, M., Bobál, V., Dostál, P. Delta adaptive control - 2DOF structure control loop. In: Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Control and Automation, Montreal, Canada, 2003, P476.
 32. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Design of controllers for unstable time delay systems using polynomial method. In: Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2003, Rhodes, Greece, 2003, Paper No. IV04-04.
 33. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Continuous-time adaptive control of MIMO nonlinear process using delta model parameter estimation. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Circuits, Signals, and Systems, Cancun, Mexico, 2003, 23-28.
 34. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive controller for two input - two output system - design and application. In: Proc. of the IEEE International Conference on Control and Automation, Montreal, Canada, 2003, 863 - 867.
 35. Kubalčík, M., Bobál, V., Navrátil, P. MIMO systems in education - theory and real time control of laboratory models. In: Proc. of the 6th IFAC Symposium on Advances in Control Education, Oulu, Finland, 2003, 293 - 298.
 36. Kubalčík, M., Bobál, V. Application of controllers based on polynomial methods to coupled drives laboratory process. In: Proc. of the IEEE Mediterranean Conference Control and Automation, Rhodes, Greece, 2003, Paper No. IV05 - 03.
 37. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Real-time control using Self-tuning Controllers Simulink Library, In: Proc. of the 6th Portuguese Conference on Automatic Control CONTROLO 2004, University of Algarve, Faro, 2004, 405-410.
 38. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Application of polynomial methods for design of adaptive decentralized control. In: Proc. of the IEEE International Symposium on Computer Aided Control Systems Design, Taipei, Taiwan, 2004, 115-120.
 39. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Decentralized control of nonlinear systems using self-tuning controllers. In: Proc. of the IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP 04, Yokohama, Japan, 2004, 385-390.
 40. Chalupa, P., Bobál, V., Dostál, P. Usage of logic supervisor for the design of adaptive decentralized control. In: Proc. of the 23rd IASTED International Conference Modelling Identification and Control, Grindelwald, Switzerland, 2004, 450-455.
 41. Novák, J., Bobál, V. Intelligent adaptive control using multiple models. In: Proc. of the 23rd IASTED International Conference Modelling Identification and Control, Grindelwald, Switzerland, 2004, 455-460.
 42. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. One approach to control of time delay systems. In: Proc. of the 6th Portuguese Conference on Automatic Control, CONTROLO 2004, University of Algarve, Faro, Portugal, 2004, 451-456.
 43. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Adaptive control of nonlinear processes: continuous-time versus delta model parameter estimation. In: Proc. of the IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP 04, Yokohama, Japan, 2004, 273-278.
 44. Dostál, P., Bobál, V., Tomaštík, M. Application of polynomial method in control of time delay systems. In: Proc. of the IEEE Conference on Computer Aided Control Systems Design, Taipei, Taiwan, 2004, 89-94.
 45. Kubalčík, M., Bobál, V. Application of decoupling controllers to coupled drives process. In: Proc. of the 5th Asian Control Conference, Melbourne, Australia, 2004, 1456 - 1462.
 46. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive decoupling control of a coupled drives apparatus. In: Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification, and Control, Grindelwald, Switzerland, 2004, 433 - 437.
 47. Kubalčík, M., Bobál, V., Chalupa. Adaptive control of twin rotor MIMO system: polynomial approach. In: Proc. of the 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 2005, Paper Code: FR-A22-TO/4.
 48. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Adaptive control of a nonlinear process by two feedback controllers. In: Proc. of the 13th Mediterranean Conference on Control and Automation, Limassol, Cyprus, 2005, 946-950.
 49. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of continuous two input - two output system. In: Proc. of the 7th Portuguese Conference on Automatic Control, Controlo 2006, Lisbon, Portugal, 2006, Ma - 6 - 1.
 50. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of three - tank- system: polynomial approach. In: Proc. of the IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, ADCHEM 2006, Gramado, Brazil, 2006, 367-372.
 51. Chalupa, P., Bobál, V. Control of liquid tanks using decentralized approach with logical supervisor. In: Proc. of the IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, ADCHEM 2006, Gramado, Brazil, 2006, 379-384.
 52. Kubalčík, M., Chalupa P., Bobál, V. Self tuning control applied to a coupled drives process. In: Proc. of the 6th Asian Control Conference 2006, Bali, Indonesia, 2006, 475-481.
 53. Navrátil, P., Bobál, V., Dostál, P. Self-tuning control of three tank system. In: Proc. of the 6th Asian Control Conference, 2006, Bali, Indonesia, 1160 - 1165.
 54. Vojtěšek, J., Dostál, P., Bobál, V. Tubular chemical reactor: from simulation to adaptive control. In: Proceeding of the 15th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling (ASM 2006), 2006, Rhodes, Greece, 39-44.
 55. Dostál, P., Gazdoš, F., Bobál, V. Adaptive control of a MIMO process by two feedback controllers. In: Proceeding of the 6th Asian Control Conference, Bali, Indonesia, 2006, 540-546.
 56. Novák, J., Bobál, V., Vojtěšek, J. Nonlinear internal model control of CSTR. In: Proceeding of the Portuguese Conference on Automatic Control, Lisboa, Portugal, 2006.
 57. Novák, J., Chalupa, P., Bobál, V. New laboratory course for control education. In: Proceeding of the 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education. Madrid, Spain, 2006.
 58. Bobál, V., Chalupa, P., Novák, J., Dostál, P. Adaptive control of nonlinear servo system: comparison of standard and dual Approaches. In: Proc. of the 26th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, 2007, 414-419.
 59. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Adaptive dual control of nonlinear liquid system. In: Proc. of the IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, Saint Petersburg, Russia, 2007.
 60. Dostál, P., Gazdoš, F., Bobál, V.: Design of controllers for processes with time delay by polynomial method. In: Proc. of the European Control Conference ECC'2007, Kos, Greece, 2007, 4540-4545.
 61. Dostál, P., Gazdoš, F., Bobál, V., Vojtěšek, J. Adaptive control of a continuous stirred tank reactor by two feedback controllers. In: Proc. of the 9th IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP'2007, Saint Petersburg, Russia, 2007, P5-1 - P5-6.
 62. Navrátil, P., Bobál, V. Multiestimation scheme for adaptive control of three tank system. In: Proc. of the 9th IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing ALCOSP'07, Saint Petersburg, Russia, 2007.
 63. Novák, J., Bobál, V., Chalupa, P. Control of pH-neutralization plant using model predictive control and local model network. In: Proceedings of the 26th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 12-14, 2007, Paper No. 550-085.
 64. Kubalčík, M., Bobál, V. Self - tuning control of continuous - time two - input two -output System. In: Proc. of the IFAC Symposium on System, Structure and Control, SSSC 2007, Foz Iguacu, Brazil, 2007.
 65. Kubalčík, M., Bobál, V., Maca, M. Environment for CAD and verification of self - tuning controllers. In: Proc. of the 9th IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, ALCOSP 2007, Saint Petersburg, Russia, 2007.
 66. Chalupa, P., Bobál, V., Novák, J. Self-tuning predictive control of nonlinear systems. In: Proceedings of the 26th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 12-14, 2007, Paper No. 550-085.
 67. Chalupa, P., Bobál, V. Model of three-tank liquid system with air bubbles in pipes. In: Proceedings of the IASTED Asian Conference on Modelling and Simulation, Beijing, China, 2007, Paper No. 571-107.
 68. Chalupa, P., Bobál, V. Modelling and predictive control of inverted pendulum. In: 22nd European Conference on Modelling and Simulation, Nicosia, Cyprus, 2008, 531-537.
 69. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of three - tank - system using polynomial methods. In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress, Soul, 2008, 5762-5767.
 70. Dostál, P., Bobál, V., Vojtěšek, J. Simulation of steady-state and dynamic behaviour of a tubular chemical reactor. In: Proceedings of the 22nd European Conference on Modelling and Simulation, Nicosia, Cyprus, 2008, 487-492.
 71. Dostál, P., Bobál, V., Gazdoš, F. Application of the polynomial method in adaptive control of a MIMO process. In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, Ajaccio, Corsica, 2008, 131-136.
 72. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive control of three - tank - system: comparison of two methods. In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, Ajaccio, Corsica, 2008, 1041-1046.
 73. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P. Library for design and simulation verification of self-tuning controllers. In: Proceedings of the 22nd European Conference on Modelling and Simulation, Nicosia, Cyprus, 2008, 493-499.
 74. Chalupa, P., Novák, J., Bobál, V. Usage of direct search methods in predictive control of ancillary services, In: Proceedings of the Second IASTED Africa Conference on Power & Energy Systems, Gabarone, Botswana, 2008, 212-217.
 75. Novák, J., Bobál, V., Chalupa, P. Power balance control using evolutionary algorithm. In: Proceedings of the Second IASTED Africa Conference on Power & Energy Systems, Gaborone, Botswana, 2008, 207-211.
 76. Bobál, V., Kubalčík, M., Chalupa, P., Dostál, P. Adaptive predictive control of nonlinear system with constraint of manipulated variable. In: Proceedings of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, 2009, 349-354.
 77. Novák, J., Chalupa, P., Bobál, V. Control of ph-neutralization process using multiple models and predictive control. In: Proceedings of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, 2009, 325-330.
 78. Kubalčík, M., Bobál, V. Adaptive predictive control applied to couple drives process. In: Proceedings of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, 2009, 331-336.
 79. Chalupa, P., Bobál, V., Novák, J., Dostál, P. Using of Self-tuning Controllers Simulink Library for real-time control of nonlinear servo system. In: Proceedings of the 23rd European Conference on Modelling and Simulation, Madrid, Spain, 2009, 518-524.
 80. Dostál, P., Vojtěšek, J., Bobál, V. Simulation of adaptive control a continuous stirred tank reactor. In: Proceedings of the 23rd European Conference on Modelling and Simulation, Madrid, Spain, 2009, 525-530.
 81. Novák, V., Chalupa, P., Bobál, V. Local model networks for modelling and predictive control of nonlinear systems. In: Proceedings of the 23rd European Conference on Modelling and Simulation, Madrid, Spain, 2009, 557-562.
 82. Bobál, V., Kubalčík, M., Chalupa, P., Dostál, P. Self-tuning control of nonlinear servo system: comparison of LQ and predictive approach. In: Proceedings of the 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, Thessaloniki, Greece, 2009, 240-245.
 83. Novák, J., Bobál, V. Predictive control of the heat exchanger using local model network. In: Proceedings of the 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, Thessaloniki, Greece, 2009, 657-662.
 84. Dostál, P., Bobál, V., Vojtěšek, J. Adaptive temperature control in a tubular chemical reactor. In: Proceedings of the 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, Thessaloniki, Greece, 2009, 1209-1214.
 85. Bobál, V., Kubalčík, M., Chalupa, P., Dostál, P. Self-tuning predictive control of through/flow heat exchanger. In: Proceedings of the 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 2009.
 86. Bobál, V., Kubalčík, M., Chalupa, P., Dostál, P. Some approaches to adaptive control of non-linear physical laboratory servo-system DR 300. In: Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Physics and Control PHYSCON 2009.
 87. Bobál, V., Matušů, R., Dostál, P. Digital Smith predictors – design and simulation study. In:  Proc. of the 25th European Conference on Modelling and Simulation, Krakow, 2011, 80-486.
 88. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P., Kubalčík, M. Adaptive digital Smith predictor. In: Proc. of the 13th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS ‘2011), Lanzarote, Canary Islands, 2011, 51-56.
 89. Bobál, V., Chalupa, P., Dostál, P., Novák J. Self-tuning Control of nonlinear servomotor with disturbance rejection. In: Proc. of the 5th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS ’11), Corfu Island, 2011. 29-34.
 90. Bobál, V., Chalupa, P., Kubalčík, M., Dostál, P. Adaptive control of nonlinear servo system with disturbance rejection. In: Proc. of the19th Mediterranean Conference on Control and Automation, Corfu Island, 2011, 880-885.
 91. Bobál, V., Kubalčík, M., Chalupa, P., Dostál, P. Identification and digital control of higher-order processes using predictive strategy. In: Proc. of the 26th European Conference on Modelling and Simulation, Koblenz, 2012, 426-433.
 92. Bobál, V. Chalupa, P. Novák, J., Dostál, P. MATLAB Toolbox for CAD of self-tuning of time-delay Processes. In: Proceedings of the International Workshop on Applied Modelling and Simulation, Roma, 2012, 44-49.
 93. Bobál, V., Kubalčík, M., Dostál, P. Design and simulation of self-tuning predictive control of time-delay processes. In: 27th European Conference on Modelling and Simulation, Alesund, 2013, 407-414. 
 94. Bobál, V., Kubalčík, M., Dostál, P. Matějíček, J. Adaptive predictive control of time-delay systems. In: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems. Ostrava, 2013, 61-72.
 95. Bobál, V., Kubalčík, M., Dostál, P. Identification and self-tuning predictive control of heat exchanger. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, 2013, 219-224.
 96. Bobál, V, Chalupa, P., Dostál, P., Kubalčík, M. Digital Smith predictor for control of unstable and integrating time-delay processes. In: Proc. of the 18th International Conference on Circuits, Santorini Island, 2014, 105-110.
 97. Bobál, V., Kubalčík, M., Dostál, P., Talaš, S. Digital linear quadratic Smith predictor. In: Proc. of the 28the European Conference on Modelling and Simulation, Brescia, 2014, 254-260.

Uživatelský software:

 1. Bobál, V., Chalupa, P. Self-tuning Controllers Simulink Library, Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, 2008, http://www.utb.cz/stctool/
 2. Bobál, V., Chalupa, P., Novák, J. Toolbox for CAD and Verification of Digital Adaptive Control Time-Delay Systems, Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, 2012, http://nod32.fai.utb.cz/promotion/Software_OBD/Time_Delay_Tool.zip
 3. Bobál, V., Chmelař, O. Knihovna číslicových regulátorů v prostředí MATLAB/SIMULINK, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • FRVŠ č. 0295/93 Programový systém pro návrh a počáteční nastavení adaptivních regulátorů - (řešitel, 1993).
 • GAČR č. 102/93/0228 Počítačová podpora pro návrh náročného číslicového řízení vícerozměrových technologických procesů - (spoluřešitel v kooperaci s ÚTIA AV ČR Praha, 1993 - 1995).
 • GAČR č. 104/93/0227 Mikroprocesorově orientovaná inovační technologie. Přístroje pro adaptivní regulaci průmyslových procesů - (spoluřešitel v kooperaci s ÚTIA AV ČR Praha, 1993 - 1995).
 • GAČR č. 102/96/0927 Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace - (řešitel, 1996 - 1997).
 • GAČR č. 102/99/1292 Algoritmy a implementace samočinně se nastavujících vícerozměrových regulátorů - (řešitel, 1999 - 2001).
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 281100001 Automatizace výrobních procesů a technologií - (řešitel, 1999 - 2004).
 • GAČR č. 102/02/0204 Návrh inteligentních adaptivních řídicích systémů - (řešitel, 2002 - 2004).
 • GAČR č. 102/05/0271 Metody prediktivního řízení: algoritmy a implementace (řešitel, 2005 - 2007).
 • Výzkumné centrum MŠMT č. 1M0567 Centrum aplikované kybernetiky - (spoluřešitel, 2005 - 2011).
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 7088352101 Multifunkční kompozitní materiály na bázi přírodních a syntetických polymerů - (spoluřešitel, 2005 - 2011).
 • Centrum polymerních systémů CZ.1.05/2.1.00/03.0111 – (spoluřešitel, 2011 – 2015).  

Recenze:

Mezinárodní časopisy:

International Journal of Adaptive Systems and Signal Processing, Control and Intelligent Systems, Industrial and Chemistry Research Journal, Computers & Chemical Engineering, International Journal of Systems Science, Applied of Soft Computing, International Journal of Robust and Nonlinear Control, Neural Computing and Application, Archives of Control Sciences Journal, Mathematical Problems in Engineering.

Mezinárodní konference:

IFAC Symposia and Conferences, IEEE CCA/ISIC/CACSD Conferences, European Control Conferences, American Control Conference, Mediterranean Conferences on Control and Automation, IASTED Conferences, Process Control Conferences, European Conferences on Modelling and Simulation, International Carpathian Control Conferences.

Jiné aktivty:

Organizátor of the Special Session “Predictive Control – Design and Applications“, 28th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC 2009, Innsbruck, Austria.