Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D.

Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D.

E-mail: vpolasek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5281
Místnost: U51/214
Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D.

Aktivity:

Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1998-2003 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, Matematika a její aplikace
 • 2003-2006 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, Matematická analýza, PhD.

Průběh zaměstnání:

 • 2006-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent

Výuka:

 • Matematika 1
 • Matematika 2
 • Matematika 3

Vydaná skripta a monografie:

 • Ostravský J., Polášek V. Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné: vybrané statě. Zlín, 2011. ISBN 978-80-7454-124-7

Odborné zájmy:

 • Obyčejné diferenciální rovnice
 • Okrajové úlohy

Publikační aktivity:

 • Polášek, V. Periodic BVP with -Laplacian and impulses, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Rerum Naturalium 44 (2005), 131 - 150.
 • Polášek, V., Rachůnková I. Singular Dirichlet problem for ordinary differential equations with -Laplacian, Mathematica Bohemica 130 (2005), 409 - 425.
 • Polášek, V., Rachůnková I. Singular periodic problem for nonlinear ordinary differential equations with -Laplacian, EJDE 2006 (2006), No. 27 , 1 - 12.
 • Janča, J., Halabalová, V., Polášek, V., Vašina, M., Menshikova, A.: Relaxation of nanoparticles exposed to hydrodynamic forces in microfluidic conduits (poster), Zlín, ISPAC (2009).
 • Janča, J., Halabalová, V., Polášek, V., Vašina, M., Menshikova, A. On the Limits of High-Speed Microthermal Focusing Field-Flow Fractionation, Taylor & Francis Inc., International Journal of Polymer Analysis and Characterization, Philadelphia,(2010), 191-197, ISSN 1023-666X.
 • Ostravský, J., Polášek, V. Metody a formy výuky matematiky na vysoké škole, Vydavatelský servis, Sborník abstraktů, Plzeň,(2010), 191-195, ISBN-ISSN 978-80-86843-30-8.
 • Janča, J., Halabalová, V., Polášek, V., Vašina, M., Menshikova, A. Relaxation of microparticles exposed to hydrodynamic forces in microfluidic conduits, Springer-Verlag, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Philadelphia,(2011), 399:1481–1491, ISSN 1618-2642.
 • Polášek V., Ivanka J. Special sensors in CSI. Proceedings of the International conference on military technologies, Brno, (2011), (on CD), pp. 1227-1234, ISBN 978-80-7231-787-5.
 • Polášek V., Sedláček, L. Tvorba výukových prezentací z matematiky v typografickém systému LaTeX. Journal of Technology and Information Education, (2012),  4, č. 1, s. 97-102. ISSN 1803-537X.
 • Polášek V., Sedláček, L. Grafické nástroje LaTeXu. Journal of Technology and Information Education, (2012), 4, č. 2, s. 84-89. ISSN 1803-537X.
 • Polášek, V., Sedláček, L. New Possibilities of Analysis of Experimental Data in Pedagogical Research. e-Pedagogium (on-line), 2014, roč. 2014, č. 4, s. 7-17. ISSN 1213-7499.