prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

E-mail: vasek@utb_cz
Telefon: +420 57-603-5254
Mobil: +420 606-777-211
Místnost: U51/713
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Aktivity:


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1964-1968 - Střední průmyslová škola strojnická ve Zlíně, středoškolské vzdělání.
 • 1968-1973 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, vysokoškolské vzdělání.
 • 1976-1981 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, vědecká aspirantura.
 • 1989 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, řízení pro jmenování docentem pro obor „Technická kybernetika“.
 • 1994 - Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta strojní, habilitace pro obor „Automatizace strojů a technologických procesů“.
 • 2003 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Fakulta strojní, jmenovací řízení pro obor „Řízení strojů procesů“.

Průběh zaměstnání:

 • 1973-1986 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně, Katedra gumárenské a plastikářské technologie, odborný asistent.
 • 1986-1990 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně, Katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů, odborný asistent, tajemník katedry.
 • 1987 - Roční stáž ve Výzkumném ústavu kožedělném ve Zlíně.
 • 1990-2000 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů, docent, vedoucí katedry.
 • 2001-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, Ústav řízení technologických procesů, ředitel Institutu informačních technologií.
 • 2006-2014 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, děkan fakulty.
 • 2014-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, proděkan pro spolupráci s praxí FAI.

Stáže a studijní pobyty:

 • 1987 - Roční stáž ve Výzkumném ústavu kožedělném ve Zlíně.
 • 1990 - Měsíční stáž na TU Tampere - Finsko ve spolupráci s firmou Triomen

Výuka:

 • Diskrétní řízení
 • Programování mikropočítačů
 • Mikropočítače a PLC
 • Automatizace

Vědecko-výzkumné aktivity:

 • mikropočítače, programovatelné automaty, průmyslové počítače a jejich aplikace pro řízení technologických procesů
 • implementace monitorovacích a řídicích systémů
 • embedded systémy
 • diskrétní deterministické regulátory.

Projekty:

 • Výzkumný záměr MSM 281100001 - Automatizace výrobních strojů a technologií (spoluřešitel, 2001 - 2004)
 • Výzkumný záměr MSM 7088352102 - Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů -(řešitel, 2005 - 2011)
 • Národní program výzkumu II - Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace. -(řešitel, 2006 - 2011)
 • Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií, CZ.1.05/2.1.00/03.0089 (řešitel, 2011 – 2014)

Publikační aktivity:

Monografie:

 1. Janáčová, Dagmar; Charvátová, Hana; Kolomazník, Karel; Vašek, Vladimír. Tvorba programových aplikací pro řešení difúzních úloh v prostředí MAPLE. 1 Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 125s. 1. ISBN 978-80-7454-133-9.
 2. Vašek, V., Dostálek, P., Dolinay, J.: Microcontroller-based Acquisition Device for Process Control and Monitoring Applications, Sciyo, Data Aquisition, India, 2010, 127 ? 146, ISBN-ISMN 978-953-307-193-0

Publikace v odborných časopisech:

 1. Plšek, Stanislav(90); Vašek, Vladimír(10). Automatic Dosing System for Pilot Plant Production. International Journal of Systems applications, Engineering &Development, 2014, roč. 2014, č. Volume 8, s. 207-214. ISSN 2074-1308.
 2. Plšek, Stanislav(90); Vašek, Vladimír(10). Application of Self-Tuning Polynomial Controller. In Latest Trends on Systems. Volume I. Rhodes : Europment, 2014, s. 100-103. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-243-9.
 3. Doležel, Petr(20); Vašek, Vladimír(20); Janáčová, Dagmar(20); Kolomazník, Karel(20); Zálešák, Martin(20). Modeling and microcontroller control of raw hide soaking in tannery industry. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2011, roč. 6, č. 5, s. 1225-1232. ISSN 1998-0140.
 4. Dolinay, Jan(40); Vašek, Vladimír(20); Dostálek, Petr(40). Utilization of Simple Real-time Operating system on 8-bit microcontroller. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2011, roč. 5, č. 4, s. 789-796. ISSN 1998-0140
 5. Vašek, V., Dolinay, J., Dostálek, P., Kolomazník, K., Janáčová, D., Vašek, L.: Modern Approach to Automatic Control of Enzymatic Hydrolysis of Tannery Waste, American Leather Chemists Association, Journal of the American Leather Chemists Association, Lubbock, 2010, 297 - 302, ISSN 0002-9726
 6. Dostálek, P., Dolinay, J., Vašek, V., Pekař, L.: Self-tuning Digital PID Controller Implemented on 8-bit Freescale Microcontroller, North Atlantic University Union, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, London, 2010, 274 - 281, ISSN 1998-0140
 7. Dolinay, J., Dostálek, P., Vašek, V., Kolomazník, K., Janáčová, D.: Software for Automatic Control System for Dechromation of Tannery Waste, North Atlantic University Union, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, London, 2010, 249-256, ISSN 1998-0140
 8. Janáčová, D., Charvátová, H., Mokrejš, P., Vašek, V., Kolomazník, K., Křenek, J.: Modeling of temperature field in a cylindrical body by system Maple, Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach, Strojárstvo, Košice, 2010, 21-24, ISSN 1335-2938
 9. Janáčová, D.; Charvátová, H  Kolomazník, K  Vašek, V  Mokrejš, P  Drga, R  Computer Simulation of  Bound Component Washing to Minimize Processing Costs. Acta Montanistica Slovaca, 2011, roč. 16, č. 1, s. 39-46. ISSN 1335-1788
 10. Kolomazník, Karel; Pecha, Jiří; Friebrová, Veronika, Janáčová, Dagmar; Vašek, Vladimír. Diffusion of biostimulators into plant tissues. Heat and Mass Transfer: Waerme- und Stoffuebertragung, 2012, roč. 48, č. 9, s. 1505-1512. ISSN 0947-7411
 11. Vašek, Vladimír; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr. Sensor network with data transfer over power supply wires. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2012, roč. 6, č. 2, s. 281-288. ISSN 1998-0140.
 12. Janáčová, Dagmar; Charvátová, Hana; Kolomazník, Karel; Vašek, Vladimír; Mokrejš, Pavel; Dvořák, Zdeněk; Drga, Rudolf. Study of non-stationary temperature fields in printed circuit boards during separation by cutting. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2012, roč. 6, č. 1, s. 122-129. ISSN 1998-4464.
 13. Plšek, Stanislav; Vašek, Vladimír. The Control System for the Production of Biodiesel. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2012, roč. 6, č. 5, s. 342-349. ISSN 1998-4464.
 14. Dostálek, Petr; Dolinay, Jan; Vašek, Vladimír. Embedded System for Audio Source Localization based on Beamforming. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2012, roč. 6, č. 6, s. 367-375. ISSN 1998-4464.

Zahraniční konferenční příspěvky:

 1. Vašek, Lubomír(45); Dolinay, Viliam(45); Vašek, Vladimír(10). Simulation Model of a Smart Grid with an Integrated Large Heat Source. In Preprints of IFAC 2014. Bologna : IFAC, 2014, s. 4565-4570. ISSN 1474-6670.ISBN 978-3-902661-93-7.   
 2. Dolinay, Jan(60); Vašek, Vladimír(20); Dostálek, Petr(20). Software Framework for Teaching Real-Time Systems Programming. In Recent Advances in Systems Science Proceedings of the 17th International Conference on Systems (part of CSCC´13). Rhodes : WSEAS Press (GR), 2013, s. 178-180. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-314-8.
 3. Vašek, Vladimír; Janáčová, Dagmar; Kolomazník, Karel; Mokrejš, Pavel; Doležel, Petr. Computer Control of Cured Hide Soaking. In Proceedings of the 1st International Conference on Automatic Control, Soft Computing and Human-Machine Interaction. Faro : WSEAS Press (PT), 2012, s. 183-186. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-103-6.
 4. Dolinay, J., Dostálek, P., Vašek, V.: Simple operating system RTMON for HC08 microcontrollers, DAAAM International Vienna, Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions", Vienna, 2010, 515-516, ISBN-ISSN 978-3-901509-73-5
 5. Dostálek, P., Dolinay, J., Vašek, V.: AC power monitoring device based on MC9S08GB60 microcontroller, DAAAM International Vienna, Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions", Vienna, 2010, 597 - 598, ISBN-ISSN 978-3-901509-73-5
 6. Dostálek, P., Dolinay, J., Vašek, V.: Sound source position determination using hyperbolic localization, DAAAM International Vienna, Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions", Vienna, 2010, 599 - 600, ISBN-ISSN 978-3-901509-73-5
 7. Dostálek, P., Pekař, L., Vašek, V., Dolinay, J.: Microcontroller Based Self-tunning Digital PID Controller, WSEAS Press (GR), 14th WSEAS International Conference on Systems. Latest Trands on Systems.Volume II, Rhodes, 2010, 248 - 251, ISBN-ISSN 978-960-474-214-1
 8. Dolinay, Jan(70); Dostálek, Petr(20); Vašek, Vladimír(10). Program modules for control applications of microcontrollers. In Latest Trends on Systems. Volume II. Rhodes : Europment, 2014, s. 488-491. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-244-6.
 9. Janáčová, D., Charvátová, H., Vašek, V., Kolomazník, K., Mokrejš, P.: Modeling of non-stationary heat field in a plane plate for assymetric problem, WSEAS Press (GR), 14th WSEAS International Conference on Systems. Latest Trands on Systems.Volume II, Rhodes, 2010, 550-554, ISBN-ISSN 978-960-474-214-1
 10. Dolinay, J., Dostálek, P., Vašek, V., Kolomazník, K., Janáčová, D.: Software Implementation of the Control System for Dechromation of Tannery Waste Water, WSEAS Press (GR), 14th WSEAS International Conference on Systems. Latest Trands on Systems.Volume II, Rhodes, 2010, 257-260, ISBN-ISSN 978-960-474-214-1
 11. Vašek, V., Balátě, J., Vašek, L., Vargovčík, L., Marek, J., Poláček, J., Kvapil, D.: District Heating Networks Models for Intelligent Control Systems, 2010, 77, ISBN-ISSN 978-80-89402-20-5

Patenty:

 1. Kolomazník, K., Klein, K., Vašek, V., Janáčová, D., Jelínek, M.  Způsob výroby bionafty z tuků a olejů. IPC: C10L 1/18. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-18 U1, 2012
 2. Kolomazník, K., Klein, K., Vašek, V., Janáčová, D., Jelínek, M., Uhlířová, M., Mynařík, A.: Method for biodiesel production from fats and oils. Tomas Bata University In Zlin, Oct, 13 2010: EP2238224 A1, 2013