doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

E-mail: oplatkova@utb_cz
(e-mail kominkovaoplatkova@utb_cz bude i nadále fungovat)
Telefon: +420 57-603-5190
Mobil: +420 604-741-178
Místnost: U51/509
Ing. Zuzana Oplatková

Aktivity:

 • Školitel, konzultant a zkoušející v doktorském studijním programu Inženýrská informatika
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 • Co-supervisor v doktorském studijním programu na University of Malta
 • Školitel-specialista v doktorském studijním programu na FEL, ČVUT
 • General Programme Chair pro konferenci ECMS 2007, Praha, Česká republika
 • Programme Co-Chair pro konferenci ECMS 2008, Nicosie, Kypr
 • Program chair - student section - konference ECMS 2006 - 2008
 • Program chair - Inteligent systems section - konference ECMS 2008 - dosud
 • Programme committee chair workshopu SMECS 2011 v Barceloně, Španělsko
 • Programme committee chair konference CSOC 2011 - dosud
 • člen IPC mezinárodních konferencí MENDEL, SCI, CITA, IAESTED Modelling and Simulation, IADIS, Nostradamus, SOCO, HAIS, a další
 • člen ediční rady časopisu International Journal of Energy Optimization and Engineering pro rok 2011-2013
 • člen ediční rady International Journal on Electrical Engineering and Informatics
 • člen vědecké redakce vydavatelství Šilhavý s.r.o.
 • recenzent impaktovaných časopisů a indexovaných časopisů - Computers and Mathematics with Applications, Mathematical and Computer Modelling, Optimization (Journal of Mathematical Programming and Operational Research), International Journal of Space-Based and Situated Computing (IJSSC), Central European Journal on Operations Research, Applied Soft Computing, Modelling and Simulation in Engineering (Hindawi), Transactions on Information Technology in BioMedicine, International Journal of Bio-inspired Computation, Journal of Global Optimization, Transactions on Systems, Man, and Cybernetics--Part B: Cybernetics a dalších


Absolvovaná VŠ a profesní růst:

 • 1998-2003 - UTB, Fakulta technologická, programu Chemické a procesní inženýrství, obor Automatizace a řídící technika ve spotřebním průmyslu
 • 2003-2008 - UTB, Fakulta aplikované informatiky, technická kybernetika, doktorandské studium
 • 2013 - VUT v Brně, Fakulta informačních technologií, Výpočetní technika a informatika, habilitační práce

Průběh zaměstnání:

 • 2004-březen 2008 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, lektor
 • duben 2008-2009 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, odborný asistent
 • 2010-2013 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, odborný asistent
 • 2013-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, docent

Stáže a studijní pobyty:

 • říjen-prosinec 2002 - studijní stáž na The Open University, Oxford Research Unit v Oxfordu ve Velké Británii v rámci evropského výměnného programu ERASMUS
 • duben-červenec 2004 - studijní stáž na Politecnico di Milano, Milano, Itálie pod programem Nonlinear and adaptive control
 • duben 2006 - Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • prosinec 2006 - University of Bielsko-Biala a AGH University of Science and Technology in Cracow, Polsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • srpen 2008 - Nottingham Trent University, Nottingham, Velká Británie - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • listopad 2008 - Universidade de Vigo, Vigo, Španělsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • duben 2009 - Bielsko-Biala University, Bielsko-Biala, Polsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • září 2009 - Université de Picardie, Amiens, Francie - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • listopad 2009 - Middle East Technical University, Turecko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • březen 2010 - University of Malta, Malta - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • listopad 2010 - Middle East Technical University, Turecko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • březen 2011- University of Bielsko-Biala, Polsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • říjen 2011 - European University of Cyprus, Kypr - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • duben 2012 - Yasar University Izmir, Turecko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • červenec 2012 - University of Malta, Malta - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • září 2012 - University of Vaasa, Finsko - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • prosinec 2012 - University of Jules Verne de Picardie, Francie - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • listopad 2013 - University of Jules Verne de Picardie, Francie - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • květen 2014 - University of Malta, Malta - výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus

Výuka:

 • Umělé neuronové sítě
 • Evoluční výpočetní techniky
 • Teorie programů

Vydaná skripta a monografie:

 • Oplatková Z., Volná E.: Analytické programování, distanční opora, Ostravská univerzita, 2012
 • Zelinka I., Oplatková Z., Šenkeřík R.: Aplikace umělé inteligence (aneb vybrané statě z evolučních algoritmů), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, ISBN 978-80-7318-898-6
 • Hološka J., Komínková Oplatková Z.: Steganalysis by means of Artificial Neural Networks, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2012, ISBN 978-3-659-30172-8
 • Oplatková, Z.: Metaevolution: Synthesis of Optimization Algorithms by means of Symbolic Regression and Evolutionary Algorithms, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2009, ISBN 978-3-8383-1808-0.
 • Zelinka, I., Oplatková, Z., Ošmera, P., Šeda, M., Včelař, F.: Evoluční výpočetní techniky - principy a aplikace, BEN - technická literatura, Ben - technická literatura, Praha, 2008, ISBN 80-7300-218-3
 • Oplatkova Z.: Metaevolution - Synthesis of Evolutionary Algorithms by means of Symbolic Regression, English doctoral thesis, 14 March 2008, Tomas Bata University in Zlín, supervisor: assoc. prof. Ivan Zelinka, reviewers: Dr. Lars Nolle, assoc. prof. Pavel Osmera, assoc. prof. Milos Seda, ISBN: 978-80-7318-784-2

Odborné zájmy:

 • Evoluční výpočetní techniky - evoluční algoritmy a evoluční symbolická regrese
 • Umělé neuronové sítě
 • Hybridizace metod pro optimalizace, řízení deterministického chaosu, klasifikace, clustering, a datamining

Publikační aktivity:

Vybrané impaktované časopisy

 1. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal. Analytic programming in the task of evolutionary synthesis of a controller for high order oscillations stabilization of discrete chaotic systems. Computers & Mathematics with Applications, 2013, roč. 66, č. 2, s. 177-189. ISSN 0898-1221.
 2. ŠENKEŘÍK, Roman, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, CHRAMCOV, Bronislav, DONALD, Davendra, PLUHÁČEK, Michal. Utilization of analytic programming for the evolutionary synthesis of the robust multi-chaotic controller for selected sets of discrete chaotic systems. Soft computing, 2014, roč. 18, č. 4, s. 651-668. ISSN 1432-7643.
 3. ŠENKEŘÍK, Roman, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald. Synthesis of feedback controller for three selected chaotic systems by means of evolutionary techniques: Analytic programming. Mathematical and Computer Modelling, 2013, roč. 57, č. 1-2, s. 57-67. ISSN 0895-7177.
 4. PLUHÁČEK, Michal, ŠENKEŘÍK, Roman, DAVENDRA, Donald, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan. On the behavior and performance of chaos driven PSO algorithm with inertia weight. Computers & Mathematics with Applications, 2013, roč. 66, č. 2, s. 122-134. ISSN 0898-1221.
 5. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Evolutionary Control of Chaotic Burgers Map by means of Chaos Enhanced Differential Evolution. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 39-45. ISSN 1998-0159.
 6. AFFUL-DADZIE, Eric, AFFUL-DADZIE, Anthony, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Measuring progress of the millennium development goals: A fuzzy comprehensive evaluation approach. Applied Artificial Intelligence: an international journal, 2014, roč. 28, č. 1, s. 1-15. ISSN 0883-9514.
 7. AFFUL-DADZIE, Eric, NABARESEH, Stephan, AFFUL-DADZIE, Anthony, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. A fuzzy TOPSIS framework for selecting fragile states for support facility. Quality and Quantity: International Journal of Methodology, 2014, roč. 48, č. 6, s. -. ISSN 0033-5177.
 8. AFFUL-DADZIE, Eric, NABARESEH, Stephan, AFFUL-DADZIE, Anthony, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Tracking progress of African Peer Review Mechanism (APRM) using fuzzy comprehensive evaluation method. Kybernetes, 2014, roč. 43, č. 8, s. 1193-1208. ISSN 0368-492X.
 9. ŠENKEŘÍK, Roman, DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, OPLATKOVÁ, Zuzana, JAŠEK, Roman. Performance comparison of differential evolution and soma on chaos control optimization problems. International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, 2012, roč. 22, č. 8, s. 1-16. ISSN 0218-1274.

Vybrané časopisy indexované ve SCOPUSu

 1. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, HOLOŠKA, Jiří, ŠENKEŘÍK, Roman. Steganography content detection by means of feedforward neural network. International Journal of Innovative Computing and Applications, 2013, roč. 5, č. 3, s. 184-190. ISSN 1751-648X.
 2. ŠENKEŘÍK, Roman, PLUHÁČEK, Michal, DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Chaos driven evolutionary algorithm: A new approach for evolutionary optimization. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2013, roč. 7, č. 4, s. 363-368. ISSN 1998-0159.
 3. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, PLUHÁČEK, Michal, DAVENDRA, Donald, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Chaos Enhanced Differential Evolution in the Task of Evolutionary Control of Selected Set of Discrete Chaotic Systems. The Scintific World Journal, 2014, roč. 2014, č. 836484, s. 1-13. ISSN 2356-6140.
 4. ŠENKEŘÍK, Roman, OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald. Evolutionary Chaos Controller Synthesis for Stabilizing Chaotic Hénon Maps. Complex Systems, 2012, roč. 20, č. 3, s. 205-214. ISSN 0891-2513.
 5. ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, OPLATKOVÁ, Zuzana. Evolutionary optimisation of Hénon map control: A black box approach. International Journal of Operational Research, 2012, roč. 13, č. 2, s. 129-146. ISSN 1745-7645.

Vybrané kapitoly v knihách

 1. VOLNÁ, Eva, SOCHOR, Tomáš, MELI, Clyde, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Soft Computing-Based Information Security. In Multidisciplinary Perspectives in Cryptology and Information Security. Hershey : IGI Global, 2014, s. 29-60. ISBN 978-1-4666-5808-0.
 2. ŠENKEŘÍK, Roman, DAVENDRA, Donald, ZELINKA, Ivan, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Influence of Chaotic Dynamics on the Performance of Differential Evolution Algorithm. In How Nature Works. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 277-290. ISBN 978-3-319-00253-8.
 3. ŠENKEŘÍK, Roman, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, PLUHÁČEK, Michal, ZELINKA, Ivan. Analytic Programming—A New Tool for Synthesis of Controller for Discrete Chaotic Lozi Map. In Computational Problems in Engineering. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 137-151. ISBN 978-3-319-03966-4.
 4. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, HOLOŠKA, Jiří, PROCHÁZKA, Michal, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. Optimization of Artificial Neural Network Structure in the Case of Steganalysis. In Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2013, s. 821-843. ISSN 1868-4394. ISBN 978-3-642-30503-0.

Vybrané články v konferenčních sbornících

 1. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, KOMÍNEK, Aleš. Pseudo Neural Networks for Iris Data Classification. In 28th European Conference on Modelling and Simulation. Nottingham : ECMS, 2014, s. 387-392. ISBN 978-0-9564944-8-1.
 2. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman. MIMO Pseudo Neural Networks for Iris Data Classification. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 285. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 165-172. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-06739-1.
 3. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman. Lenses Classification by means of Pseudo Neural Networks – Two Approaches. In MENDEL 2014 20 th International conference on soft Computing. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014, s. 397-401. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4984-8.
 4. ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, ŠENKEŘÍK, Roman, PLUHÁČEK, Michal, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. On Convergence of Evolutionary Algorithms Powered by Non-random Generators. In Artificial Intelligence and Soft Computing. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 492-502. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-07172-5.
 5. ŠENKEŘÍK, Roman, PLUHÁČEK, Michal, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Chaos enhanced differential evolution with the dissipative map for the PID tuning problem. In Latest Trends on Systems. Volume II. Rhodes : Europment, 2014, s. 516-520. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-244-6.
 6. ŠENKEŘÍK, Roman, PLUHÁČEK, Michal, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Multi-chaotic Differential Evolution: Determining the Switching Time. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 289. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 99-110. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-07400-9.
 7. ŠENKEŘÍK, Roman, PLUHÁČEK, Michal, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana. Comparison of Chaos Driven PSO and Differential Evolution on the Selected PID Tuning Problem. In Proceedings of the 13th IFIP TC8 International Conference. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 67-76. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-662-45236-3.
 8. LAPKOVÁ, Dora, PLUHÁČEK, Michal, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ADÁMEK, Milan. USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR THE KICK TECHNIQUES CLASSIFICATION – AN INITIAL STUDY. In 28th European Conference on Modelling and Simulation. Nottingham : ECMS, 2014, s. 382-386. ISBN 978-0-9564944-8-1.
 9. LAPKOVÁ, Dora, PLUHÁČEK, Michal, KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, ADÁMEK, Milan. Application of Neural Networks for the Classification of Gender from Kick Force Profile – A Small Scale Study. In Proceedings of the Fifth International Cnference on Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2014, s. 429-438. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-08155-7.
 10. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman. Iris Data Classification by Means of Pseudo Neural Networks Based on Evolutionary Symbolic Regression. In 27th European Conference on Modelling and Simulation. Alesund : ECMS, 2013, s. 355-360. ISBN 978-0-9564944-6-7.
 11. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman. Evolutionary Synthesis of Complex Structures - Pseudo Neural Networks for the Task of Iris Dataset Classification. In Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2013, s. 211-220. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-00541-6.
 12. KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. Comparison Between Artificial Neural Net and Pseudo Neural Net Classification in Iris Dataset Case. In MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013, s. 239-244. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4755-4.
 13. OPLATKOVÁ, Zuzana, HOLOŠKA, Jiří, ŠENKEŘÍK, Roman. Artificial Neural Networks for Detection Cover and Stego Images. In Proceedings of the Fifth International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications. Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2012, s. 281-290. ISBN 978-961-264-043-9.
 14. OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald. Utilization Of Analytic Programming For The Stabilization Of High Order Oscillations Of Chaotic Hénon Map. In 26th European Conference on Modelling and Simulation. Nottingham : ECMS, 2012, s. 410-416. ISBN 978-0-9564944-4-3.
 15. ŠENKEŘÍK, Roman, OPLATKOVÁ, Zuzana, ZELINKA, Ivan, DAVENDRA, Donald, JAŠEK, Roman. Synthesis of Feedback Control Law for Stabilization of Chaotic System Oscillations by Means of Analytic Programming - Preliminary Study. In Proceedings Of The Sixth Global Conference On Power Control And Optimization. Melville : American Institute of Physics, 2012, s. 196-202. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1113-5.
 16. SKÁLA, Radovan, OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman. Diagnostics of Machining Center by means of Neural Networks. In MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing. Brno : VUT Brno, 2011, s. 207-212. ISBN 978-80-214-4302-0.
 17. OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, DONALD, Davendra, JAŠEK, Roman. Evolutionary Synthesis of Controller for Stabilization of Synthesized Chaotic System Oscillations. In MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing. Brno : VUT Brno, 2011, s. 73-79. ISBN 978-80-214-4302-0.
 18. OPLATKOVÁ, Zuzana, HOLOŠKA, Jiří, ZELINKA, Ivan, ŠENKEŘÍK, Roman, JAŠEK, Roman. Steganalysis of PQ Algorithm by means of Neural Networks. In Proceedings 25th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2011. Nicosia : ECMS, 2011, s. 446-451. ISBN 978-0-9564944-2-9.
 19. OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman, ZELINKA, Ivan, JAŠEK, Roman. Comparison of Two Cost Functions For Evolutionary Synthesis of Control Law for Higher Periodic Chaotic Logistic Equation. In 5th International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Piscataway : IEEE Operations Center, 2011, s. 26-31. ISBN 978-0-7695-4414-4.
 20. OPLATKOVÁ, Zuzana, ŠENKEŘÍK, Roman. Classification with Pseudo Neural Networks Based On Evolutionary Symbolic Regression. In 2011 International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Compting. Piscataway : IEEE Operations Center, 2011, s. 396-401. ISBN 978-0-7695-4531-8.
 21. KOTYRBA, Martin, OPLATKOVÁ, Zuzana, VOLNÁ, Eva, ŠENKEŘÍK, Roman, KOCIÁN, Václav, JANOŠEK, Michal. Time Series Pattern Recognition via SoftComputing. In 2011 International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing. Piscataway : IEEE Operations Center, 2011, s. 384-389. ISBN 978-0-7695-4531-8.

Vědeckovýzkumné aktivity:

 • projekt Grantové Agentury ČR, GAČR č. 102/06/1132 Softcomputingové metody v řízení (v týmu spoluřešitelů, 2006 - 2008)
 • projekt Grantové Agentury ČR, GAČR č. 102/09/1680 Evoluční návrh řídicích algoritmů (v týmu spoluřešitelů, 2009 - 2011)
 • FP7 EU Promoveo FP7-222165 - projekt (v týmu spoluřešitelů, 2008 - 2010).
 • CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089 (v týmu spoluřešitelů, 2011 - 2014)