Složení Vědecké rady Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

VR FAI je jmenovaná na období 10. 6. 2014 - 27. 3. 2018

Předseda

Členové interní

Členové externí

 • prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
  Fakulta strojní, ČVUT Praha
 • prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
  Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno
 • prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
  Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • JUDr. Jiří Kameník
  Asociace soukromých bezpečnostních služeb
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
  Přírodověděcká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
  Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc.
  Fyzikální ústav, AV ČR Praha
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D.
  Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Josef Reitšpís, Ph.D.
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovenská republika
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
  Slovácké strojírny, a.s.
 • Ing. Ivan Skalka
 • prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
  Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
  Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
 • prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
  Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
 • prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
  Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
 • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
 • doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
  Fakulta informačních technologií, VUT v Brně