Rok 2009

Software


2009

 1. Adámek, M., Sobolík, M., Jurčíček, P.: Software pro řízení procesu inkubace - dostupný zde
 2. Bližňák, M.: wxXmlSerializer - persistent cross-platform class object container for C++ and wxWidgets - dostupný zde
 3. Bližňák, M., Chudý, J.: wxDemo - demonstration application for wxWidgets - dostupný zde
 4. Bližňák, M., Kobalíček, P.: Fog-Framework - High performance 2d graphics with UI for C++ - dostupný zde
 5. Dlapa, M., Janáčová, D.: Software application for computation of optimal times for washing of bound component in the solid phase in the flow system without retention - software je licencován, kontaktujte autora (dlapa@fai_utb_cz)
 6. Doležel, P., Dulík, T.: iCamp help center - dostupný zde
 7. Doležel, P., Dulík, T.: iCamp ObjectSpot search engine SQI targets - dostupný zde
 8. Doležel, P., Dulík, T.: iCamp SIP server including web-based GUI - dostupný zde
 9. Doležel, P., Dulík, T., Vojtěšek, J.: iCamp Extended calendar module for Moodle - dostupný zde
 10. Dolinay, J., Dostálek, P., Vašek, V.: RTMON - Simple operating system for Freescale HCS08 and Atmel AVR microcontrollers
 11. Dolinay, V., Janáčová, D.: Softwarová aplikace pro výpočet teplotních polí v tuhých látkách tvaru desky, válce a koule - dostupný zde
 12. Drbálek, Z., Dulík, T.: iCamp ObjectSpot search engine components - dostupný zde
 13. Chalupa, P.: Self-Tuning Model Predictive Controllers Library (STuMPCoL) - dostupný zde
 14. Chalupa, P., Bobál, V.: Self-Tuning Controllers Simulink Library - dostupný zde
 15. Charvátová, H., Janáčová, D., Kolomazník, K.: Softwarová aplikace pro výpočet koncentračních polí v průběhu vypírání nevázané složky v tuhé fázi v průtočném systému bez zádrže - dostupný zde
 16. Kubalčík, M.: Knihovna samočinně se nastavujících regulátorů pro mnoharozměrové systémy - dostupný zde
 17. Malaník, D., Dulík, T.: iCamp Federated File Store - dostupný zde
 18. Matušů, R., Prokop, R.: Interval Systems: Algebraic Control Design and Robust Stability Analysis - dostupný zde
 19. Navrátil, P.: Knihovna rekurzivních identifikačních algoritmů - dostupný zde
 20. Nevrla, T., Šilhavý, R.: Informační systém sloužící pro plánování a technickou přípravu výroby - software lze získat u autora (rsilhavy@fai_utb_cz)
 21. Novák, J., Chalupa, P.: Matlab toolbox for power balance predictive kontrol - dostupný zde
 22. Pekař, L., Prokop, R.: Simulation verification of control algorithms for delayed systems - dostupný zde
 23. Plachý, T., Šilhavý, P.: Dálkové řízení a monitoring vysílačů ControlIT - software lze získat u autora (psilhavy@fai_utb_cz)
 24. Sláma, P., Dulík, T.: iCamp OpenID authentication module for Scuttle - dostupný zde
 25. Sysel, M.: Simulink TCP/IP Client and Server - dostupný zde
 26. Šilhavý, P.: Efektivní elektronická komunikace 1.0 - software je licencován, kontaktujte autora (psilhavy@fai_utb_cz)
 27. Šilhavý, P., Šilhavý, R.: Mobilní události MPZLÍN - software je licencován, kontaktujte autora (rsilhavy@fai_utb_cz).
 28. Šilhavý, P., Šilhavý, R.: WebDispečink Mobilní události - software je licencován, kontaktujte autora (rsilhavy@fai_utb_cz)
 29. Šilhavý, R.: Distribuovaná volební aplikace - software je licencován, kontaktujte autora (rsilhavy@fai_utb_cz)
 30. Štolpa, J., Šilhavý, R.: Firemní docházkový systém s možností využití čipových karet - software lze získat u autora (rsilhavy@fai_utb_cz)
 31. Tureček, T., Šilhavý, P.: Development of web database application framework based on open source - software lze získat u autora (psilhavy@fai_utb_cz)
 32. Vašek, L., Hlaváček, M.: Databázový systém pro evidenci pacientek - software je licencován, kontaktujte autora (lvasek@ft_utb_cz)
 33. Vašek, L., Hlaváček, M., Dolinay, V.: Programový systém pro snímání tlaku a zrychlení a jejich vyhodnocení - software je licencován, kontaktujte autora (lvasek@ft_utb_cz)
 34. Vašek, L., Hlaváček, M., Hulman, M.: Informační systém pro správu nástrojového hospodářství ve výrobním podniku - software je licencován, kontaktujte autora (lvasek@ft_utb_cz)
 35. Vašek, L., Hlaváček, M.: Holonický systém řízení výrobního systému s využitím webových služeb - software je licencován, kontaktujte autora (lvasek@ft_utb_cz)