Vědecká rada

Další zasedání  Vědecké rady FAI proběhne koncem dubna 2017   

Program zasedání bude upřesněn.