Vědecká rada

Další zasedání  Vědecké rady FAI proběhne v první polovině prosince 2017