Vědecká rada

Termín zasedání Vědecké rady je stanoven na 13. 12. 2017 v 11.00 hodin.