Vědecká rada

Další zasedání Vědecké rady FAI proběhne v dubnu 2018. Termín bude upřesněn.