Zahájená řízení

Řízení ke jmenování profesorem pro obor "Řízení strojů a procesů"
Jméno Instituce Datum zahájení
doc. Ing. Ján Piteľ, Ph.D.

Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

4.listopadu 2015
Habilitační řízení pro obor "Řízení strojů a procesů"
Jméno Instituce Datum zahájení
     

Doklady předložené uchazečem

Posudky habilitační práce