Zahájená řízení

Řízení ke jmenování profesorem pro obor "Řízení strojů a procesů"
Jméno Instituce Datum zahájení
Habilitační řízení pro obor "Řízení strojů a procesů"
Jméno Instituce Datum zahájení
Ing. Libor Pekař, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky

13. listopadu 2017

Doklady předložené uchazečem
Oponentské posudky

Ing. Radek Matušů, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky

10. listopadu 2017

Doklady předložené uchazečem
Oponentské posudky