Výsledky voleb do Akademického senátu FAI pro roky 2018-2021

07_SWI-ITA-2-ok retua.jpg Volby do Akademické senátu FAI skončily a pro další tři roky se trochu změní jeho složení. V zaměstnanecké části se žádné překvapení nekonalo, zato ve studentské části jsou hned 3 nováčci. Popřejme novému senátu, a jeho deseti senátorům, hodně úspěchů v jeho práci.

Minulý týden voliči odvolili a dnes se pustila volební komise do počítání výsledků. A muselo to být hodně těžké a náročné. Voleb v zaměstnanecké části, kde se volilo 6 senátorů, se zúčastnilo 88,89 % všech oprávněných voličů a výsledky byly v některých případech hodně těsné. Nejvíce hlasů dostal Dr. Milan Navrátil (43 - jediný senátor, který je v AS FAI od jeho založení, tedy roku 2006 nepřetržitě), následovaný dosavadním předsedou AS, Dr. Matýskem a doc. Gazdošem (41). Dalším senátorem se znovu stal Dr. Pekař (29) a doc. Sysel (28) se mezi senátory vrací po třech letech. Posledním senátorem se stal doc. Šenkeřík(26), který předčil doc. Úředníčka (26) jen díky losu a bude i v tomto období pokračovat v práci senátora. Doc. Úředníček pak bude prvním náhradníkem. Dalšími náhradníky jsou Dr. Vašková (21) a Dr. Pospíšilík (19). Zbylí náhradníci dostali 15 a méně hlasů.

Kompletní výsledky do zaměstnanecké části Akademického senátu najdete - zde.

Mezi studenty se stal senátorem znovu Bc. David Chromčák (71) a novými senátory jsou Bc. Tomáš Pavelka (70), Jakub Gerža (57) a Jakub Havlíček (52). Náhradníky se stali Roman Hanzlík (37) a Ing. Urbančoková (23). Zbylí náhradníci nedosáhli na hranici 20 hlasů. Oproti minulým volbám vzrostla účast z 9% na 10,35%.

Kompletní výsledky do studentské části Akademického senátu najdete - zde.