Fakulta aplikované informatiky

studujfai.cz

2_kolo_17_18_ver1.jpg

Aktuality

07_SWI-ITA-2-ok retua.jpg

top Průvodce prváka UTB

23. 08. 2017

VÍTEJ NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ! Nevíš kudy kam? To je v pořádku, taky jsme v prváku nevěděli. A tak si pro tebe Studentská unie UTB připravila průvodce, který hned ze startu zodpoví...

03_ISR-1 retua.jpg

top Předzápis na zimní semestr a zápisy do vyšších ročníků

08. 08. 2017

Elektronický zápis do vyšších ročníků a předzápis předmětů na zimní semestr proběhne na FAI v termínech uvedených v rozhodnutí děkana RD/07/17.

P1700999.JPG

top FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro rok 2017/18

01. 07. 2017

Fakulta aplikované informatiky vypisuje 2. kola výběrových řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů vysokoškolského studia.

13. 07. 2017

Osobní e-mailové adresy na UTB a převod schránek na službu Office 365

Poradní sbor rektora Rada pro informační systém, který je zřízen dle Statutu UTB ve Zlíně a Směrnice rektora č. 2/2015 a ve kterém má každá...
27. 06. 2017

Změna úředních hodin Studijního oddělení v letních měsících

Studijní odd. bude v období od 10.7. do 31.8.2017 otevřeno: úterý, středa, čtvrtek od 9 - 11 hod, nebo v individuálně dohodnutém termínu.
26. 06. 2017

Výsledky přijímacích testů do navazujícího magisterského studia

Aktuální výsledky přijímacího řízení naleznete po přihlášení do své e-přihlášky na eprihlaska.utb.cz.
01. 06. 2017

Změna otevírací doby Areálové studovny FAI

Od 5.6.2017 do 30.6.2017 bude studovna 218/U51 otevřena od 8:00 do 15:00 hodin. V době letních prázdnin bude studovna uzavřena od 3.7. do...