Ph.D. Studies

The Faculty of Management and Economics participated in the joint Doctoral degree programme 6208 Economics and Management, degree course 62-32-9 Management and Economics of Enterprises, guaranteed by the Faculty of Business and Management of Brno University of Technology.
See the table bellow for more information on admitted students and graduates of this programme.

DDP Ekonomika a management

   applied   admitted  
year internal external total internal  external total graduates
2001       15 19 34 0
2002 11 18 29 5 7 12 0
2003 20 11 31 9 7 16 1
2004 18 16 34 11 7 18 8
2005 18 33 51 14 14 28 10
2006 13 29 42 11 17 28 9
2007 23 44 67 21 14 35 4
2008 23 31 54 17 28 45 20
2009 13 27 40 26 25 51 19
2010  20 27 47 18 18 36 17
2011  35 33 68 24 19 42 13
2012  21 8 29 13 4 17 19
2013 25 12 37 13 7 20 13
DDP  Economics and Management
   applied   admitted   
year internal external total internal external total graduates
2006       11 4 15 0
2007 2               3 5 2 3 5 0
2008 4               12 16 4 9 13 0
2009 2 10 12 2 7 9 1
2010  2 4 6 2 3 5 1
2011  6 4 10 3 2 5 8
2012  6 7 13 4 5 9 3
2013 5 8 13 2 5 7 1

Since September 2001, FaME TBU has had its own accredited Doctoral degree programme "Economics and Management", degree course "Management and Economics".
1) In September 2001, upon the agreement with FBM BUT, were admitted students transferred to the self-contained degree programme accredited at FaME TBU in Zlín.

Statement of FaME's own Doctoral degree programme graduates

DDP Economics and Management

Graduate Year Doctoral Thesis Title Supervisor
Ing. Petr Klímek, Ph.D. 2003 Gaining knowledge from enterprise data Prof. Ing. Zdeněk Molnár. CSc.
Ing. Jaromír Černý, Ph.D 2004 Optimization of Manufacturing, Distribution and Sales doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. 2004 Models of Interest Groups in an Enterprise doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc.
Ing. Zuzana Holočiová, Ph.D. 2004 Effective Controlling of Services of Small and Mid-Sized Firms doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
Ing. Roman Rais, MBA, Ph.D. 2004 Crisis as a Part of Open Market Economics Prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. 2004 Benchmarking as an Informational Tool on Competitiveness doc. Ing. Dušan Pavlů, CSc.
Ing. Jiří Verberger, Ph.D. 2004 Methodology and Analyses of Optimalization and Automation of Enterprise Processes Prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Hana Šedová, Ph.D. 2004 The Usage of Banking Products and Services to Increase the Productivity and Competitiveness of Small and Mid-Sized Firms doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Romana Vítková, Ph.D. 2004 The Options of Bata Management prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Boris Popesko, Ph.D. 2005 Applications of process management of expenses in Czech organizations doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
Ing. Jena Švarcová, Ph.D. 2005 Companies decisions on cooperation and competition doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc.
Ing. Radek Benda,
Ph. D.
2005 Use of information technologies to support knowledge management Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Miroslava Brázdilová, Ph.D. 2005 Usage of competition information for increasing the competitive strength of Czech industrial manufacturers Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. 2005 Use of accounting information in enterprise management doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
Ing. Adriana Knápková, Ph.D. 2005 Factors influencing economical added value in plastics industry in the Czech Republic doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D. 2005 Current limits and possibilities for exploitation of quantitative methods in practical process making Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Hana Krchová, Ph.D. 2005 Primary role of innovations and changes in strengthening the competitiveness of Czech industrial manufacturers Prof. Ing. František Kovář, CSc.
Ing. Marie Paseková, Ph.D. 2005 Analysis of factors influencing financial management of small and medium-sized enterprises and suggestions for their contribution to improving the efficiency and competitiveness Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Ing. Pavel Rosman, Ph.D. 2005 Conditions of effective implementation of information and communication technologies into educational process Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Hana Klčová, Ph.D. 2006 The Evaluation of the Human Factor and its Impact on the Effectiveness of ERP Systems Implementation doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Ing. Michal Medek, Ph.D. 2006 Communication with Groups of Stakeholders as an Element of Firm's Competitiveness doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Michaela Podaná, Ph.D. 2006 Operational Risk Management and Cost Optimalization Methodics of Antirisk Measures doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Vladimír Rytíř, Ph.D. 2006 Sample Statistical Procedures in Marketing Research doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
Ing. Eva Šviráková, Ph.D. 2006 Proposal for an Improvement in the system of Managing and Financing a University Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Ing. Eva Vořechová, Ph.D. 2006 Management of Product Innovation and Changes in the Companies of Automotive Industry in the Czech Republic Prof. Ing. František Kovář, CSc.
Ing. Miroslav Vráblík, Ph.D. 2006 Constitution of Czech Productive Enterprises of Top Class with the Emphasis on Theoretical and Practical Outputs of Tomas Bata Business Prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Lukáš Výlupek, Ph.D. 2006 Modelling of Consumer’s Benefit Creation Development on the Liberized Market doc. JUDr. Vladimír Vrecion, CSc.
RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D. 2006 E-learning in Education of the Employees Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Rostislav Kolařík, Ph.D. 2007 Modern Methods of Evaluation and Management of EVA- Based Enterprise Performance doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Pavel Stříž, Ph.D. 2007 Mapping and Solving Marketing-Informatics Challenges of Forthcoming Knowledge-Based Society Efficiently doc. Ing. Rudolf Pomazal, CSc.
Ing. Michal Pilík, Ph.D. 2007 New Marketing as an Opportunity to Improve the Influence of Marketing on Competitive Advantages Achievement doc. PhDr. Alois Glogar, CSc
Ing. Marek Beran, Ph.D. 2007 Strukturální fondy jako nástroj regionální politiky v souvislosti s podporou českých podniků v období vstupu do EU

doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc.

Ing. Romana Bartošíková, Ph.D. 2008 Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.
Ing. Kamil Dobeš, Ph.D. 2008 Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc.
Ing. Svatopluk Hubáček, Ph.D. 2008 Návrh metodického rámce podporujícího kvalitu implementace informačního systému v podmínkách dynamického rozvoje podniku doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Ing. Eva Jirčíková, Ph.D. 2008 Identifikace faktorů ovlivňující proces rozvoje klastrů s aplikací v prostředí České republiky doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Milan Kafka, Ph.D. 2008 Význam ochrany a bezpečnosti IS/IT pro konkurenceschopnost podniku prof Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Petra Kressová, Ph.D. 2008 Modely manažerských způsobilostí a rozvoj kvalifikace manažerů doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Ing. Miloslava Kubíčková, Ph.D. 2008 Kultura školy prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Janka Ladová, Ph.D. 2008 Uplatňování principů managementu znalostí v podmínkách podnikání českých firem prof. Ing. Ján Provazník, CSc.
Ing. Lucie Macurová, Ph.D. 2008 Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Ing. Jana Matošková, Ph.D. 2008 Formování tacitních znalostí manažerů doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Ing. Petr Matulík, Ph.D. 2008 Mass Customization prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Ing. Martin Mikeska, Ph.D. 2008 Strategické řízení inovací v rámci ekonomického cyklu v českých malých a středních firmách prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Ing. Eva Mráčková, Ph.D. 2008 Rozvoj lidského kapitálu jako faktor zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.
Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. 2008 Controlling ve veřejné správě prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Ing. Magda Polášková, Ph.D. 2008 Význam metod průmyslového inženýrství pro restrukturalizaci konkurenceschopných podniků doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Ing. Daniel Remeš, Ph.D. 2008 Zvyšování výkonnosti podniku pomocí využití propojení konceptů Balanced Scorecard a ekonomické přidané hodnoty doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Tuvshinzaya Sanduijav, MBA, Ph.D. 2008 Cross Cultural Aspects of Advertising-Cultural Analysis of Mongolian and Chinese Web Sites doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
FH Martin Schelberg, Ph.D. 2008 The Meaning of Large Companies' Corporate Social Responsibility for Enterprise Management, Economic Success and Social Balance in Globalising Europe doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. 2008 Personální management firmy Baťa, a.s. Zlín do roku 1939 prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Tomáš Tureček, Ph.D. 2008 Efektivnost informačních systémů veřejné správy prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Tomáš Bilík, Ph.D. 2009 Řízení materiálového toku pomocí elektronické podoby metody kanban doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Mgr. Maria Alexandrovna Burykhina 2009 Entrepreneurial University in the Development of "Innovative regions" prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Donald Pushpakumara Sri Jayawardene Don Manuelge to Sri Lanka Don, M.A., LL.B. 2009 Sustainable development and social responsibility in practice with reference doc. JUDr. Vladimír Vrecion, CSc.
Ing. Olga Girstlová, Ph.D. 2009 Podnik jako živý organismus - Tvorba soustavy řízení podniku prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Ing. Martina Juříková, Ph.D. 2009 Řízení kvality služeb prostřednictvím nástrojů marketingu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D. 2009 Pokročilá forma E-marketingového výzkumu doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.
Ing. Aleš Kubant, Ph.D. 2009 Integrace základních pilířů neustálého zlepšování v nevýrobních společnostech ve střední a východní Evropě doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Kusuma Wijesinghe Ambagahakande Gamaralalage, BSc. MSc 2009 Interactions between Leadership Styles and Person-Organization Value Fit on Employee Performance: Case by Sri Lanka and Czech Republic doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
Ing. Petr Mikulec, Ph.D. 2009 Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Ing. Petr Novák, Ph.D. 2009 Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních firem doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
Mgr. Petr Podlešák, Ph.D. 2009 Československá rozhlasová propagace v letech 1923 -1991, jako významný nástroj ovlivňování spotřebitelského chování doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Ing. Eva Rousová, Ph.D. 2009 Použití modelu pracovní výkonnosti pří řízení a rozvoji výkonnosti pracovníků ve výrobních oblastech doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Mgr. Boœena Sejkorová, Ph.D. 2009 Organizace práce, moderní výrobní systémy a zvyšování výkonnosti operátorů doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Mgr. Lenka Ševčíková, Ph.D. 2009 Využití nových trendů v marketingové komunikaci ve veřejném sektoru

doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Ing. Luděk Šofr, Ph.D. 2009 Projektování flexibilních výrobních systémů  prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Dagmar Šulová, Ph.D. 2009 Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
Ing. Ilona Vlčková, Ph.D. 2009 Uplatňování principů interního marketingu v řízení firem poskytujících IT služby v České republice doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Jaroslav Voloch, Ph.D. 2009 Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu doc. PhDr. Alois Glogar, CSc.
Ing. Martin Žůrek, Ph.D. 2009 Activity Based Management - tržní prostředí uvnitř podniku doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
Ing. Pavel Hercík, Ph.D. 2010 Společenská odpovědnost organizací v kontextu komplexní podnikové integrace prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D. 2010 Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. 2010 Zvyšování konkurenceschopnosti podniku pomocí využití propojení systému managementu kvality a konceptů Balanced Scorecard doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Ing. Jindřiška Ondráčková, Ph.D. 2010 Návrh modelu systému řízení inovačních procesů ve VTP v podmínkách ČR doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Ing. Aleš Skopalík, Ph.D. 2010 Ekonomická efektivnost využívání obnovitelných zdrojů energie prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Ing. Veronika Rajošová, Ph.D. 2010 Uplatňování společenské odpovědnosti organizací ve vybraných českých a zahraničních firmách prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D. 2010 Metodika vzniku síťového podnikání výrobců zdravotnických prostředků ve Zlínském kraji prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.
Ing. Jindřich Hanáček, Ph.D. 2010 Význam vyspělosti IT pro snižování nákladů a konkurenceschopnosti logistických firem doc. Mgr. Roman Jašek Ph.D.
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. 2010 Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Ing. Andreia Minulescu, M.Sc., Ph.D. 2010 Value Creation in the Context of Industrial Ecology prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Jianpeng Zhang, B.Sc. M.A., Ph.D. 2010 Determinants of the Growth of Creative Industries in China's Regions doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.
Ing. Dan-Eugen Birtu, M.Sc., Ph.D. 2010 The Optimization of Corporate Resources: Data, Information, Knowledge, Wisdom prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Chaminda Shaman Herath, BSc. MSc., Ph.D. 2010 Factors Influencing Farmers' Decision Making in terms of Technology Adoption in Agriculture of Sri Lanka and the Czech Republic prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Idirisinghe Mudiyanselage Sarath Kumara Idirisinghe, BSc. MSc., Ph.D. 2010 Analysis of Fiscal Policy in the Czech Republic and Sri Lanka (With Accent on Tax Policy): Economic Growth Approach prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Ing. Marie Šefelínová, Ph.D. 2010 Procesně orientovaná organizační struktura doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
Ing. Jiří Lešingr, Ph.D. 2010 Využití příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati pro budování obchodu a sítě prodejen na českém trhu prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Radek Heger, Ph.D. 2010 Fúze obchodních společností a jejich přínos z hlediska růstu kapitálových výnosů doc. JUDr. Vladimír Vrecion, CSc.
Dipl. Betriebswirt Michael Diederich, M.B.A Ph.D. 2011 Implications for asset allocation in a globalized, knowledge-based society doc. JUDr. Vladimír Vrecion, CSc.
Ing. Martin Kovářík, Ph.D. 2011 Využití matematicko-statistických metod v řízení kvality doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 2011 Nástroje a metody pro řízení a rozvoj virtuálních týmů prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Tudev Oyungerel, MBA Ph.D. 2011 Corporate Social Responsibility and Human Resource Policy as a Competitive Advantage of the Firm doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.
Ing. David Sousedík, Ph.D. 2011 Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.
Maria Ershova, Ph.D. 2011 Organizational Culture and Long-Term Efficiency of Organizations doc. Ing. PhDr. Aleš Gregar, CSc.
Onur Köprülü, Ph.D. 2011 Decision-Making Process and Risk Analysis of Agricultural Market Economy in Turkey: A Case Study from Kalecik Region Wine Producers doc. JUDr. Vladimír Vrecion, CSc.
PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D. 2011 Specifika spotřebitelského segmentu singles a možnosti marketingové komunikace při uspokojování jejich potřeb prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Mgr. Chodúr Miroslav 2011 Měření a řízení hodnototvorného řetězce podniku s využitím synergických efektů vybraných konceptů řízení výkonnosti prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Mgr. Eliška Kubíčková 2011 Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.
Ing. Lucie Tomancová 2011 Etika v podnikání - vytváření podnikatelského prostředí firmy doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.
Eva Maria Eckenhofer 2011 Strategic Networking as a Management Tool prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Thi Hai Hang Nguyen 2011 Knowledge Management in Small and Medium Sized Enterprises in Developing Countries (Case study: Vietnam) prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Antonia Hollerbach, Ph.D. 2012 Company Succession in small and medium sized family companies doc. Ing. František Lipták, DrSc.
Nibedita Saha, Ph.D. 2012 Clusters as a Tool for the Development of Human Resources to Strengthen the Competitive Advantage of the Firms prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Valeriya Kravtsova, Ph.D. 2012 Talent Management and Implementation to Middle Sized Companies doc. PhDr. Ing. Ales Gregar, CSc.
Adambarage Chamaru De Alwis, Ph.D. 2012 Business Succession in Medium-size Family Companies doc. Ing. František Lipták, DrSc.
Mahmoud Elsayed Moustafa Hassanin, Ph.D. 2012 University's Open Innovation Strategy Towards Creating a Self-Sustainable Competitive Advantage prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D.
Ing. Emmanuel Selase Asamoah, Ph.D. 2012 Brand management in the fast food industry: a cultural perspective of the branding strategies of firms, and the behaviour of consumers in the Czech Republic and Ghana doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Ing. Kristína Keclíková, Ph.D. 2012 Systém řízení rizik jako součást integrovaného systému managementu kvality ve zdravotnictví doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 2012 Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
PhDr. Jan Pospíšil, Ph.D. 2012 Model racionálního spotřebitelského chování pod vlivem faktorů iracionality doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Ing. Marie Bartoňová, Ph.D. 2012 Vliv řízení devizového rizika na podnikové finance doc. Ing. Miloš Kráĺ, CSc.
Giuseppe Santagada , Ph.D. 2012 Value Management for Family Business Governance "Implementation and opportunities of Value orientation Management" doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Samarakoon Mudiyansela Ajantha Kumara Samarakoon, Ph.D. 2012 Market Orientation and Business Performance of Medium and Large Scale Enterprises in Food and Beverage Industry doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Tamila Arnania-Kepuladze, Ph.D. 2012 Gender Problems of Employment in the Gender Stereotypes Context doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.
Ing. Milan Škarka, MBA , Ph.D. 2012 Podpora podnikání s využitím prostředků kohezní politiky EU prof. RNDr. René Wokoun CSc., consultant RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
Ing. Iveta Gabčanová , Ph.D. 2012 Balanced Scorecard as a tool for human resources management in financial organizations prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová , Ph.D. 2012 "Využitelnost prvků Baťova systému podnikového vzdělávání v současných podmínkách" doc. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Ivo Novák, Ph.D. 2012 Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Ing. Lucie Sára Závodná , Ph.D. 2012 Hodnocení udržitelnosti v podnicích cestovního ruchu doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. 2012 Veřejné zakázky pro obranu a bezpečnost - profilace chování podnikatelských firem prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.
Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. 2013 Specifické aspekty personálního řízení zaměstnanců věkové kategorie 50+ doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Ing. Jana Brathová, Ph.D. 2013 Podnik jako „žitý“ organismus prof. Ing. František Trnka, CSc.
Ing. Petr Linhart, Ph.D. 2013 Komunikační politika firmy a její vliv na konkurenceschopnost doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Karel Slinták, Ph.D. 2013 Principy biotické organizace od výkonnosti k účinnosti doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
Ing. Pavel Taraba, Ph.D. 2013 Uplatňování poznatků správy a řízení organizací v podmínkách podnikání firem v České republice prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Wanninayake Mudiyanselage Chandrarathna Bandara Wanninayake, Ph.D. 2013 CONSUMER ETHNOCENTRISM AS A STRATEGIC TOOL FOR DEVELOPING DOMESTIC BRAND EQUITY IN DEVELOPING COUNTRIES doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Sinnathurai Vijayakumar, Ph.D. 2013 THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (INDUSTRIAL SECTOR) IN CHANGING POVERTY STATUS IN SRI LANKA doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Farız Taşdan, Ph.D. 2013 A Design of Pilot Emission Trading Scheme for Turkey under Evolution of Global Climate Regime doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Kateřina Huspeninová, Ph.D. 2013 Model pro tvorbu efektivního hodnototvorného řetězce virtuálních firem  prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková 
Ing. Veronika Poláková, Ph.D. 2013 Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Ing. Tomáš Vican, Ph.D. 2013 Výzkum využití marketingových aktivit
pro úspěch filmu a využití filmu pro podporu produktu, odvětví a oblasti
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Ing. Gabriela Voleníková, Ph.D. 2013 Vstup slovenských firiem na ruský trh doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Ing. Kateřina
Sekulová, Ph.D.
2013 Model identifikace
rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti
doc. Ing.
Michal Šimon, Ph.D.
Ing. Lenka Harantová, Ph.D. 2014 Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Ing. Radomír Šerek, Ph.D. 2014 Etické řízení služeb doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.
Mgr. Václav Bezděk, Ph.D.  2014 Možnosti a meze využití fuzzy logiky pro řešení problémů ekonomiky a managementu prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Libor Sarga, Ph.D. 2014 Krizový management a bezpečnostní procesy organizace ve znalostní společnosti doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Mgr. Jana Roubalíková, Ph.D. 2014 Hodnotová orientace a využití apelů v tiskové reklamě v České republice doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.
Ing. Jana Štefánková, Ph.D. 2014 Modely kompetentností a ich uplatnenie v podmienkach univerzitného manažmentu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

DDP Economic Policy and Administration

Graduate Year Doctoral Thesis Title Supervisor
Ing. Petra Škodáková, Ph.D. 2009 Návrh modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků s využitím benchmarkingu v podmínkách klastrů doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Karel Šteker, Ph.D. 2010 Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
Ing. Roman Dvořák, Ph.D. 2011 Trading strategie na kapitálových trzích jako nástroj ke zvyšování zisku a majetku firmy doc. Ing. Miloš Kráĺ, CSc.
Chandrapala Pathirawasam, Ph.D. 2011 Determinants of Stock Returns in Colombo Stock Exchange doc. Ing. Ing. Miloš Kráĺ, CSc.
Ing. Bohumila Svitáková, Ph.D. 2011 Návrh metodiky stanovení výše dotací pro zemědělské podniky v podmínkách Evropské unie prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Ing. Michal Kovářík, Ph.D. 2011 Využití finančních derivátů při zajišťování peněžních toků MSP v ČR prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Ing. Přemysl Pálka, Ph.D. 2011 Využití reálných opcí pro hodnocení efektivnosti AMT investic prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Magdalena Lucyna Bialic-Davendra, Ph.D. 2011 Proposal of a framework for a cluster development in the selected Central European countries prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Josef Duchoň, Ph.D 2011 Využití konceptu Balanced Scorecard pro měření a řízení výkonnosti organizací státní správy prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Blanka Kameníková, Ph.D 2011 Sekuritizace jako nástroj efektivního financování ekonomických subjektů v tržních podmínkách ČR doc. Ing. Miloš Kráľ, CSc.
Falk Steuer, Ph.D 2012 Economic development in respect of the cyclicality of the long wave prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D 2012 Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F doc. Ing. Miloš Kráľ, CSc.
Ing. Marian Miklovič, Ph.D. 2012 Využití hodnotových přístupů k řízení ve státní správě pomocí metody ABC/M doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Ing. Michaela Blahová, Ph.D. 2013 Effective Strategic Action: Creating Dynamic Performance Framework Based on the Utilization of Synergy Effects of Bata, Japanese and Amoeba Management Systems prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Ing. Šárka Fialová, Ph.D. 2014 Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.