6202R049 Účetnictví a daně

Specifičnost a atraktivita oboru spočívá v propojení akademického vzdělání se vzděláním profesním, které je orientováno na praxi v oblasti účetní a daňové. Skladba předmětů je sestavena tak, aby absolvent vedle obecné ekonomické problematiky (ekonomie, podniková ekonomika, informatika a statistika), získal znalosti z českého účetnictví podnikatelů i nepodnikatelských subjektů, mezinárodního účetnictví s důrazem na teritorium EU, daní, finanční analýzy, plánování, controllingu, bankovnictví a legislativy. Absolventi získají teoretický základ pro možnost následného složení příslušných odborných zkoušek k získání profesního certifikátu či zkoušek daňového poradce Po státní závěrečné zkoušce může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Hospodářské politika a správa, oboru Finance na Fakultě managementu a ekonomiky. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou pozice v oblasti účetnictví, daní, interního auditu a financí ve výrobních, obchodních i neziskových organizacích, v sektoru služeb a institucích státní správy a samosprávy.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: