6202T010 Finance

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Finance. Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku, peněžních a kapitálových trhů, veřejných financí, daní, daňového poradenství a auditu z pohledu domácího a zahraničního prostředí.
Profil a uplatnění absolventů:
Absolventi mohou zastávat funkce např. při tvorbě podnikových strategií, manažerské pozice na jednotlivých stupních řízení v oblasti řízení financí, účetnictví, daní, příp. auditu ve výrobních a obchodních organizacích, finančních institucích jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti, v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v neziskových organizacích. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: