6202T010 Finance se specializací Finanční kontrola

Studium je určeno budoucím specialistům v oblasti finančního managementu zaměřeného především na oblast finanční kontroly a interního auditu ve veřejné správě a institucích veřejného sektoru. Cílem specializace Finanční kontrola je vychovat odborníka s komplexními znalostmi finanční problematiky, který se zároveň orientuje v tématu finanční kontroly a řízení financí v institucích veřejné správy a veřejného sektoru. Profilovými předměty specializace jsou Daňová soustava a finanční právo, Audit, Veřejná podpora a veřejné zakázky, Finanční kontrola a audit ve veřejné správě a široká nabídka volitelných právnických předmětů (Právo EU, Systémy veřejné správy, Správní politika a analýza správních procesů a Aplikace práva ve VS, Pracovní právo). Studenti však zároveň získají znalosti a dovednosti v oblasti finančního managementu organizací soukromého sektoru (ziskového i neziskového). Předností absolventů specializace Finanční kontrola je vedle finanční odbornosti i znalost kontrolních a správních mechanismů ve veřejné správě, schopnost analyzovat systém řízení financí na všech jeho úrovních a prvcích, hodnotit výstupy finančních výkazů a vyvozovat důsledky se znalostí souvislostí finančního managementu.

Profil absolventa:

 Specializace Finanční kontrola oboru Finance navazujícího magisterského Hospodářská politika a správa navazuje obsahově na bakalářský studijní program FaME Hospodářská politika a správa, obory Účetnictví a daně a Veřejná správa a regionální rozvoj, rovněž je vhodný pro absolventy bakalářského studijního programu Ekonomika a management, obor Management a ekonomika. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou především pozice vyžadující syntetické znalosti finanční problematiky a fungování systému finanční kontroly ve veřejné správě a institucích veřejného sektoru (kontrolní oddělení, útvary interního auditu, finanční řízení organizací veřejného sektoru, řízení veřejných zakázek, ekonomická a metodická oddělení úřadů veřejné správy ad.). Vzhledem ke komplexní znalosti problematiky řízení financí může absolvent zastávat manažerské pozice také v organizacích soukromého sektoru (v obchodních organizacích, finančních institucích, ve službách či neziskových organizacích).

V případě úspěšného působení mohou absolventi pokračovat v doktorském studiu.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: