6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je připravit absolventy pro plnění náročných úkolů ve státní správě a samosprávě, dále pak v institucích zaměřených na problematiku regionálního rozvoje. V tomto studiu je prohlubováno jak studium teoretických a metodických předmětů, tak je posilována odborná průprava a dovednosti v rámci oboru s cílem připravit studenty pro praxi na bázi prohloubení znalostí veřejné správy a regionálního rozvoje.
Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon správních činností a příbuzných profesí v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, včetně širších evropských souvislostí. Ke splnění uvedeného cíle si jednak absolventi prohloubí ekonomické znalosti (Mikroekonomie II, Makroekonomie II a Veřejná ekonomika) a jednak odborné (oborové) znalosti, zejména však právního a správněvědního charakteru (v rámci výuky ústavních systémů, systémů veřejné správy a správní politiky a analýzy správních procesů) a pak znalosti a dovednosti regionalistické povahy, které se prohloubí při výuce regionálních struktur a rozvoje ČR, regionálních struktur Evropy a teorie regionálního rozvoje. Profil absolventů doplní vybrané sociologické a psychologické poznatky.
Profil a uplatnění absolventů:
Absolventi se mohou uplatnit ve státní správě, zejména v jejích územních orgánech, v místní a regionální samosprávě, především na místech vyžadujících znalosti správní problematiky. Dále mohou působit v institucích veřejného i soukromého sektoru zabývajících se problematikou regionálního rozvoje a přípravou a realizací projektů strukturálních fondů a dalších českých i evropských fondů využitelných v územním rozvoji. Mohou rovněž působit v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v neziskových organizacích.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: