6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj

Vedle základních teoretických a obecně průpravných ekonomických studijních předmětů jsou vyučovány předměty zaměřené na praktické zvládnutí regionálních věd, veřejné správy a práva, ekonomie a dalších sociálních věd. V závěru se posluchači seznámí se správními a regionálními strukturami a základy práva EU. Po státní závěrečné zkoušce může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa je management veřejné správy na všech jeho úrovních, sféra regionálního a municipálního rozvoje a ekonomiky veřejné správy, expertní a poradenské činnosti.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: