6208T085 Podniková ekonomika

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Podniková ekonomika. Absolvent oboru Podniková ekonomika si může kdykoliv pro potřeby moderní, tržně řízené firmy, systematicky rozšiřovat a v praxi uplatňovat vědomosti. Mj. z oblasti managementu, marketingu, výroby a průmyslového inženýrství, neboť absolvování daného oboru mu k tomu vytváří fundovaný základ, spolu s jistotami potřebné, ucelené kontinuity.
Profil a uplatnění absolventů:
Absolvent oboru je připraven řešit vysoce náročné a složité úkoly a činnosti zakotvené ve třech základních firemních pilířích stability, rozvoje a formování vnitřních sil a postavením v konkurenčním tržním okolí.
Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou vedoucí řídící a specializované odborné funkce v oblasti průmyslové a obchodní, organizacích veřejné správy, poradenských a neziskových firmách. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: