6208T115 Management a marketing

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Management a marketing. Odborná příprava absolventů oboru je sestavena z obecných a specifických manažerských a marketingových disciplin. Je koncipována tak, aby absolvent zvládal řešení aktuálních úkolů nejen tuzemských organizací, ale aby mohl být zaměstnán i v zahraničních podnicích a institucích.
Profil a uplatnění absolventů:
Absolvent studijního oboru Management a marketing je připravován nejen na komplexní zvládnutí manažerských a marketingových úkolů v podnikové sféře, ale i na úrovni orgánů státní správy. Ovládá principy, metody a nástroje řešení manažerských a marketingových problémů.
Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou vedoucí řídící a specializované odborné funkce v oblasti průmyslové a obchodní, organizacích veřejné správy, poradenských a neziskových firmách. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: