6208T115 Management a marketing se specializací Design management

Předmětem studijního oboru Management a marketing specializace Design management je schopnost analyzovat postavení designu a vyhodnotit jeho význam a přinos pro firmu. Absolvent vnímá, že v době inovací roste strategická role designu pro konkurenceschopnost a jeho možný vliv na prosperitu podniku. Díky znalosti marketingových analýz a metodik průzkumu trhu dokáže popsat rozdílné tržní postavení jednotlivých subjektů a vyhodnotit příležitost pro design na daném trhu. Absolvent získá konkurenční výhodu, spočívající v tom, že konkrétní ekonomické poznatky a znalosti dokáže propojit s poznatky a znalosti o vývoji designu, průmyslovém designu, řízení designu. Studium je zaměřeno na získání přehledu a znalostí o řízení a organizaci výroby, podnikových financích, marketingu, marketingových komunikacích a projektovém řízení, a absolvent by měl být iniciátorem a koordinátorem procesu vývoje, tvorby a implementace designu ve firmě. Rovněž je schopen vyjádřit ekonomické náklady spojené s procesem inovace stávajícího či zavádění nového designu. Absolvent se seznámí s řadou konkrétních informací a znalostí od představitelů managementu českých podniků, designerů, pracovníků komunikace či výzkumu trhu.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: