6208T178 Management ve zdravotnictví

Absolventi magisterského studijního programu oboru Management ve zdravotnictví si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon manažerských a ekonomických profesí v oblasti řízení zdravotnických zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven, a to z pohledu domácího i mezinárodního prostředí s důrazem na teritorium EU.
Profil a uplatnění absolventů:
Absolventi mohou zastávat funkce např. při tvorbě strategických aktivit, organizaci zdravotní péče na jednotlivých stupních řízení v oblasti řízení provozu, financí a odborné péče, ve zdravotnických zařízeních a institucích veřejného sektoru jako jsou nemocnice, pojišťovny, domovy důchodců, neziskové organizace ve zdravotnictví, státní správě a samosprávě, v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v dalších sociálních, léčebných, pečovatelských a rehabilitačních zařízeních.
V případě úspěšného působení mohou absolventi pokračovat v doktorandských studiích.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: