6208V038 Management a ekonomika

Cílem studia v doktorském studijním programu je především vědecká příprava studenta, podpořena jeho odbornou průpravou v relativně úzce specializované oblasti financí. Studenti si rozšíří teoretické a metodické znalosti v oblastech obecné ekonomie, aplikace matematiky a statistiky v ekonomii a odborného jazyka a získají další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech finančního rozhodování, financí podniku, kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví, daňových systémů a mezinárodních účetních standardů. Charakteru doktorského studijního programu odpovídají specifické disciplíny zaměřené na metodiku vědeckovýzkumné práce a práci s informačními zdroji.

Absolventi studijního oboru budou připraveni řešit náročné a složité úkoly financování zakotvené ve třech základních pilířích činnosti - stabilitě, rozvoji a formování vnitřních sil organizace adekvátním silám konkurence a jejímu postavení v konkurenčním tržním okolí s cílem trvalého rozvoje hodnotových zdrojů dané organizace, s porozuměním a  respektováním situace na makro i mikroúrovni domácího i mezinárodního prostředí.  Studium podporuje tvůrčí a badatelsky orientované uplatnění absolventů zejména v oblasti vysokého školství a vědecko-výzkumných ústavů i v oblasti poradenství. Další možností uplatnění absolventů jsou vedoucí řídící a vysoce specializované funkce v institucích výrobních, obchodních, finančních, neziskových i v oblasti veřejného sektoru.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: