6209R034 Řízení výroby a kvality

Studium je orientováno na získání základních poznatků v oblasti ekonomiky, zlepšování výrobních procesů a řízení jejich kvality ve firmách. V prvních dvou letech studia je obsah studia v mnoha předmětech shodný se studijním programem B6208 Ekonomika a management, oborem Management a ekonomika. Studenti budou studovat základy ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, účetnictví, statistiky, kvantitativních metod v rozhodování, personálního managementu, apod. Své znalosti budou dále rozvíjet v oblasti řízení výroby, výrobních technologií, informačních technologií, řízení kvality, hodnotového managementu, logistice, organizace práce, řízení inovací apod. Získané znalosti využijí absolventi bakalářského studia pro výkon nižších a středních provozně - řídících a ekonomických funkcí ve výrobních podnicích a organizacích služeb (odborní pracovníci - specialisté v útvarech řízení výroby, racionalizace, plánování a přípravy výroby, projektování, průmyslového inženýrství).

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: