6209T116 Průmyslové inženýrství

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Průmyslové inženýrství. Jako základní východisko pro potřeby upřesnění studijního programu oboru byla využita definice průmyslového inženýrství jako "interdisciplinárního oboru, který se zabývá projektováním, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů lidí, strojů, materiálů a energií, s cílem dosáhnout co nejvyšší produktivity. Pro tento účel využívá speciální znalosti z matematiky, fyziky, sociálních věd a managementu, aby je společně s inženýrskými metodami dále využil pro specifikaci a zhodnocení výsledků dosažených těmito systémy".
Profil a uplatnění absolventů:
Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou vedoucí řídící a specializované odborné funkce v oblasti průmyslové a obchodní, organizacích veřejné správy, poradenských a neziskových firmách. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: